Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1365 - października 22, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Dziwne przypadki Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia

Zaloguj się i czytaj więcej

Marsz do szkoły

Szkolna ulica to pomysł na zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinków ulic przed wybranymi szkołami. Czas akcji: pół godziny przed pierwszym dzwonkiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

W szuwarach

Betonoza to nie tylko wybrukowane rynki miasteczek, to także zacementowane brzegi rzek i miejskich stawów. Tutaj też można dostrzec początki fali zmian, noszących nazwę renaturyzacji. Ich celem jest nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale i poprawa funkcji rekreacyjnych, retencyjnych, w tym stworzenie miejsca dla wód wezbraniowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Sześciło*

Lokalne usługi publiczne w czasach kryzysu. Jak zrobić coś z niczego?

Powszechne przekonanie o nadchodzącym lub nawet już rozpoczętym kryzysie finansów samorządowych stawia pod znakiem zapytania zdolność samorządów do zapewnienia i utrzymania dobrej obsługi mieszkańców, nawet w podstawowych obszarach usług publicznych. Skoncentrujmy się na trzech podstawowych dylematach: ile i jakich usług publicznych, w jaki sposób je zorganizować i jak to wszystko sfinansować?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Linia wysokiego napięcia

Unieważnianie przetargów na zakup energii elektrycznej, mniejsze natężenie światła ulicznego, ograniczenie świątecznych iluminacji, rezygnacja z miejskich zabaw sylwestrowych – samorządy próbują zaoszczędzić na drogim prądzie. I protestują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy powinny mieć udział w zryczałtowanym PIT

Rozmowa z Michałem Fisiakiem, dyrektorem Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Wprowadzamy inteligentne zarządzanie usługami

Optymalizując administrację samorządową i usługi komunalne idziemy w stronę rozwiązań smart. Zaczęliśmy od wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe. Teraz przygotowujemy system inteligentnego zarządzania oświetleniem w mieście. Następnym krokiem będzie opomiarowanie należących do nas budynków pod kątem zużycia energii – mówi Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin uruchamia Akademię Miasto

To nowa inicjatywa skierowana do młodych osób. Akademia Miasto jest programem realizowanym w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Celem jest opracowanie gotowych scenariuszy lekcji edukacji obywatelskiej poprzez przetestowanie przygotowanych materiałów w szkołach i na uczelniach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Giełda Miejskich Technologii szansą na ciekawe wdrożenia w urzędach

Ruszyła platforma łącząca firmy oferujące rozwiązania IT z samorządami, które takich technologii poszukują. Portal internetowy to jednak nie wszystko – miasta mogą składać wnioski o granty na sfinansowanie testów wybranego produktu.

Zaloguj się i czytaj więcej

NIK: Gminy słabo sobie radzą ze ściąganiem podatków i opłat lokalnych

Kontrolerzy sprawdzili 10 gmin w woj. warmińsko-mazurskim i w zdecydowanej większości z nich stwierdzili, że w niewystarczającym stopniu dbają one o należyte zabezpieczenie wpływów do swoich budżetów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Białystok: 20 autobusów elektrycznych już w przyszłym roku

Miasto podpisało 30 września umowę na dostawę pojazdów. W ramach umowy zamontowane zostaną także stacje ładowania. Łączna wartość kontraktu to prawie 57 mln zł. Białystok pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trójmiejska SKM odmładza swój tabor

Nowoczesne i wygodne dla pasażerów – takie mają być nowe pociągi, jakie wkrótce zakupi PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Przewoźnik ogłosił przetarg na 10 nowych pojazdów w ramach umowy przewozowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski*

Związek międzygminny. Swoboda czy zależność?

W ewidencji ministra administracji znajduje się 319 związków międzygminnych (stan na 30 czerwca 2022 r.). Około jednej trzeciej z nich zajmuje się gospodarką odpadami. Jednocześnie spośród zarejestrowanych w ciągu 32 lat istnienia samorządu związków aż 120 zakończyło swój byt. Przyczyną nieporozumień może być – jak w opisanym niżej przypadku – sprawa dopłat do budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Zobowiązania dłużne i finansowanie deficytu JST

W artykule opisujemy zasady zaciągania zobowiązań dłużnych oraz możliwości finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Wyjaśniamy też, o czym należy pamiętać konstruując budżet na 2023 rok i jakie warunki należy spełnić, aby móc zaciągnąć zobowiązania mające charakter dłużny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewelina Badura

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

6 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tychy: automatyzacja oświetlenia ulic

W najbliższych miesiącach w Tychach wdrożony zostanie system automatyzacji oświetlenia ulic. Pozwoli na przygaszanie lub zwiększanie mocy lamp, w zależności od natężenia ruchu w danej części miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Świdnik: ogromne zainteresowanie mieszkaniami budowanymi przez gminę

Od 2002 r. Świdnik sukcesywnie przeprowadzał kompleksowe remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, gwarantujące utrzymanie stanu technicznego lokali na zadowalającym poziomie. Miasto pamięta również o inwestycjach i proponuje najem instytucjonalny.

Zaloguj się i czytaj więcej

W oczekiwaniu na nowy rozdział

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów na dobre zadomowiło się w Katowicach. 12 i 13 października Międzynarodowe Centrum Kongresowe znów wypełnili samorządowcy z całej Polski. W tym roku odbyła się XX edycja naszej konferencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Centrum Kultury Fordon ma integrować mieszkańców osiedla

W Fordonie – największej dzielnicy Bydgoszczy – powstanie duże centrum kulturalne integrujące mieszkańców. Jego ofertę i docelowe funkcje pomogą określić konsultacje społeczne, które trwały do połowy września.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odeszli: Marek Miros i Ludwik Węgrzyn

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Ustalanie wysokości wynagrodzenia burmistrza a zakaz dyskryminacji

Ze względu na to, że o wysokości wynagrodzenia włodarza decydują radni, nie zawsze będzie ona kształtowała się na adekwatnym poziomie, a czasem motywy ustalenia jej wysokości mogą nosić znamiona naruszenia praw pracowniczych, szczególnie gdy następuje obniżenie wynagrodzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kierowanie działaniami wójta przez radę

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zwrotu „stanowienia o kierunkach działania” wójta należy interpretować w ten sposób, że uprawnia on radę do ustalania wójtowi celów jego działania pozostających w zakresie właściwości działania gminy i obu organów. Nie może zaś być podstawą do nakładania na wójta obowiązku realizacji oznaczonego zadania rozumianego jako obowiązek wykonania jednostkowego, skonkretyzowanego, szczegółowego działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Darowski*, dr Michał Przychoda**, Norbert Zakrzewski***

Rady nadzorcze w spółkach komunalnych po nowemu

Rady nadzorcze są nieodłącznym składnikiem każdej spółki komunalnej, stanowiąc dla samorządu podstawowe narzędzie nadzoru właścicielskiego. 13 października 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące kodeks spółek handlowych, które wzmocnią uprawnienia rad nadzorczych, nakładając również dodatkowe obowiązki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Jak napisać dobre uzasadnienie do projektu uchwały

Przygotowując projekty uchwał przyjmowanych przez rady i sejmiki nie wolno lekceważyć roli uzasadnienia. Jego treść może mieć znaczenie dla organów nadzoru i sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Żądanie wydania aktu nadzoru przez wojewodę

Zdarza się, że osoby zgłaszają się do wojewody z wnioskiem o podjęcie konkretnych działań, gdyż, jak twierdzą, organ samorządowy działa niezgodnie z prawem. Czy wojewoda może na taki wniosek (żądanie) wydać akt nadzoru, biorąc pod uwagę wskazane argumenty? Trzeba pamiętać, że postępowanie nadzorcze jest podejmowane z urzędu, a nie na wniosek, a zawarte w nim informacje mogą mieć charakter pomocniczy – nie mogą stanowić podstawy wszczęcia postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wybrane przesłanki wykluczenia w prawie zamówień publicznych

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie kwalifikacji podmiotowej wykonawców jednoznacznie wskazuje, że każdą ze spraw należy badać indywidualnie w oparciu o szeroką analizę przepisów. Nadal kwestie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców stanowią istotną część orzecznictwa. Wskazujemy najciekawsze wyroki z 2021 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane