Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1348 - lutego 26, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Uwagi na marginesie niedoszłej gali MMA w Wieluniu

Na wstępie uzgodnijmy, że walki MMA to sport brutalny, krwawy, odwołujący się do najskrytszych atawizmów niegdyś napędzających klientelę rzymskich aren, na których o życie lub śmierć walczyli gladiatorzy-niewolnicy. To sport, przy którym od zawsze kręciło się sporo nieciekawych osób, zwykle pozostających w cieniu. Ale w tzw. gali MMA, która miała się odbyć w Wieluniu, organizatorzy próbowali marketingowo wykorzystać byłego gangstera, który w latach 90. ubiegłego wieku trząsł polskim przestępczym półświatkiem i karnie odpowiedział za wiele zbrodni. To przekroczyło barierę społecznej tolerancji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Słońce po zmierzchu

Mława wprowadza latarnie hybrydowe – wyposażone w panele fotowoltaiczne, siłownik wiatrowy oraz akumulator gromadzący energię i uwalniający ją po zmroku. – W przypadku braku możliwości podłączenia oświetlenia do sieci bądź konieczności kosztownej budowy nowej sieci rozważamy inne rozwiązania, w szczególności pozyskanie tzw. białej, ekologicznej energii – wyjaśnia burmistrz Sławomir Kowalewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na ulicy naszego burmistrza

Czy samorządowcy pamiętają o swoich poprzednikach? Zapytaliśmy obecnych burmistrzów o nazwy ulic honorujące tych, którzy w przeszłości decydowali o rozwoju miasta. Włodarze Leżajska i Pułtuska barwnie opowiadają o postaciach będących nieodłączną częścią lokalnej historii, o których pamięć trzeba pielęgnować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Bieg po złoto

Wydatki samorządów na sport masowy, sport dzieci czy sport jako sposób na integrację osób z niepełnosprawnościami, nie podlegają dyskusji. A co z wydatkami na sport zawodowy i wyczynowy, który ma przecież także inne, komercyjne i ministerialne źródła finansowania? Zwłaszcza że, jak przekonują miasta, czasy nadchodzą ciężkie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Halina Wyszomirska*

Zielone obligacje – dlaczego warto?

Łódź, jako pierwsze miasto w Polsce, podjęła się emisji zielonych obligacji. Emisję obligacji komunalnych miasto przeprowadza już od 2009 roku, dlatego cały ten proces jest dobrze znany. Zielone obligacje pozwalają zaciągnąć zobowiązania dłużne przez jednostkę samorządu terytorialnego poza ustawą o zamówieniach publicznych. Jak przygotować się do emisji zielonych obligacji i dlaczego warto?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Dla nas dobro ojczyzny jest najważniejsze

My, mieszkańcy terenów przygranicznych, nigdy byśmy się nie odważyli wejść na pas graniczny, wyciągać albo ciąć zabezpieczenia i robić sobie przy tym fotki, jak robili to jacyś przyjezdni z Warszawy. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do państwa, jesteśmy patriotami – mówi Paweł Mikłasz, wójt gminy Kuźnica.

Zaloguj się i czytaj więcej

Import danych z systemu Besti@ do EAP LEGISLATOR

Import danych z systemu Besti@ do postaci zgodnej z wymogami aktów przekazywanych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdzie najlepiej żyje się rodzinie? Sprawdźmy raz jeszcze!

Zdecydowana większość Polaków wskazuje na znaczenie prowadzenia przez gminy lokalnej polityki prorodzinnej w czasie pandemii – wynika z badania Kantar Public przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Dobra współpraca rządu z samorządami, ale też własne inicjatywy gmin są niezwykle istotne, a rodziny bardzo je cenią. Aby wyróżnić gminy, które odznaczają się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin, już po raz drugi organizujemy konkurs Samorząd PRO FAMILIA – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zgłoszeń można dokonywać do końca marca br.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Aglomeracja koszalińska

Jeśli miasto decyduje się na rozrost, sąsiednie gminy nie mają skutecznych możliwości obrony – decyzja pozostaje w gestii Rady Ministrów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Statut to nie zabawka

Statuty gmin bywają przeróżne, podobnie jak podejście do ich zawartości ze strony radnych tworzących aktualnie większość w danej radzie. To jednak nie upoważnia ich, by ze statutu i jego uchwalania czynić zabawkę, względnie oręż wobec mniejszości albo narzędzie odwetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Gdzie rolnicy pohandlują w piątki i soboty?

Gminy mają nowy obowiązek – muszą określić miejsca do prowadzenia handlu przez rolników w piątki i soboty. Okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta jak by się wydawało, bo nie w każdym przypadku dotychczasowe targowisko miejskie spełnia wymagania nowej ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kinga Grzelak*

Kontrowersyjne odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidujący rewolucję w sposobie przyznawania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości budzi sporo emocji. Pokłosiem zaproponowanych dość radykalnych zmian jest ponad sto uwag wniesionych na etapie opiniowania i konsultacji publicznych. Zarówno organy administracji, jak i osoby fizyczne zwróciły uwagę na niemal analogiczne problemy, które generować będą nowe przepisy w zaproponowanym kształcie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Miast: Polskie ciepłownictwo potrzebuje silnego wsparcia

Zygmunt Frankiewicz w imieniu zarządu ZMP zaapelował do premiera o przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na modernizację i rozwój polskiego ciepłownictwa systemowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

UMP ma uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030

Unia Metropolii Polskich zwraca uwagę, że ważne dla polskich miast problemy, jak kryzys demograficzny, migracje czy transformacja energetyczna zostały w dokumencie pominięte lub potraktowane zdawkowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Wilk*

Stan samorządności w Polsce na przykładzie pomysłu na galę MMA w Wieluniu

Wieluń stał się przedmiotem zainteresowania mediów i internautów za sprawą planowanej gali VIP-MMA-4 oraz wywiadu, który z burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą przeprowadził dziennikarz i influencer Krzysztof Stanowski. To okazja do refleksji nad tym, czy warto wyposażyć radnych w instrument pozwalający wpływać na działania organu wykonawczego, aby przyjęły kierunek oczekiwany przez lokalną społeczność.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autobusy elektryczne i wodorowe wjeżdżają do polskich miast

Z ulic wielu miast znikną autobusy spalinowe, a ich miejsce zajmą pojazdy zeroemisyjne: elektryczne i wodorowe. To efekt wdrażania przez NFOŚiGW programu „Zielony transport publiczny”. Umowy na dotacje i pożyczki podpisały samorządy z niemal wszystkich regionów – od Wejherowa na Pomorzu do Zakopanego w Tatrach i od Zamościa na Lubelszczyźnie po Bolesławiec na Dolnym Śląsku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nauka w pandemii – NIK krytycznie o działaniach resortu edukacji

Tradycyjny model nauczania nie przystaje w Polsce do realiów edukacji online. Epidemia uwidoczniła wszystkie niedoskonałości systemu oświaty: problemy z komunikacją społeczną, niedostosowanie podstaw programowych i metod nauczania do wyzwań współczesności, kładzenie zbyt małego nacisku na kompetencje kluczowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Zwołanie zebrania we wspólnocie mieszkaniowej przez osobę nieuprawnioną

Mamy czas zebrań rocznych we wspólnotach. Co jednak zrobić w przypadku, kiedy zarząd nie zamierza organizować takiego zebrania bądź zwołuje je osoba nieuprawniona? Przedstawiamy zestaw porad oraz orzecznictwo sądowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Jak to jest zamieszkać w szkole?

Dla wielu uczniów najgorsze, co mogłoby je spotkać, to zamieszkać w szkole. A co, jeśli szkoła nie jest już miejscem nauki, lecz zostanie przekształcona w mieszkania? Czy podejście to ulegnie zmianie? Niedługo się tego dowiemy – w Kielcach planowana jest modernizacja starego budynku oświatowego z przeznaczeniem na lokale komunalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nieprecyzyjne zmiany klasyfikacji budżetowej

Przepisy odnoszące się do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny, mających być wykorzystywane w tworzonym przez GUS Systemie Monitorowania Usług Publicznych, są nieprecyzyjne – alarmuje Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi, przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Park Pamięci Wielkiej Synagogi budzi uznanie w Europie

Towarzystwo Urbanistów Polskich uznało kameralny park w Oświęcimiu za „najlepszą przestrzeń publiczną w zieleni” w 2021 roku. Park został też nominowany do najważniejszej nagrody architektonicznej na Starym Kontynencie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Władze Gdańska: PPP nam się opłaciło

Targ Sienny określany był jako dziura wstydu, dziś jest tam nowoczesny kompleks handlowo-kulturalny realizujący wiele ważnych funkcji miejskich, który zdobył szereg prestiżowych nagród.

Zaloguj się i czytaj więcej

Duże dotacje do pomp ciepła

Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym w ramach nowego programu „Moje ciepło”, który NFOŚiGW uruchomi na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Opłata za gospodarowanie odpadami w świetle nowych przepisów ustawy czystościowej

Mimo kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal budzą wątpliwości interpretacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Centra usług społecznych nie chcą powstawać

Ustawa umożliwiająca samorządom tworzenie centrów usług społecznych (CUS) obowiązuje już dwa lata. W tym czasie powstało ich niespełna 50. Prezydencka ustawa, która miała zainicjować proces powoływania tych instytucji jako nowych organizmów lokalnej polityki społecznej – niestety – nie znalazła uznania w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane