Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 6/1324 - marca 27, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Dzikie zwierzęta wchodzą w konflikt z człowiekiem

Wilki niebezpiecznie przybliżyły się do siedzib ludzkich. Mimo ogrodzeń, mimo pasterskich psów, podchodzą blisko zabudowań i atakują owce, bydło, daniele, często zagryzają psy. Ta wielka przemiana, jaka u nas zaszła, nie dotyczy tylko wilków. Podobne problemy są z wolno żyjącymi żubrami w stadach – mówi Ernest Nowak, burmistrz Zagórza, przewodniczący Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Pytaj, co miasto ma dać tobie

Ze wstydem muszę się przyznać, że dopiero teraz zapoznałem się z miejską definicją "dobra wspólnego". Znalazłem ją w zaktualizowanej Nowej Karcie Lipskiej, a właściwie w jej omówieniu opublikowanym na stronie miasta.pl (zmp.poznan.pl) przez Aldo Vargasa-Tetmajera z Krajowego Punktu URBACT przy Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

IdeaHub Board: tablica szyta na miarę XXI wieku

Dziś, w ponad rok po przejściu nauczania na tryb zdalny, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek widoczna jest rola digitalizacji, zwłaszcza w edukacji. To już nie ciekawy dodatek, a konieczność pozwalająca zachować ciągłość nauki na wysokim poziomie, także w sytuacjach kryzysowych. A co więcej – możliwy do sfinansowania dzięki rządowemu programowi Aktywna Tablica.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość

Tak zapamiętam rok 2020

Trwa czas podsumowań tego, co wydarzyło się w naszym życiu w starym już 2020 roku. Dokonywane oceny i bilanse zależne są od punktu odniesienia. Zapamiętamy ubiegły rok tak, jak przeżywaliśmy poszczególne jego wydarzenia. Tekst, który proponuję Państwu przeczytać, jest więc spojrzeniem na 2020 rok poprzez perspektywę samorządowej aktywności i decyzji wójta gminy Zamość. Jaki więc był 2020 rok?

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Oszczędności samorządu na ubezpieczeniach? Tak, ale rozważnie!

Zmieniając podejście do zakupu ubezpieczeń, samorządy mogą zyskać oszczędności i zapewnić jednostkom podległym lepszą ochronę. Kluczem do sukcesu jest zawieranie umów wieloletnich, rozważna konsolidacja ubezpieczeń, podzielenie zamówienia na części oraz stosowanie trybu negocjacyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec*

Problemy po rezygnacji prezydenta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc z powodu złego stanu zdrowia złożył rezygnację ze stanowiska przed upływem kadencji. W stolicy Podkarpacia nastąpi zmiana warty. Związane z tym okoliczności unaoczniły nam braki – albo co najmniej niedociągnięcia – w ustawach, które taką sytuację regulują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Pracownik samorządowy w PPK – dlaczego warto być w programie?

Pracownik samorządowy w PPK – dlaczego warto być w programie?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jacek Murzydło*, Magdalena Piotrowska*

Informacja publiczna: kłopotliwe anonimy

Anonimowe pisma potrafią wprowadzić sporo zamieszania w kontekście udostępniania informacji publicznej. Dotyczy to zarówno anonimowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, jak i wniosków o udostępnienie anonimowych pism w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał promocyjny

Czy urzędnicy boją się e-faktur?

9 maja 2021 roku minie dwa i pół roku od uchwalenia ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przepisy nałożyły na instytucje publiczne (zamawiających) obowiązek posiadania konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (efaktura.gov.pl). Jednak pewna część publicznych podmiotów nadal nie wypełniła tego obowiązku. Dlaczego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Lemański*

Repatriacja w pięciu krokach

Kilka gmin z różnych zakątków Polski zdecydowało się w ostatnich miesiącach się na zaproszenie polskich rodzin z Kazachstanu. Kolejny etap przyjmowania wniosków przez wojewodów dotyczy przypada na drugi kwartał bieżącego roku. Oznacza to, że gminy, które zdecydują się na zaproszenie polskiej rodziny w ramach programu repatriacji, powinny przyjąć stosowną uchwałę w marcu lub kwietniu 2021 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia OdNowa. Cztery lata rewitalizacji – działań na rzecz sąsiedztwa i lokalnych społeczności

Zakrojone na szeroką skalę działania zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji prowadzone są w Gdyni od marca 2017 – wtedy to rada miasta przyjęła jednogłośnie dokument na lata 2017–2026. Wskazano w nim sześć podobszarów – fragmentów dzielnic, oddalonych od centrum Gdyni, o własnej specyfice, w których nagromadzenie problemów infrastrukturalnych i społecznych było w skali miasta największe. Dla każdego, w dialogu z mieszkańcami, opracowano katalog różnych działań, zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Węglowi (z wolna) dziękujemy

Plan sprawiedliwej transformacji to kolejny dokument, który Polska powinna przedstawić, aby uzyskać unijne fundusze. Prace trwają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Bednarek

Wiosna na mszczonowskich błoniach

Dzień przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, czyli 20 marca, otwarte dla mieszkańców zostaną mszczonowskie błonia. Trawiasty teren, dedykowany wypoczynkowi na łonie natury, położony jest za terenami kościoła farnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Chmielewski

„Lokal za grunt” wyląduje na półce?

Popularna koncepcja „lokal za grunt” zmaterializowała się w ustawie o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. 21 stycznia 2021 roku ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda i już wkrótce będzie mogła zostać przetestowana przez samorządy. Jednak, choć narzędzie było oczekiwane przez wiele gmin, może sprawiać więcej problemów niż korzyści, przez co ustawa będzie się jedynie kurzyć na półce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Jak przygotować kartę mieszkańca gminy

Karty mieszkańca są coraz popularniejszymi instrumentami, za pomocą których samorządy zachęcają mieszkańców m.in. do rozliczania PIT w miejscu zamieszkania. Ramy prawne programów będących podstawą funkcjonowania kart nie mogą być jednak konstruowane dowolnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Bogdał*, Daniel Taberski**

Audyt bezpieczeństwa informacji w urzędzie

W związku z wejściem w życie przepisów regulujących funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wiele podmiotów stanęło przed nowym obowiązkiem – realizowania audytów bezpieczeństwa w systemach informacyjnych. W sektorze samorządowym audyt dotyczy operatorów usług kluczowych, czyli przede wszystkim dużych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Nie oznacza to jednak, że audyty nie są potrzebne w innych podmiotach, które mają obowiązek zapewnić cyberbezpieczeństwo w mniej sformalizowanym zakresie – takich jak urzędy czy spółki komunalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Inteligentna Metropolia: w stronę platformy otwartych danych

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakończył się pierwszy etap prac nad platformą otwartych danych GZM Data Store. Zinwentaryzowano ponad 1700 zbiorów danych w 28 gminach. Powstanie jeden z największych samorządowych zbiorów danych w Polsce

Zaloguj się i czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy dyskryminuje metropolie

Największe polskie miasta oraz gminy tworzące ich obszary metropolitalne zostały przez twórców Krajowego Programu Odbudowy potraktowane jako beneficjenci drugiej kategorii – twierdzi Unia Metropolii Polskich. Jej zdaniem, jedynym wytłumaczeniem gorszego potraktowania od reszty samorządów jest wielkość miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Chmielewski*

Ile pieniędzy można utopić w Wiśle?

Wisła to duża rzeka. Utopiono w niej już grube miliony, a pewnie nawet miliardy złotych na niepotrzebne projekty techniczne i inwestycje. Widać, że są ambitne plany, aby dalej topić w niej miliardy z naszych podatków. To są właśnie te pieniądze, których samorządom brakuje na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, dofinasowanie szkół i szpitali i na setki innych potrzeb ważniejszych niż wiślańska droga wodna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ptaki w budynku mogą wstrzymać remont

W razie kontroli ani gmina, ani wspólnota mieszkaniowa nie mogą powoływać się na fakt rozpoczęcia inwestycji w budynku poza sezonem lęgowym. Tylko ekspertyza przyrodnicza i warunki zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska są w stanie określić czas, w którym prace są dozwolone. Niektóre miasta regularnie przypominają zarządom budynków komunalnych o przepisach dotyczących ochrony przyrody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

W Lachowie powstanie pierwsze targowisko w gminie

W gminie wiejskiej Kolno brakuje miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby kupić dobrej jakości produkty prosto od rolników i gdzie rolnicy mogli swoje produkty sprzedawać. To się wkrótce zmieni – władze gminy podpisały umowę na budowę targowiska w Lachowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Najnowocześniejsza sala gimnastyczna w południowej Polsce

Przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu uroczyście otwarto profesjonalną salę gimnastyczną. To drugi w kraju pod względem wielkości tak wysoko wyspecjalizowany obiekt dedykowany gimnastyce i pierwszy w południowej Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Niemal tysiąc mieszkań we Wrocławiu

Latem w stolicy Dolnego Śląska ruszy budowa osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwsze mieszkania powstaną przy ulicy Kolejowej. W trakcie projektowania jest też osiedle w północnej części miasta, w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Warunki zabudowy i zagospodarowania dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne rodzi wątpliwości dotyczące możliwości dokonania ich podziału. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zawierają różne regulacje prawne – w zależności od tego, czy nieruchomości położone na obszarze, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywane są na cele rolne i leśne, czy na inne cele.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ostrożnie z reasumpcją w pandemii*

Ostrożnie z reasumpcją w pandemii

Pandemia mocno komplikuje obrady na sesjach rad. Hybrydowe i zdalne sesje to teraz standard prac rad gmin i powiatów oraz sejmików. Niestety, używane do prowadzenia sesji i głosowań urządzenia techniczne i internet bywają zawodne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Strona ma prawo kserować akta

Prawo dopuszcza sporządzenie na wniosek strony kopii z akt, przy użyciu dostępnych w organie urządzeń, aby w dobie postępu technicznego możliwość utrwalenia treści akt przez stronę nie ograniczała się do notatek odręcznych, ze swej istoty niegwarantujących w krótkim czasie takiego odwzorowania treści, jak kserokopia czy fotokopia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Czartoryska

Koszty postępowania egzekucyjnego po nowelizacji

20 lutego 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019 poz. 2070). W znacznym stopniu zmieniają one kwestie związane z kosztami postępowania egzekucyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Onopiuk*

Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jednostronne rozwiązanie (przedwczesne) łączącej strony umowy wymaga precyzyjnego stosowania się do wytycznych regulujących dany rodzaj odstąpienia od umowy. Warto pamiętać o prawidłowym określeniu możliwości odstąpienia zamawiającego od umowy. W przypadku braku takiego zapisu w umowie można odstąpić od niej w przypadku, gdy wykonawca zwleka z jej wykonaniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Jawność dokumentów w nowym prawie zamówień publicznych

Jawność życia publicznego jest probierzem demokracji. Szczególnie istotna jest w sektorze zamówień publicznych, gdzie sprzyja zarówno podnoszeniu jakości usług, jak i obniżaniu ceny. Analizujemy regulacje w tym zakresie w prawie zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Utrzymanie dróg: kiedy 23 proc., a kiedy 8 proc. VAT?

Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wydało 26 stycznia 2021 r. objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie). Zagadnienie to ma istotne znaczenie zarówno dla firm świadczących takie usługi, jak również dla zamawiających – zarządców dróg.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane