Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/1346 - stycznia 29, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Szpital w powiecie, czy powiat dla szpitala?

Bieżące wydanie „Wspólnoty” jak zwykle pełne jest ważnych tematów, takich jak: lawinowy wzrost kosztów bieżących wskutek inflacji, współpraca samorządów w zakresie rewitalizacji i zagospodarowania rzek, ograniczenie finansowania NGO przez samorządy, nieustające problemy z gospodarką odpadami, prawo zamówień publicznych i wiele innych. Ale chcę zwrócić uwagę Czytelników na tekst o rządowym projekcie dotyczącym zarządzania szpitalnictwem, a ściślej o pomyśle na przejmowanie przez państwo zarządzania szpitalami, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Herb na nowe czasy

Identyfikacja wizualna to nie tylko logo i hasło. To cały system określający liternictwo, kolorystykę oraz dodatkowe elementy graficzne, regulujący umiejscowienie poszczególnych składowych względem siebie, przewidujący możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Ceny na pełnym gazie

Samorządowcy apelują, aby działania osłonowe proponowane przez rząd dotyczyły wszystkich podmiotów komunalnych świadczących powszechnie dostępne, lokalne usługi publiczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karolina Sasanowicz*

Jaka przyszłość czeka polskie szpitale? - Ministerstwo przedstawiło projekt reformy

Trwają konsultacje projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą pod koniec ubiegłego roku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Przewiduje on między innymi stworzenie Agencji Rozwoju Szpitali, która co trzy lata będzie dokonywała oceny wszystkich placówek. Agencja zyska prawo między innymi do zmiany kierownika szpitala.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Szpitale od A do D

Samorządowcy zapytani przez „Wspólnotę” o projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa nie pochwalają większości zawartych w nim zapisów. Nie przekonują ich też powody zmian przedstawiane przez ustawodawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nadnoteckie gminy zwracają się ku rzece

Lobbujemy na rzecz rewitalizacji infrastruktury technicznej, koryta, śluz, a we własnym zakresie będziemy pracować nad lokalną ofertą dla podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Chodzi o promocję przedsiębiorców, produktów żywnościowych, lokalnych restauracji i bazy hotelowej – mówi Sławomir Napierała, burmistrz Nakła nad Notecią, przewodniczący Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Czy pandemia przyhamowała współpracę z NGO?

Odpowiedzi na to pytanie poszukał Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Okazuje się, że obawy organizacji pozarządowych o masowe wygaszanie realizacji zadań publicznych, których one są wykonawcą, okazały się bezpodstawne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Czesyk*

W poszukiwaniu straconych dochodów

W trudnych czasach pandemii poluzowanie reguły wydatkowej oraz uelastycznienie możliwości zaciągania zobowiązań ułatwi jednostkom realizację zadań publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Andrzej Sztando*

Strategiczne Q&A samorządowców - Bez dobrej diagnozy ani rusz

Po przyjęciu uchwały w sprawie trybu i harmonogramu prac nad strategią rozwoju gminy, prace te rozpoczyna się od diagnozy. Jej pożądana treść często budzi wątpliwości samorządowców, zarówno gdy przygotowują ją sami, jak również gdy powierzają ją wykonawcy zewnętrznemu. Tymczasem trafność, skuteczność i efektywność strategii krytycznie zależą od jej jakości. W niniejszym artykule prezentujemy, jak wykonać skuteczną diagnozę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Legat*

Zmiany w procedurze wydawania warunków zabudowy

3 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja miała na celu wprowadzenie prostych rozwiązań umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Niejako przy okazji wprowadzono kilka istotnych zmian w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich inwestycji – niezależnie od ich rodzaju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Spółdzielcy apelują do prezydenta i wojewody

Kilkanaście warszawskich spółdzielni mieszkaniowych zwróciło się do Rafała Trzaskowskiego z prośbą o ponowne pochylenie się nad sprawą uchwalonych niedawno opłat za śmieci. W zgodnej opinii strony społecznej, przyjęte przez Radę Warszawy przepisy wprowadzają szereg niekorzystnych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Orych*

Perypetie Marek ze stawką „od wody”

Nie ma jednego, idealnego systemu pobierania opłat za śmieci. Samorządy próbują korzystać z różnych, szukając dla siebie optymalnego. Marki zdecydowały się – po nieudanej przygodzie ze stawką „od osoby”, gdzie mimo dużego napływu mieszkańców w systemie ich wręcz ubywało – skorzystać ze stawki „od zużycia wody”. I to nie okazało się łatwe, bo już trzy lata trwa dostosowanie systemu do oczekiwań RIO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polski Alarm Smogowy bada powietrze na Mazowszu

Aktywiści z „obwarzanka” warszawskiego mierzą jakość powietrza w swoich miejscowościach. Pierwszy pyłomierz rozpoczął pomiary w Łomiankach. W kolejnych urządzenie pojawi się w Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie i Milanówku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Unijne pieniądze na ekologię w miastach

Ponad 29,1 mld euro grantów na cele klimatyczne może trafić do Polski w perspektywie finansowej 2021–2027.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Żeby wieś była miastem

Miejscowości, które nigdy nie były miastami, 1 stycznia wkroczyły na nową ścieżkę rozwoju. Czy żeby w pełni rozwinąć skrzydła, trzeba zmienić tożsamość?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Kleszczów mniejszy, Bełchatów zyska

Gmina Kleszczów pozostanie najbogatsza – zapewniają zwolennicy pospiesznej zmiany granic gmin wiejskich Kleszczów i Bełchatów. Władze Kleszczowa zapowiadają tymczasem skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent Kolonii pierwszą laureatką Nagrody im. Pawła Adamowocz

Henriette Reker została nagrodzona za odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Klimaszewska*

Do basenów trzeba dopłacać

Polacy kochają baseny, pływalnie i aquaparki, dlatego samorządy chętnie je budują. O ile jednak hale sportowe, do tenisa ziemnego, boiska wielofunkcyjne, boiska zewnętrzne i inne podobne obiekty potrafią na siebie zarobić, o tyle baseny, niestety, nie. Pandemia COVID-19 tylko potęguje straty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowy mechanizm wsparcia termomodernizacji

Ruszył nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. O dofinansowanie na modernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą ubiegać się także samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wynajmowali zanim stało się to modne

Poznań to jedno z nielicznych miast, które jeszcze przed nowelizacją przepisów zdecydowały się na uruchomienie projektu zbliżonego do Społecznych Agencji Najmu. Dzięki temu mógł zaoferować mieszkania osobom, które nie uzyskały lokali z zasobów komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Szkoły są dumą naszych miast

Podczas gdy rząd ogranicza autonomię szkół, projektowana ustawa Lex Czarnek uderza w kompetencje samorządów w oświacie, a subwencja oświatowa pokrywa coraz mniejszą część wydatków, miasta udowadniają, że potrafią dobrze dbać o infrastrukturę edukacyjną. Pokazujemy, jak piękne i nowoczesne obiekty powstaną w Polsce w najbliższym czasie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Domagalska*

Wsparcie dla edukacji w nowej perspektywie unijnej

Najbliższe lata przyniosą sektorowi edukacji duże możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Sprawdziliśmy, co zostanie ze starych programów i jakie nowe źródła wsparcia się pojawią.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Regionalne izby obrachunkowe mogą zostać upolitycznione

Zgodnie z artykułem 171 ust. 2 Konstytucji RP, regionalne izby obrachunkowe są organem nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Kiedy powoływano RIO, w uzasadnieniu ustawy tworzącej tę instytucje podkreślano ich podmiotową suwerenność od administracji rządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane