Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1357 - lipca 2, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Kanikuła albo Psia Gwiazda

Pierwsza połowa tego roku upłynęła nam pod znakiem wojny na Ukrainie. Samorządy podjęły ogromny wysiłek, aby przyjąć miliony uchodźców wojennych przybywających do naszego kraju i sprawiły się z tym zadaniem znakomicie. Powodzenie to stało się okazją do prawienia uszczypliwości rządowi, który rzekomo nie dał rady.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wodór da energię

Letnie, słoneczne dni sprzyjają fotowoltaice. Gorzej jest zimą, jednak i na to jest rada – nadmiar letniej energii można wykorzystać do wytworzenia wodoru, który posłuży jako paliwo w mrocznym czasie. Wodór można pozyskiwać w sposób bezemisyjny także z gazu ziemnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ule nad ulicami

Obecność owadów zapylających warunkuje życie na Ziemi. Niestety, ich byt jest zagrożony – liczebność dramatycznie maleje, m.in. w efekcie używania środków owadobójczych w rolnictwie. Samorządy próbują pomagać. Kupują i przekazują pszczelarzom pokarm dla pszczół, zakładają miejskie pasieki, kwietne łąki i hotele dla owadów. Celem tych działań w znacznej mierze jest edukacja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Kadencja Plus

W czerwcu przedstawiciele PiS zapowiedzieli projekt ustawy o przełożeniu przyszłorocznych wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku, co wiązałoby się z wydłużeniem kadencji. Za takim rozwiązaniem miałyby przemawiać argumenty logistyczne (kolizja z wyborami parlamentarnymi) i opinie części samorządowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Musimy być gotowi na niespodziewane kryzysy

Z Przemyśla odprawialiśmy kilkanaście pociągów dziennie, uruchomiliśmy kilkaset połączeń autobusowych. Działaliśmy na tyle skutecznie, że nie doprowadziliśmy do kryzysu humanitarnego, nie wydarzyła się żadna katastrofa, kilka milionów osób, które dotarły do Polski, otrzymało opiekę – mówi prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Samorządowcy wiedzą, jak pomóc uchodźcom z Ukrainy

W „Białej księdze”, będącej owocem obrad Samorządowego Okrągłego Stołu, sformułowano bardzo konkretne rekomendacje dla rządu, parlamentu oraz Prezydenta RP, odnośnie do rozwiązań, które należy wprowadzić, aby pomoc była nie tylko efektywna, ale też sprawna, szybka i miała zagwarantowane finansowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Honorata Przetocka*

Człowiek pod nadzorem

Wdrażając rozmaite formy monitoringu wizyjnego należy uwzględniać wymogi RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a także obowiązki wynikające z przepisów szczególnych. Trzeba wziąć pod uwagę nakładanie się różnych celów i podstaw prawnych przetwarzania danych. Przykładem może być monitoring budynków, w którym przetwarzane są jednocześnie dane osobowe różnych grup.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Kto może „otworzyć” plan miejscowy?

Kto może złożyć projekt uchwały w sprawie otwarcia planu miejscowego? Przepisy ustaw nie są jednoznaczne. Problemy dotyczą wpływu normy zawartej w art. 14 ust. 4 upzp na przebieg gminnego procesu legislacyjnego w zakresie sporządzania projektów uchwał oraz interpretacji art. 14 ust. 5 w zakresie ustalenia czy obowiązki wynikające z tego przepisu dotyczą tylko projektów uchwał „otwierających plan miejscowy” sporządzanych przez wójta oraz czasu, w jakim należy wykonać te obowiązki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt*

Nie ma przeszkód prawnych, aby samorządy wspierały e-sportowców

W ostatnich kilku latach prężnie rozwija się nowa aktywność sportowa poświęcona grom komputerowym. Powstaje pytanie o kwalifikację prawną e-sportu i jej konsekwencje na gruncie zadań własnych gminy w aspekcie formalno-prawnym. Czy gminy mogą dotować i wspierać finansowo e-sportowców?

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości a możliwość zbycia działki rolnej

Jeśli przedmiotem podziału nieruchomości jest działka (w całości wykorzystywana na cele rolne) o dużej powierzchni, nie ma raczej wątpliwości co do stosowania art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co jednak, jeśli działka nie jest w całości rolna lub gdy chodzi o podział nieruchomości o niedużej powierzchni (poniżej 0,3000 ha)?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Więcej błękitu i zieleni

Miasta uczą się zatrzymywać wodę. Zarówno tę, która przez nie przepływa, jak i tę, która pada z góry.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sieradz kupuje 6 autobusów elektrycznych

Miasto zainwestuje w sześć zeroemisyjnych autobusów dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstaną również trzy dwustanowiskowe stacje ładowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Zielonka*

Białe certyfikaty sposobem na koszty

Jeden ze skutecznych instrumentów obniżenia kosztów inwestycyjnych stanowią tzw. białe certyfikaty. Są to świadectwa efektywności energetycznej, które wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za określone działania inwestycyjne związane z efektywnością energetyczną. Podpowiadamy, jak w prosty sposób pozyskać certyfikaty dla budynków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Dzieje się w Nowym Targu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na udzielenie finansowego wsparcia na budowę bloku komunalnego z 30 mieszkaniami. To pierwsza od wielu lat inwestycja w obszarze budowy lokali komunalnych i niejedyny projekt mieszkaniowy, w który zaangażowane jest miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wielki kompleks oświatowy powstanie w północnej części Lublina

Szkoła podstawowa, przedszkole oraz żłobek oraz infrastruktura sportowa i place zabaw w Ponikwodzie – szybko rozwijającej się dzielnicy Lublina – będą kosztować łącznie nawet 120 mln zł. Władze miasta szukają już zewnętrznych źródeł finansowania ważnej dla mieszkańców inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grażyna Dziedzic – pełna pasji, oddana sprawom miasta

Przez kilka miesięcy walczyła z rakiem, do końca wierzyła, że tę walkę wygra. Samorządowcy i politycy wspominają zmarłą prezydent Rudy Śląskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Osoba pełniąca funkcję wójta

Pełnić funkcję wójta może w pewnych przypadkach jego zastępca lub osoba powołana do tej roli przez Prezesa Rady Ministrów. Nie zawsze jednak można ją nazywać komisarzem, którego powołuje się tylko w określonych przypadkach. Kiedy obowiązki wójta przejmuje p.o., kto może nim być i jak wygląda procedura jego powoływania?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Mamy RODO, będzie DSA

Internet to niebezpieczne miejsce – o czym prawie każdy użytkownik przekonał się na własnej skórze. Aby było bezpieczniej, 22 kwietnia 2022 r. unijne organy: Komisja, Rada i Parlament uzgodniły rozporządzenie – Akt o Usługach Cyfrowych – Digital Services Act (DSA), który jest pierwszą na świecie regulacją zwiększającą transparentność serwisów internetowych, porządkującą zasady usuwania nielegalnych treści online oraz umacniającą bezpieczeństwo korzystających z sieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane