Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 23/1367 - listopada 19, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

Każdy liczy po swojemu

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień

Czego się spodziewać po subwencji oświatowej na 2023 rok?

Ponad 11 mld zł więcej na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale po dokładnym przeanalizowaniu struktury podwyżki – optymizm słabnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

O potrzebie ustawy w sprawie zasad dokonywania zmian granic gmin

O potrzebie ustawy w sprawie zasad dokonywania zmian granic gmin Zagwarantowanie samorządom statusu strony w postępowaniu w sprawie zmiany granic, wprowadzenie procedury odwoławczej, wzmocnienie znaczenia opinii społeczności lokalnej oraz zagwarantowanie uczciwych rozliczeń finansowych to główne założenia projektu ustawy o zasadach dokonywania zmian w podziale terytorialnym państwa. Projekt w porozumieniu z organizacjami samorządowymi przygotował Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw.

Zaloguj się i czytaj więcej

BGK: Aktywność inwestycyjna samorządów wzrasta

W strukturze inwestycji JST dominują projekty drogowe. W 2021 r. wyniosły one 15,9 mld zł, co stanowiło jedną trzecią udziału we wszystkich inwestycjach samorządowych – wynika z raportu „Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów” przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Mamy do czynienia ze spiętrzeniem kryzysów

W tej chwili jest taki chaos, że nikt niczego nie może być pewny. Podejmowane są ustawy epizodyczne, jak ta o subwencji rozwojowej, które po kilku miesiącach są zmieniane i środki przeznaczone na kolejny rok wypłacane są w bieżącym, co tworzy problem dla stabilności finansów przyszłego roku. To nie może tak funkcjonować – mówi senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków konsultuje pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu

Urząd miasta przygotował ankietę z pytaniami do mieszkańców. Ograniczenia mogłyby zostać wprowadzone w całym mieście albo tylko w niektórych dzielnicach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozliczenia finansowe w dobie kryzysu

Nadzwyczajny wzrost cen materiałów budowlanych i usług spowodowany m.in. konfliktem na Ukrainie sprawił, że wykonawcy zadań realizowanych przez samorządy wnioskują o waloryzację wynagrodzeń. Jak podejść do takich roszczeń? Odpowiedź dają wytyczne opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Demokracja bezpośrednia w polskich miastach

Co zostało z pierwotnej idei budżetów obywatelskich po dekadzie od ich wprowadzenia w Polsce? Z jakich innych narządzi demokracji bezpośredniej mogliby skorzystać obywatele? Czy rewolucja republikańska byłaby możliwa?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Maciej Kiełbowski*

Rozprawy zdalne, protokół elektroniczny, doręczenia do skrytki pocztowej w projekcie nowelizacji kpa

22 września Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Jest on obecnie w fazie konsultacji społecznych, jednak z uwagi na szereg proponowanych zmian warto już teraz zwrócić uwagę, jakie nowe instytucje lub modyfikacje istniejących może wprowadzić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak powstają dobre biblioteki?

Biblioteki coraz częściej zachwycają swoją architekturą i zaskakują nowymi funkcjami. Wielu wójtów i burmistrzów traktuje je jako ważny element polityki prorozwojowej gmin i starań o zatrzymanie i przyciągnięcie mieszkańców. Są dostępne, otwarte, inspirujące. Szansą na ich przeobrażanie się w miejsca, jakich oczekują społeczności lokalne, jest program „Infrastruktura bibliotek”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Azbest zostanie z nami na długo

Przy obecnym tempie realizacji zadań Polska nie ma możliwości dotrzymania terminu oczyszczenia kraju z azbestu ustalonego przez rząd na koniec 2032 r. Po ponad 12 latach od uchwalenia programu usunięto zaledwie niecałe 17 proc. z ok. 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów – alarmuje NIK. Do likwidacji pozostaje 7 mln ton.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia ma plan na ograniczenie CO2

Miasto jako pierwsze w Polsce obliczyło swój ślad węglowy. Jego władze deklarują obniżenie do 2030 r. emisji CO2 w Gdyni o 43 proc. w stosunku do roku 2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany klimatu na lekcjach wychowawczych

W szkole podstawowej w Jakubowie przedstawiciele resortów edukacji i klimatu zaprezentowali 16 scenariuszy lekcji o zmianach klimatycznych, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Zakaz wjazdu

Zakorkowane miasta, chodniki zamienione w parkingi, zanieczyszczenie powietrza pochodzące z setek tysięcy prywatnych samochodów – to kilka z problemów, którym mają zaradzić nowa mobilność miejska i strefy czystego transportu. Jednak realizacja podobnych zmian może się opóźnić – powodem są wysokie ceny prądu, gazu i wydrenowane budżety samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Mieszkania NON STOP

Szczecin może poszczycić się bogatą ofertą mieszkań kierowaną do różnych grup. Na szczególną uwagę zasługują programy w ramach Agencji Mieszkaniowej Miasta. Ciekawym pomysłem jest też oferta zwana NON STOP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tymbark zazieleni swój rynek

To będzie atrakcyjne miejsce dla organizacji imprez plenerowych, a także miejsce spotkań i odpoczynku – mówi wójt Tymbarku Paweł Ptaszek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nadchodzą kontrowersyjne zmiany w prawie budowlanym

Resort budownictwa poddał pod opiniowanie kolejny pakiet nowelizacji prawa budowlanego pod szyldem uproszczenia procedur administracyjnych. Zapowiada m.in. kompletną cyfryzację procedur z całkowitym wykluczeniem tradycyjnych wniosków budowlanych oraz załączników do nich. Tymczasem najpoważniejsze bariery nie tkwią w samych procedurach, a spowolnienie inwestycyjne nie jest spowodowane tym, że inwestorzy nie chcą składać obszernych wniosków w formie papierowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Informacja przetworzona to nie znaczy „odszukana”

Gdyby każdą konieczność odszukania dokumentów tratować jako przetworzenie informacji, prawo do informacji publicznej przestałoby być powszechne i nie czyniłoby zadość postanowieniom Konstytucji RP. Takie czynności organu jak selekcja dokumentów i ich analiza pod względem treści są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów jako informacji przetworzonej.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Karol Popławski

Nadzwyczajna zmiana stosunków zobowiązaniowych

Nie jest łatwo jednostronnie zmienić łączący strony stosunek zobowiązaniowy – nawet wtedy, gdy jedna ze stron obiektywnie znajduje się w gorszym położeniu. Kodeks cywilny dopuszcza takie sytuacje jedynie wyjątkowo. Przykładem jest klauzula zawarta w art. 3571 kc, zwana „dużą klauzulą rebus sic stantibus”. Wyjaśniam, kiedy skutecznie można się na nią powołać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Prawo do odliczenia VAT od dofinansowania w ramach Polskiego Ładu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację. Zdaniem organu, w sytuacji ponoszenia wydatków na realizację inwestycji finansowanej w ramach programu Polski Ład nie zaistnieją negatywne przesłanki z ustawy VAT. Przepisy o VAT nie ograniczają możliwości pozyskania dofinansowania od podmiotu trzeciego lub z zewnętrznego funduszu na kwotę VAT – niezależnie czy podatnikowi (w tym przypadku JST) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, czy też to prawo nie przysługuje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Rozstrzyganie o uwagach zgłoszonych do planu miejscowego

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymaga udziału społeczeństwa. Jak prawidłowo rozpatrywać uwagi zgłoszone do projektów mpzp?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane