Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1349 - marca 12, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Ukraińska lekcja

Serce rośnie, gdy widzi się ofiarność polskiego społeczeństwa i ogromne zaangażowanie wszystkich bez wyjątku samorządów w niesienie pomocy ofiarom wojny. Prawdziwym uchodźcom z prawdziwej wojny. Wojny, w której Rosja, jako agresor, świadomie łamie wszelkie normy prawa międzynarodowego dotyczące ochrony ludności cywilnej, aby przez okrucieństwo, pożogę i śmierć złamać ducha oporu ukraińskiego społeczeństwa i armii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

My z Wami. Ми з Вами

Polskie samorządy stanęły solidarnie z Ukrainą zaatakowaną przez putinowską Rosję. Nie tylko symbolicznie, wywieszając niebiesko-żółte flagi i grając hymn „Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola”. Także w sferze praktycznej – przygotowano miejsca dla uchodźców, pomoc psychologiczną, władze miast i regionów zdecydowały o bezpłatnych przejazdach autobusowych i kolejowych dla Ukraińców. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nawiązali kontakt z merami miast i gmin partnerskich w Ukrainie, aby ustalić, jakie środki obrony cywilnej i pierwszej pomocy będą potrzebne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szkolne strategie

Polityka oświatowa to zespół działań na rzecz edukacji, ale to także dokument strategiczny gminy przyjmowany uchwałą rady. Zawiera m.in. rozpoznanie lokalnych potrzeb w dziedzinie oświaty, opisuje możliwości stworzenia odpowiednich warunków finansowych dla jej rozwoju, uwarunkowania administracyjne i organizacyjne służące edukacji. Część samorządów posługuje się już takimi dokumentami, inne nad swoimi strategiami pracują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka (Bandoch)*

Samorządy w nowej rzeczywistości gospodarczej

Rok 2022 przyniósł kolejną porcję zmian przepisów prawa. Trudne warunki funkcjonowania spowodowane epidemią COVID-19 wymusiły na samorządach ograniczenia przy konstruowaniu budżetów. W ślad za wzrastającą liczbą zachorowań i kolejnymi falami pandemii stanęło przed nimi widmo problemów związanych z realizacją zadań, do których zostały powołane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydenckie weto dla Lex Czarnek

– Proszę uznać temat za zakończony, nie są nam teraz potrzebne kolejne spory – oświadczył 2 marca Andrzej Duda.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Włocławek to nie jest „polskie Detroit”!

W 1998 roku miasto wiele straciło z powodu pozbawienia go statusu stolicy województwa, pojawiło się wiele problemów społecznych i gospodarczych, ale nie można go zakwalifikować jako miasta upadającego. Komfortem życia dorównuje znacznie większym o ośrodkom – mówi prezydent Marek Wojtkowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Pawlak, Instytut Łączności – PIB

Jednym kliknięciem sprawdzisz poziom PEM w środowisku

W 2021 r. został uruchomiony System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne – SI2PEM. Jednym z jego najważniejszych założeń było zapewnienie darmowego i powszechnego dostępu do spójnych, jednoznacznych i wiarygodnych informacji odnośnie pól elektromagnetycznych (tzw. PEM) występujących w środowisku. To pierwszy tego typu system w Polsce, który pozwala nie tylko na gromadzenie danych dotyczących PEM, ale również na sprawną weryfikację dotrzymania dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Partnerstwo, odbudowa, perspektywa

Samorządowcy apelują do rządu o usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają lub utrudniają akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Wzywają też do przyspieszenia prac nad Umową Partnerstwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Borowicz-Czuchryta*

Gdzie jest uczeń?

Świat, jaki znamy, podlega ciągłym zmianom. System edukacji powinien na nie odpowiadać, przygotowując młodych ludzi do życia i adaptując do przemian współczesności. Chodzi tu o zarówno o cele nauczania – konkretne treści czy umiejętności, które szkoła powinna rozwijać, wartości, które chcemy chronić – jak i o metody pracy z uczniami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Sukces Grodziskich Przewozów Autobusowych

28 linii, 70 autobusów do ich obsługi. Osiem podwarszawskich samorządów zbudowało związek powiatowo-gminny i uruchomiło spójną siatkę połączeń. Duża częstotliwość kursów, jednolita taryfa biletowa, sprzedaż biletów przez internet, możliwość śledzenia położenia pojazdów w aplikacji – pasażerowie dostali ofertę, o jakiej dotąd mogli pomarzyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Ciupa*

Kielce pokazują, jak wykorzystywać dane w zarządzaniu miastem

Miasta codziennie tworzą, pozyskują i wykorzystują ogromne ilości danych. Planowanie i wdrażanie strategii rozwoju miasta, podejmowanie decyzji strategicznych i administracyjnych, optymalizacja usług komunalnych czy zapewnienie skutecznego przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi – to tylko kilka kluczowych obszarów, w których wymagane jest umiejętne posługiwanie się danymi. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie z tym Kielce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Dostępność cyfrowa a dostępność nagrań z sesji rad i sejmików

Wiele samorządów obawia się kar za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej. Jak ten obowiązek wpływa na transmisje z sesji rad i sejmików?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Dobra organizacja i współpraca to podstawa

Misją SIM „KZN – Zachodni” jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom o średnich dochodach. To pierwsza tego typu spółka w Polsce zrzeszająca więcej niż jedną gminę. Dlatego rozpoczęcie współpracy i realizacji projektów wymagało bardzo dobrej organizacji i jasno wyznaczonego kierunku działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane