Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 9/1353 - maja 7, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Dym z gazu

Polskie sankcje wprowadzone w ostatnich dniach kwietnia przeciwko firmom z kapitałem rosyjskim uderzyły rykoszetem w kilkanaście gmin, które były zaopatrywane w gaz ziemny przez te podmioty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czarne złoto

Kompost to skarb – mówią ogrodnicy, także ci miejscy. Niektóre samorządy słyszą te głosy i albo dostarczają mieszkańcom niemal darmowy kompost, albo pomagają w samodzielnym kompostowaniu bioodpadów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dwa koła na start

Mieszkańcy i samorządy miast, w których zamieszkali uchodźcy z Ukrainy, przekazują im rowery. Dzieci mają możliwość zwiedzania okolicy, a dorośli – ułatwiony dojazd do pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Dajcie nam tylko narzędzia

Kryzys uchodźczy potrwa długie miesiące, dlatego samorządy wzywają rząd do pracy nad rozwiązaniami systemowymi. A rząd wzywa Komisję Europejską do przekazania środków na pomoc dla uchodźców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Dominik Krzysztofowicz

Rząd kolejny raz ogranicza nasze dochody

Samorządy do 2019 roku w ogromnej większości były przygotowane na pojawienie się dekoniunktury. Ale zmiany w ustawie o PIT i przerzucenie na nas części regulacji wynagrodzeń w oświacie w 2020 r. spowodowało wyczerpanie tych rezerw. Do tego doszedł efekt pandemii, a teraz Polski Ład. Zdolności finansowe samorządów się wyczerpały – alarmuje Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Kontrola pomocy udzielanej uchodźcom przez samorządy

W artykule przedstawiamy zasady realizacji zadań w zakresie pomocy socjalnej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną oraz zasady weryfikacji i kontroli pomocy udzielonej przez jednostki administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

W granicach rozsądku

Trzy pomorskie miasta – Słupsk, Koszalin i Sianów – chcą powiększać swój obszar kosztem sąsiednich gmin. Pytanie, czy to dobry czas na lokalne konflikty graniczne, pozostaje otwarte.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasta tworzą Sieci Wymiany Doświadczeń

Dzieleniu się wiedzą na temat udanych projektów rozwojowych realizowanych przez miasta służyć będą powoływane właśnie do życia przez Związek Miast Polskich EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Radni w walce o trzeźwość

Czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych to miejsce dla radnego? Przecież powoływany jest on do niej przez wójta, co zaburza niezależność władzy uchwałodawczej od wykonawczej i może być postrzegane jako pole potencjalnego konfliktu interesów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Andrzej Sztando*

Dyskretny urok strategicznych ankiet

Samorząd gminy istnieje dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, więc opinie i oczekiwania mieszkańców, w tym przedsiębiorców, a także innych interesariuszy mają kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju gminy. Chodzi nie tylko o dostosowanie jej do opinii i oczekiwań, ale także o przekonanie społeczności lokalnej do koncepcji rozwoju proponowanych przez władze i wypracowywanie kompromisów gwarantujących społeczną akceptację. Dlatego obok własności gminy i jej otoczenia oraz relacji z nim diagnoza musi zawierać informacje o tych opiniach i oczekiwaniach. Popularną metodą ich pozyskania są badania ankietowe. Często jednak przeprowadza się je nieprawidłowo. Wyjaśniamy zatem, jak zrobić to dobrze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

O obciążeniach właścicieli lokali mieszkalnych decydują rzeczywiste udziały

Wspólnota mieszkaniowa nie ma swobody w decydowaniu o tym, w jakich proporcjach właściciele lokali będą ponosić wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. O podziale pożytków oraz o obciążeniach decyduje wyłącznie wielkość udziału w tej nieruchomości. Które wartości należy jednak przyjąć, jeśli rzeczywiste udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej różnią się od udziałów zapisanych w księgach wieczystych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik*

Jak zabezpieczyć systemy informatyczne urzędu przed atakiem

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów przeniosło swoje działania do sieci. Unijny projekt Cyfrowa Gmina pomaga zdobyć środki techniczne i organizacyjne oraz wiedzę do przetwarzania danych zgodnie z prawem i zasadami cyberbezpieczeństwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ponad 252 mln zł na inwestycje ciepłownicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumowuje realizację programu „Ciepłownictwo powiatowe”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorstw. Podpisano 11 umów o dofinansowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Tereny zielone zbyt słabo chronione przed zabudową

Państwo nie pomaga zbytnio samorządom w ochronie terenów zielonych, a nawet wprowadza przepisy nieodwracalnie osłabiające lokalne polityki ekologiczne – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rząd podwaja budżet na Kolej Plus

Premier Mateusz Morawiecki w Janowie Lubelskim ogłosił, że Rada Ministrów zwiększa finansowanie programu z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł, dzięki czemu zrealizowane 34 projekty modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych, zamiast 17.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

SIM wynikający z potrzeb

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą mieszkać w zasobie o wyższym standardzie, jednak choć dysponują środkami pozwalającymi regularnie opłacać czynsz, ich dochody są zbyt niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Inaczej mówiąc, grupa docelowa to osoby zarabiające i niespełniające kryteriów otrzymania mieszkania komunalnego. Wiedzą o tym Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze, które utworzyły SIM Śląsk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kielce przywracają zieleń na rynku

Przed laty po rynku mieszkańcy mogli spacerować wśród zieleni i drzew. W 2008 r. decyzją urzędników rynek został przebudowany, pokryty granitowymi płytami i stał się przykładem tak charakterystycznej dla wielu polskich miasta betonozy. Wkrótce to się zmieni – drzewa, zielone pnącza, powrócą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zawiercie będzie rozwijać się szybciej

Miasto rozpoczyna realizację planu inwestycji tworzących miejsca pracy zwłaszcza dla osób młodych i budowę nowych mieszkań – ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd

Upoważnienie na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizuje wiele zadań o charakterze własnym, ale także zlecone z zakresu administracji rządowej. Mnogość zadań realizowanych jednocześnie oznacza konieczność prawidłowego podziału kompetencji, które na gruncie ustawy o samorządzie gminnym zostały przyznane organowi wykonawczemu – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Więzienie za spiralę zadłużenia

Epopeja zadłużeniowa zlikwidowanej na początku 2019 r. za niewypłacalność gminy Ostrowice właśnie znalazła swój finał. Były wójt i była skarbnik zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Koszalinie na karę po 7 lat pozbawienia wolności. To bardzo surowa kara.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane