Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1355 - czerwca 4, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Jakże się cieszę!

W sobotę 21 maja otwarto ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem, dzięki temu stolica Podkarpacia zyskała połączenie z Warszawą drogą szybkiego ruchu. Z tego powodu radość mają głównie rzeszowianie, ale fakt, że trwa budowa wielu odcinków tej ekspresówki na południe od Rzeszowa, na północ od Lublina oraz na południe i północ od Białegostoku powoduje, że aż podskakuję z radości. I akurat nie dlatego, że mieszkam na ścianie wschodniej – do dziewiętnastki mam prawie tyle samo kilometrów co do Warszawy – tylko dlatego, że realnieje szansa przyspieszenia rozwoju gospodarczego wschodnich regionów Polski i szansa na odrodzenie transeuropejskiej osi handlu północ – południe.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Veolia wspiera przywódców

„Przywództwo w samorządzie” to jedyny w Polsce bezpłatny program szkoleniowy dla liderów samorządowych przygotowany w oparciu o koncepcję rezyliencji miejskiej. Od 2020 r. Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska wspierają samorządowców w rozwoju ich umiejętności przywódczych. Program realizowany jest przy współpracy z Veolia term.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dwie nogi, dwa koła

Miasta planują mosty przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. Opole już swój ma.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na rynku książki

Raporty o stanie czytelnictwa publikowane przez Bibliotekę Narodową wskazują, że ok. 10 procent Polaków czyta 7 lub więcej książek w roku. Grupa niewielka, jednak warta zainteresowania. To dla nich miasta organizują festiwale literackie. Poza dużymi ośrodkami – Krakowem czy Wrocławiem – swoje imprezy mają Sopot, Wisła czy Nowa Ruda. Przyjazne literaturze są także małopolskie Gorlice, gdzie od siedmiu lat gości Festiwal im. Zygmunta Haupta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Tłuste koty czy papierowe tygrysy?

Samorządy wchodzą w okres dużej niepewności z solidną nadwyżką – czytamy w raporcie „Finanse JST” opublikowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP. Jednak zdaniem miejskich skarbników dobry wynik finansowy samorządów za zeszły rok lepiej widać na papierze niż w rzeczywistości. W kwestii niepewnej przyszłości wszyscy są zgodni.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Co to jest Tork PaperCircle?

Tork PaperCircle® to pierwsza na świecie usługa recyklingu ręczników papierowych. Usługa pomaga naszym klientom przyjąć model obiegowy poprzez domknięcie obiegu i przetwarzanie zużytych ręczników do rąk na nowe produkty papierowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Danuta Lange*

Niepewność to słowo-klucz

Przygotowany przez PKO BP raport „Finanse JST za 2021 r.” to twarde dane zebrane na podstawie sprawozdań budżetowych samorządów, zatem nie sposób z nimi polemizować. Odniesienie tychże danych do lat ubiegłych oraz perspektywa finansowa rysująca się przed samorządami zaprezentowane w raporcie wymagają jednak komentarza – zróbmy to na przykładzie Katowic. Specjalnie dla „Wspólnoty” pisze Danuta Lange, skarbniczka tego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urząd skuteczny jak firma

Sukcesywnie od 2018 roku gmina Skała dynamicznie zmienia się na wielu płaszczyznach, co było możliwe dzięki zmianie na stanowisku burmistrza nmiasta i gminy Skała – od listopada 2018 roku funkcję tę pełni Krzysztof Wójtowicz, były przedsiębiorca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Samorządy uczestniczą w festiwalu czarnowidztwa

Przy każdej okazji, gdy pojawia się propozycja korzystna dla portfela mieszkańców i potrzebne jest wsparcie dla nowych przepisów, podnoszona jest kwestia strat finansowych dla samorządów, najczęściej zupełnie pomijająca przepisy gwarantujące rekompensatę traconych dochodów. Teraz znów mamy ten sam festiwal czarnowidztwa i katastroficznych wizji, przekreślający sens wprowadzania przepisów korzystnych dla obywateli – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Urzędy muszą chcieć e-faktur

Elektroniczne fakturowanie miało na dobre zagościć w progach polskich urzędów. Przyczynkiem do tego była ustawa o elektronicznym fakturowaniu, a dodatkowym bodźcem przyspieszającym cyfryzację procesu fakturowania powinna była okazać się pandemia i związane z nią utrudnienia w bezpośrednim kontakcie z klientami urzędów. Czy faktycznie urzędy chętnie korzystają z e-faktur, czy raczej muszą chcieć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Wójtowie w Warszawie

Członkowie Związku Gmin Wiejskich RP spotkali się w Warszawie podczas Zgromadzenia Ogólnego. Obok spraw formalnych – przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 rok, przyjęcia projektu budżetu na rok 2022 i uchwalenia nowego statutu – wzięli udział w debatach o finansach i edukacji, a także w warsztatach przygotowanych przez ekspertów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Nowości w ustawie o finansach publicznych

Po okresie zmian przepisów prawa związanych z wprowadzeniem regulacji szczególnych dotyczących epidemii COVID-19 oraz pomocy obywatelom Ukrainy nadszedł czas na kolejne poprawki w ustawie o finansach publicznych. Dotyczą one nie tylko obszaru regulacji obowiązujących Skarb Państwa, ale też jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ustawy zmieniającej ma na celu uporządkowanie, usystematyzowanie i ujednolicenie powszechnie stosowanych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Raport o stanie JST wymaga zmiany

Wraz z dr hab. Dawidem Sześciłą zbadaliśmy praktykę funkcjonowania raportów za 2020 roku. Analizie poddaliśmy ich treść oraz sprawdziliśmy, jak wyglądała debata nad oraz procedowanie wotum zaufania. Wyniki przedstawiliśmy w analizie pt. „Czego (nie) dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?”, wydanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Skłaniają one do refleksji, że instytucja raportu o stanie JST wymaga zmiany.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Klimaszewska*

Raport o stanie gminy to as w rękawie każdego wójta

Jakie elementy zostaną zawarte w tegorocznych raportach podsumowujących poprzedni rok budżetowy? Na realizację jakich polityk położony zostanie największy akcent? Odpowiadają: prezydent Otwocka, burmistrz Tarczyna oraz wójt Nowej Rudy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Między Płockiem, Przemyślem i Pragą

Podczas IX edycji Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową debatowaliśmy m.in. o wyzwaniach związanych z cyfryzacją JST, prawnymi aspektami ochrony sygnalistów, praktyką zamówień publicznych i przyszłością miejskiego transportu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Nowe mieszkania w Sosnowcu

W Sosnowcu kończy się budowa ekologicznego osiedla komunalnego przy ul. Traugutta. To pierwsze od 50 lat budowane przez miasto zupełnie nowe mieszkania komunalne. Lokatorzy wprowadzą się jesienią 2022 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Kolejna próba zmiany zasad planowania przestrzennego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono oczekiwany od wielu lat projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Zapowiada on zmianę podejścia do planowania, czego efektem ma być zahamowanie, a nawet odwrócenie procesów chaotycznej zabudowy. Przewiduje też powrót do inwestowania planowanego na poziomie gminy. Tym samym zabudowa na bazie indywidualnych decyzji administracyjnych będzie niemal niemożliwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Powrót tarczy prawnej

Tarcza prawna to był jeden z elementów Polskiego Ładu, dziś nieco zapomniany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy właśnie prace legislacyjne nad kolejną odsłoną tarczy prawnej, którą teraz nazywa deregulacyjną w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane