Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1356 - czerwca 18, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Dobre chęci i piekło

Mark Twain umarł w 1910 roku, zatem nie miał możliwości zapoznać się z dorobkiem Parlamentu Europejskiego, a przecież jego słynny bon mot „Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament” pasuje do tej instytucji jak ulał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zielone na dzień dobry

Systemy automatycznej detekcji ruchu na miejskich skrzyżowaniach pomagają kierowcom i pieszym, dostarczają też miastu cennych informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Z deszczu pod rynnę

Ogrody deszczowe to sposób na retencję wód opadowych i integrację lokalnej społeczności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Centrum władzy w samorządzie

Postawienie pytania o to, gdzie znajduje się faktyczne centrum władzy w samorządzie, jest istotne z kilku powodów. Pozwala spojrzeć na to, jak wyewoluował system samorządu terytorialnego w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad. Analiza relacji między władzą wykonawczą a uchwałodawczą umożliwia dostrzeżenie dysfunkcji. I wreszcie, po 32 latach od ustanowienia gmin oraz po 24 latach od powołania powiatów oraz województw samorządowych można zastanowić się nad tym, jak sprawowanie władzy w samorządzie zmienia się pod wpływem takich procesów jak globalizacja, integracja europejska oraz towarzyszące im kryzysy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Transgraniczny Rynek Energetyczny zainaugurowany w Sejnach

„Porozumienie sejneńskie” w sprawie wspólnego zainicjowania procesu projektowania i budowy Transgranicznego Rynku Energetycznego oraz lokalnych Polsko-Litewskich Mostów Energetycznych podpisało kilkanaście samorządów i organizacji naukowych, eksperckich oraz społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Katowice są motorem napędowym przemian na Śląsku

Kiedy rozmawialiśmy w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, o organizacji kolejnych wydarzeń typu Szczyt Klimatyczny czy World Urban Forum, zapytano nas wprost – czy oprócz Katowic nie ma innych miast w Polsce wyposażonych w podobną infrastrukturę kongresową? To pokazuje, że nasze miasto jest rozpoznawalne, widoczne. Z naszego sukcesu korzystają też inne śląskie ośrodki – mówi prezydent Marcin Krupa.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Stacje bazowe telefonii komórkowej – bezpieczne i pod ścisłą kontrolą

Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważny dla każdej JST i jej mieszkańców jest rozwój sieci telekomunikacyjnej. Poza najbardziej oczywistym powodami, jak zwiększenie prędkości dostępu do internetu czy polepszenie jakości rozmów, łączność komórkowa spełnia w sytuacjach kryzysowych szczególną rolę – staje się często jedyną metodą szybkiego kontaktu ze służbami ratunkowymi i bliskimi. Niestety, rozwój sieci nie przebiega tak szybko, jak mógłby, przede wszystkim ze względu na nieuzasadnione obawy społeczne oraz bariery legislacyjne (choć na tym polu widzimy w ostatnim czasie znaczącą poprawę).

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Wojciński*

Nauka o różnych potrzebach

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych byli w szkole zawsze. Od niedawna szkoła zdaje się ich dostrzegać. Ale czy na pewno?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

REPowerEU – czy Unia Europejska skutecznie odejdzie od rosyjskich surowców?

Rosyjska napaść na Ukrainę przyniosła skutki nie tylko w zaatakowanym kraju, ale też w sąsiednich państwach, Europie i na całym świecie. Wśród nich gospodarcze, odczuwalne szczególnie w zakresie surowców energetycznych importowanych z Rosji. Ich dalszy zakup z tego źródła powoduje współfinansowanie ataku na Ukrainę, zatem reakcja była niezbędna. Odpowiedzią Unii Europejskiej ma być plan REPowerEU. Zobaczmy, co może przynieść samorządom i czy samorządy mogą wpływać na jego kształt.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ruszyły konsultacje projektu strategii dla ciepłownictwa

„Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” to sektorowy dokument planistyczny, którego celem jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji polityki energetycznej Polski oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – ale z uwzględnieniem unijnego pakietu „Fit for 55”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi. To pierwszy uchwalony projekt budujący europejską jednolitą przestrzeń danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Rola samorządu w obronie kraju

Fundacja Batorego opublikowała raport p.t. „Odporność Ukrainy na inwazję militarną Rosji w kontekście reformy decentralizacyjnej”. W dokumencie można przeczytać o nowej roli ukraińskiego samorządu terytorialnego w systemie obronności państwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rzeszów z tytułem Miasta – Ratownika

Stolica Podkarpacia jest pierwszym miastem, które prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postanowił wyróżnić w podziękowaniu za niesienie pomocy uchodźcom.

Zaloguj się i czytaj więcej

„Biała księga” jest już gotowa

Powstał zestaw rekomendacji dotyczących systemowego wsparcia uchodźców z Ukrainy na poziomie lokalnym i krajowym. Zostały one wypracowane podczas Samorządowego Okrągłego Stołu, który odbył się 8–9 maja we Wrocławiu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Bartosz Klimas

Postępy w nauce

Nierzadko, gdy inicjowaliśmy spotkanie, by pokazać, w jaki sposób naukowcy mogą się przydać samorządowi, spotykałem się z podejrzeniami, że przyszliśmy po prostu po pieniądze. Z drugiej strony, ta wcześniejsza pasywność naszego środowiska sprawiła, że urzędnicy nie zdają sobie sprawy z przydatności naukowców – mówi dr inż. Jakub Jasiczak, prezes zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Metropolia zamówi 71 elektrycznych samochodów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup, najem i leasing 71 elektrycznych aut oraz 59 ładowarek dla swoich gmin członkowskich i ich jednostek budżetowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Jaworski*

Zasady wynajmowania lokali. Jakich błędów w uchwałach unikać

Rada gminy musi ustalić zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Następuje to w drodze uchwały, która jest aktem prawa miejscowego. Przeanalizowaliśmy orzecznictwo i wskazujemy jakich błędów unikać, aby akt nie został zakwestionowany przez organy nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

NIK: gminy nie radzą sobie ze ściekami komunalnymi

W dwóch trzecich gmin nie zbiera się z terenów nieskanalizowanych nawet połowy nieczystości ciekłych. W konsekwencji istnieje wysokie ryzyko niekontrolowanego pozbywania się ścieków i zanieczyszczenia środowiska – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Modernizacja kluczem do zwiększenia zasobu

W Bielska-Białej łączna wartość remontów wykonanych, będących w toku oraz zaplanowanych na przyszły rok przekracza 95 mln zł. Jeśli doliczyć do tego budynki wspólnot mieszkaniowych, na rzecz których gmina przekazała dofinansowanie do remontu elewacji, to wartość nakładów gminy na zabytkowe budownictwo w latach 2019–2023 przekroczy 100 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasto zachęca wspólnoty mieszkaniowe do współpracy

– W przypadku wspólnot, których udziałowcem jest gmina, od lat obowiązuje u nas zasada neutralności. Oznacza to, że w głosowaniach mieszkańców gmina przychyla się do ich głosów, nie forsuje własnego stanowiska, choć są sytuacje, w których udziały miasta mogłyby przesądzić o wyniku głosowania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Inowrocław poszkodowany rządowym rozdaniem

Prowadzona od dłuższego czasu polityka rządu w znaczny sposób uszczupla dochody własne Inowrocławia, ograniczając m.in. możliwości inwestycyjne – piszą radni w stanowisku w sprawie braku wsparcia rządu dla wniosków Inowrocławia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Wiekowe wnętrza dla młodego widza

W dawnych budynkach łódzkiej fabryki włókienniczej Wigencja zagoszczą instytucje kultury, wśród nich teatr Pinokio.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Polakiewicz*

Jak wypracować dobry kontakt z klientem urzędu

Podczas rekrutacji pracowników do urzędów zwraca się uwagę na wykształcenie, doświadczenie, ale już niekoniecznie na cechy charakteru pozwalające pracować z klientem. Tymczasem urząd nakierowany jest na obsługę mieszkańców, dlatego umiejętność prawidłowego zachowania się w kontaktach z ludźmi powinna być przedmiotem szkoleń i pielęgnowana wśród pracowników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Czy strategia dla ciepłownictwa przetrwa zimę?

Trwają właśnie konsultacje publiczne „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Gospodarzem dokumentu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane