Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 14/1358 - lipca 16, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Światowy szyk „Wspólnoty”

Jak na wakacje i pełnię lata mamy w tym numerze bogactwo ważnych tekstów. Najpierw zwrócę Waszą uwagę na wyjątkowy ranking – „Pokrycie gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”, stworzony przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej

Miasto wygrało z ministrem w sądzie

Wygraliśmy w sądzie (WSA) z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, który po odwołaniu Dendropolis uchylił decyzję konserwatora zezwalającą miastu Podkowa Leśna na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego w parku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cyklista z zasilaniem

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadziła dotację do rowerów elektrycznych kupowanych przez mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Gendźwiłł*

Płytkie korzenie

Samorządy, które budują pozycję na byciu przede wszystkim lokalnym inwestorem, stają się kruche i podatne na uzależnienie. Jeśli mają zbudować coś więcej, muszą odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców w zakresie usług publicznych i wzmacniania poczucia lokalnej wspólnoty. Zwłaszcza w sytuacji rosnących zagrożeń zewnętrznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Elektronizacja prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa w procesie sporządzania i przekazywania aktów do nadzoru prawnego oraz ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Samorządowe Forum Kobiet powstało, byśmy mogły spotykać się i wymieniać doświadczeniami

Kiedy pojawiają się gorące tematy, kontaktujemy się ze sobą, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Ta formuła się sprawdza, przez lata wypracowałyśmy metody, aby Forum było wsparciem w rozwiązywaniu bieżących problemów, szczególnie dla pań z mniejszym doświadczeniem w samorządzie – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

WUF, jak gorąco

Zrównoważony rozwój. Przez pięć czerwcowych, upalnych dni ta fraza rozbrzmiewała w Katowicach w dziesiątkach języków. Stolica województwa śląskiego była gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka

Zmiany w PIT a przyszłość samorządowych budżetów

Samorządy z obawą czekają na skutki kolejnej reformy podatkowej. Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich uważają zaproponowany przez rząd system rekompensat utraconych dochodów bieżących za niezadowalającą alternatywę z uwagi na jej dotacyjny i subwencyjny charakter. Część rozwojowa subwencji ogólnej prawdopodobnie nie pokryje tego, co samorządy w tym roku utracą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Formy ochrony przyrody we właściwości gmin

Formy ochrony przyrody we właściwości gmin Niektóre prawne formy ochrony przyrody znajdują się we właściwości gmin. Na jakich zasadach i w jakim trybie są one ustanawiane? Z jakimi ograniczeniami wiąże się ich ustanowienie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Subwencja inwestycyjna to odpowiedź na obecne, trudne czasy

O wspieraniu prorozwojowych aspiracji samorządów mówi Włodzimierz Tomaszewski, nowo powołany minister – członek Rady Ministrów w Kancelarii Premiera.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

124 mieszkania w Radomiu, kolejne w przygotowaniu

W Radomiu, przy ul. Tytoniowej, powstały 124 mieszkania w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Zainteresowanie było olbrzymie, o każdy lokal ubiegało się aż dziesięć osób zainteresowanych najmem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tychy zamierzają zbudować nowe centrum miasta

To ma być dzielnica 10-minutowa, której mieszkańcy będą mieli blisko wszędzie: do szkoły, sklepu, parku, przystanku autobusowego, by jak najmniej musieli korzystać z samochodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Kapsuła czasu w Terespolu

Gmina Terespol liczy sobie dopiero 30 lat, ale już teraz zadbała, aby przyszłe pokolenia poznały jej początki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Jaworski*

Jakich błędów unikać w uchwałach mieszkaniowych

Uchwała rady w sprawie zasad wynajmowania lokali, jako akt prawa miejscowego, powinna kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie kwestie wskazane w upoważnieniu ustawowym, mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej. Należy unikać zapisów wychodzących poza delegację ustawową, gdyż grozi to stwierdzeniem jej nieważności przez organ nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opodatkowanie lokalu mieszkalnego jak użytkowego

Okoliczność, że udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przynależy przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego, nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Opłata za udostępnienie informacji publicznej

W ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. DzU z 2020 r. poz. 2176) w art. 7 ust. 2 ustanowiono zasadę, że dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. Czy to oznacza, że możliwe jest pobieranie opłaty za udostępnienie informacji publicznej jako wyjątek od zasady bezpłatności takiego dostępu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Kompetencje kuratora oświaty podczas likwidacji szkoły

Likwidacja szkoły zawsze budzi emocje wśród mieszkańców, gdyż wiąże się bezpośrednio z interesami społeczności lokalnej. Niemniej jednak w pewnych przypadkach może się okazać zasadna na przykład w aspekcie racjonalnej gospodarki finansowej. Ustawodawca w prawie oświatowym zadbał o to, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić interesów uczniów i rodziców w tej procedurze, ale także zagwarantował wpływ na nią organu nadzoru pedagogicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Szczepański*

Korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy

Czytelnicy przesłali do nas ciekawe zagadnienie prawne: „Umowa najmu zawarta pomiędzy gminą X a najemcą Y zakończyła się z 30 września 2018 r. Nie została przedłużona z uwagi na duże zaległości w spłacie czynszu. Po tym okresie najemca bezumownie korzystał z lokalu, później opuścił go wobec konieczności odbycia kary w zakładzie karnym. Po opuszczeniu więzienia zamieszkał w innym miejscu. W lokalu pozostawił swoje rzeczy. Y posiada duże zadłużenie względem wynajmującego – gminy”. Tłumaczymy co w tej sytuacji może zrobić samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Popławski

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w orzecznictwie RIO

Przedstawiamy analizę jakościową orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych dotyczącego realizacji wymogów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Artykuł odnosi się do orzeczeń wydanych w 2022 roku w zakresie wyboru metody ustalenia opłaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane