Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 17/1361 - sierpnia 27, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Pas transmisyjny i kontra

Zaloguj się i czytaj więcej

Zielonym szlakiem

Przybywa zielonych torowisk tramwajowych. Czasem są obsiane trawą, ale ostatnio miasta stawiają na rozchodnik – gatunek łatwy w uprawie i odporny na suszę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Iwona Sagan*

Samorządowa przyszłość regionów

Województwo czy region, rząd czy samorząd? Szczebel regionalny jest naturalnym mediatorem pomiędzy szczeblami władzy lokalnej i centralnej. Tymczasem proces centralizacji kompetencji będących pierwotnie w zakresie samorządów postępuje w kraju od lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Razem jesteśmy silniejsi

Jeśli chcemy być samorządami aktywnymi, jeśli chcemy, aby nas słuchano i liczono się z naszym zdaniem, to musimy zrozumieć, że zjednoczeni będziemy mogli osiągnąć więcej – mówi Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Stacje bazowe telefonii komórkowej a ceny nieruchomości

Choć rozmieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej (BTS) w obrębie terenów mieszkalnych może budzić kontrowersje, w rzeczywistości ich obecność nie ma wpływu na rynek mieszkalny i jego ceny. Potwierdzają to wyniki pionierskiego badania w polskiej literaturze ekonomicznej „Stacje BTS a ceny nieruchomości” przeprowadzonego przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Bartłomieja Marony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Nastroje i obawy na nowy rok szkolny

Gdy dzieci wesoło wybiegły ze szkoły na wakacje, dyrektorzy placówek i pracownicy wydziałów edukacji w samorządach rozpoczęli gorączkowe przygotowania do nowego roku szkolnego. Dopiero testowano zdalne nauczanie w okresie pandemii, potem organizację nauki dzieci ukraińskich, a już dochodzą nowe problemy. Dyrektorzy intensywnie poszukują nauczycieli do wypełnienia wakatów w projekcie arkusza organizacyjnego, a organy prowadzące szukają w budżetach środków na pokrycie rosnących kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Goście na dłużej

Raport „Gościnna Polska 2022+” opublikowany przez Instytut WiseEuropa diagnozuje sytuację – także w jednostkach polskiego samorządu – po pół roku od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zawiera przy tym rekomendacje działań, zależnie od okoliczności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Buchta*

Ścieki do kontroli

Nowelizacja ustawy Prawo wodne, w tym zmiany w rozdziale „Oczyszczenie ścieków komunalnych”, przewidują możliwość nałożenia na JST dodatkowych kar pieniężnych. Dlatego już teraz gminy powinny dokonać analiz pod kątem możliwości zebrania siecią kanalizacyjną jak największego ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Popławski

Odpowiedzialność wspólnot za schrony

Ostatnie miesiące pokazują, jak ważne jest przygotowanie do stanu zagrożenia, niezależnie od jego pochodzenia (klęski żywiołowe, wojny). Dotychczas kwestię ochrony cywilnej lekceważono. Do niedawna mawiano nawet, że to wspólnoty muszą martwić się stanem budowli ochronnych – schronów. Czy słusznie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Budżet na 2023 rok bez tajemnic

W samorządach trwają już prace nad przyszłorocznym budżetem. Rozpoczynamy cykl tekstów, w których pomożemy Państwu przygotować uchwałę budżetową na 2023 rok i uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i lata kolejne z uwzględnieniem zmian obowiązujących regulacji prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Adrian Misiejko*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Czy możliwe jest przekształcenie drogi gminnej w drogę wewnętrzną?

Ustawodawca nie przewiduje wprost kompetencji rady gminy do przekształcenia odcinka drogi gminnej w drogę wewnętrzną. Czy jest to jednak możliwe w drodze odpowiedniej uchwały?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Woda – kosztowna i marnotrawiona

Ceny dostaw wody i odprowadzania ścieków pójdą w górę. 1 września Wody Polskie rozpoczną ponowny proces taryfikacji. Korekta cen odbędzie się w trybie szczególnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Portal InfoGZM to kompendium wiedzy o Metropolii

Coraz większe znaczenie dla rozwoju współczesnego świata mają wiedza i informacja. Niejednokrotnie są one uznawane za podstawę funkcjonowania każdej nowoczesnej organizacji i stanowią cenny zasób, który decyduje o przewadze konkurencyjnej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia już od początku swojej działalności postawiła na budowanie rzetelnej bazy wiedzy na temat całego obszaru metropolitalnego. Gromadzony i sukcesywnie aktualizowany zasób informacji jest publikowany na Portalu InfoGZM.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Oława z plusem

Oława to kolejne miasto, w którym zakończono budowę osiedla w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Inwestycja przy ul. Paderewskiego to 144 mieszkania w trzech niskich, czterokondygnacyjnych budynkach. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był urząd miejski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stalowa Wola planuje wielki aquapark

Kompleks rekreacyjny ma być najnowocześniejszy w Europie, jego koszt szacowany jest na 100 mln zł. Miasto szuka już źródeł finansowania inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Jaworski*

Uchwała mieszkaniowa – lokale dla niepełnosprawnych oraz ubogich

Obligatoryjnym elementem uchwały mieszkaniowej jest określenie warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Chociaż podstawa do tej regulacji obowiązuje od 2019 roku, rady często pomijają to zagadnienie w przepisach lokalnych, przez co narażają cały akt na nieważność.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opłata targowa nie tylko na targowisku

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z mocy prawa z chwilą faktycznego podjęcia czynności handlowych zmierzających do dokonania sprzedaży (niezależnie od skutku) w każdym miejscu danej gminy, przy czym realizacja tego ustawowego obowiązku następuje w razie zażądania jej uiszczenia przez inkasenta, i z tą też chwilą następuje określenie osoby zobowiązanej do zapłaty określonego już zobowiązania z tytułu opłaty targowej przewidzianej uchwałą rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Plan musi być kompleksowy

Niepełne uregulowanie któregokolwiek z niezbędnych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu. Stanowi to podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały ze względu na niepełną realizację normy kompetencyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Ulgi proinnowacyjne w samorządowych spółkach

Samorządowe spółki równie często jak podmioty biznesowe inwestują w innowacyjne rozwiązania. Warto przyjrzeć się przepisom podatkowym pozwalającym na rozliczenie ulg na innowacje, w szczególności po licznych zmianach w tym zakresie, wprowadzonych przez „Polski Ład„.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Zasiedzenie nieruchomości przez gminę

Jednym ze sposobów nabycia własności jest zasiedzenie. Warto pamiętać, że nieruchomości mogą zasiadywać także jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy mówimy o zasiedzeniu nieruchomości i w jaki sposób dochodzi do zasiedzenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Dokument wewnętrzny – udostępniać czy nie?

Wśród ekspertów zajmujących się dostępem do informacji publicznej od dawna trwa dyskusja, czy dokumenty wewnętrzne w JST podlegają udostępnieniu na wniosek, czy nie. Wielokrotnie rozważały tę sprawę również sądy, także Trybunał Konstytucyjny. Przedstawiamy ich stanowiska w sprawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt*

Zakłady budżetowe nie mogą zarządzać nieruchomościami spoza gminnego zasobu?

Artykuł dotyczy wykonywania przez samorządowe zakłady budżetowe zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości. Geneza problemu w znacznej części przypadków leży w stopniowym wykupywaniu przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy, którymi to budynkami zarządzały i niejednokrotnie zarządzają nadal zakłady budżetowe gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane