Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1367 - listopada 19, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

Każdy liczy po swojemu

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień

Czego się spodziewać po subwencji oświatowej na 2023 rok?

Ponad 11 mld zł więcej na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale po dokładnym przeanalizowaniu struktury podwyżki – optymizm słabnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

O potrzebie ustawy w sprawie zasad dokonywania zmian granic gmin

O potrzebie ustawy w sprawie zasad dokonywania zmian granic gmin Zagwarantowanie samorządom statusu strony w postępowaniu w sprawie zmiany granic, wprowadzenie procedury odwoławczej, wzmocnienie znaczenia opinii społeczności lokalnej oraz zagwarantowanie uczciwych rozliczeń finansowych to główne założenia projektu ustawy o zasadach dokonywania zmian w podziale terytorialnym państwa. Projekt w porozumieniu z organizacjami samorządowymi przygotował Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw.

Zaloguj się i czytaj więcej

BGK: Aktywność inwestycyjna samorządów wzrasta

W strukturze inwestycji JST dominują projekty drogowe. W 2021 r. wyniosły one 15,9 mld zł, co stanowiło jedną trzecią udziału we wszystkich inwestycjach samorządowych – wynika z raportu „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów” przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Mamy do czynienia ze spiętrzeniem kryzysów

W tej chwili jest taki chaos, że nikt niczego nie może być pewny. Podejmowane są ustawy epizodyczne, jak ta o subwencji rozwojowej, które po kilku miesiącach są zmieniane i środki przeznaczone na kolejny rok wypłacane są w bieżącym, co tworzy problem dla stabilności finansów przyszłego roku. To nie może tak funkcjonować – mówi senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków konsultuje pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu

Urząd miasta przygotował ankietę z pytaniami do mieszkańców. Ograniczenia mogłyby zostać wprowadzone w całym mieście albo tylko w niektórych dzielnicach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozliczenia finansowe w dobie kryzysu

Nadzwyczajny wzrost cen materiałów budowlanych i usług spowodowany m.in. konfliktem na Ukrainie sprawił, że wykonawcy zadań realizowanych przez samorządy wnioskują o waloryzację wynagrodzeń. Jak podejść do takich roszczeń? Odpowiedź dają wytyczne opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Demokracja bezpośrednia w polskich miastach

Co zostało z pierwotnej idei budżetów obywatelskich po dekadzie od ich wprowadzenia w Polsce? Z jakich innych narządzi demokracji bezpośredniej mogliby skorzystać obywatele? Czy rewolucja republikańska byłaby możliwa?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Maciej Kiełbowski*

Rozprawy zdalne, protokół elektroniczny, doręczenia do skrytki pocztowej w projekcie nowelizacji kpa

22 września Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Jest on obecnie w fazie konsultacji społecznych, jednak z uwagi na szereg proponowanych zmian warto już teraz zwrócić uwagę, jakie nowe instytucje lub modyfikacje istniejących może wprowadzić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak powstają dobre biblioteki?

Biblioteki coraz częściej zachwycają swoją architekturą i zaskakują nowymi funkcjami. Wielu wójtów i burmistrzów traktuje je jako ważny element polityki prorozwojowej gmin i starań o zatrzymanie i przyciągnięcie mieszkańców. Są dostępne, otwarte, inspirujące. Szansą na ich przeobrażanie się w miejsca, jakich oczekują społeczności lokalne, jest program „Infrastruktura bibliotek”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane