Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/1320 - stycznia 30, 2021

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi pomoże zasypać przepaść między miastem i wsią

Wielu wójtów jest zmuszonych do trudnych wyborów, pomiędzy kilometrem drogi a dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli. Z nierównościami trudno walczyć samodzielne, gdy samorządy mają niewielkie dochody i są pozbawione możliwości ich zwiększenia. Dlatego chcemy stworzyć długoterminowy i systemowy instrument finansowania rozwoju, dobrze zaplanowany i przewidywalny – mówi Dorota Zmarzlak, wójt Izabelina, członek zarządu Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Czas umierania

Przyszła zima i trochę mrozu, w miastach pojawił się smog, a wraz z nim rankingi śmierci. To naprawdę smutne, kiedy się czyta, że „gdyby wszystkie analizowane miasta poprawiły jakość powietrza osiągając poziomy pyłów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), każdego roku można by zapobiec blisko 52 tysiącom zgonów w całej Europie.” W taki sposób ranking miast europejskich o najwyższym wskaźniku śmiertelności opracowany przez Barcelona Institute for Global Health (isglobal.org) skomentował rodzimy think tank Forum Energii (forum-energii.eu). Według rankingu w Polsce największymi siewcami śmierci są Aglomeracja Śląska (miejsce 5.), Jastrzębie Zdrój (7.) i Rybnik (9.), a wśród kolejnych czterdziestu miast znalazło się jeszcze 13 (brrr!) miejscowości znad Odry, Wisły i Bugu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Grytner*

Ochrona danych osobowych w dokumentach udostępnianych publicznie (automatyczne anonimizowanie danych z dowolnych dokumentów)

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do wglądu do dokumentów urzędowych (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), przy czym podlega ono ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 1).

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

RFIL rozbudził apetyty i wywołał konflikty

Jedne gminy mają powody do satysfakcji, inne niedosyt i nadzieję, bo piłka jeszcze w grze. Sprawdzamy, z jakim skutkiem samorządy korzystają z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wnioski zyskały akceptację i jakie oczekiwania mają samorządowcy na 2021 rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Pięć regionalnych lokomotyw PKB

Z opublikowanych właśnie danych GUS wynika, że w 2019 roku ponad połowę wartości krajowego PKB wytworzono w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Transport publiczny pod napięciem

Przyszłość zbiorowego transportu publicznego w Polsce zapewnią autobusy elektryczne, a w przyszłości także wodorowe – podkreślali paneliści podczas konferencji poświęconej elektromobilności i rozwojowi zeroemisyjnego transportu zbiorowego. W spotkaniu online, zorganizowanym Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, uczestniczyło blisko 600 osób – samorządowców i przedsiębiorców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Czesyk

Kiedy budżet jest źródłem konfliktu

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego jest podstawą jej gospodarki finansowej. To w oparciu o budżet gromadzi się dochody i dokonuje wydatków. Ze względu na sposób wyboru organów gminy, tj. w wyborach powszechnych, znalezienie kompromisu niezbędnego do uchwalenia budżetu bywa utrudnione. Efektem może być brak uchwały budżetowej w terminie wynikającym z przepisów prawa, co uniemożliwia prowadzenie efektywnej gospodarki finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Elektronizacja procedur inwestycyjnych

Wkrótce ma nastąpić pełna elektronizacja procedur administracyjnych poprzedzających realizację inwestycji. Powstaną wzory formularzy. Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego muszą zostać wyposażone w odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem. Do elektronizacji administracji muszą też zostać przygotowani mieszkańcy, stąd ułatwienia w realizacji niezbędnych sieci telekomunikacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Nazdrowicz*

Nowe obowiązki samorządów związane z ochroną sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 roku musi wejść w życie ustawa implementująca do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przewiduje ona, że w każdym kraju członkowskim – w tym w Polsce – między innymi w urzędach JST będą musieli funkcjonować tzw. sygnaliści. Osoby pełniące tę funkcję będą informować odpowiednie instytucje o naruszeniu, istnieniu ryzyka albo wystąpieniu zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Można określić szczegółowe wymagania dla raportu o stanie JST

Początek nowego roku oznacza konieczność rozpoczęcia prac m.in. nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku tego dokumentu radni mogą zdefiniować jego zawartość, a nawet objętość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

30-lecie odrodzenia Związku Miast Polskich

Nie ma w Polsce organizacji, która odegrałaby tak ważną rolę w umacnianiu samorządności, jak Związek Miast Polskich. Dorównać może mu w tym jedynie „Wspólnota”, ale my nie jesteśmy związkiem gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nowy szaberplac ucywilizuje handel

Nakło nad Notecią otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 4 miliony złotych na budowę nowego targowiska. Dotychczasowe – zwane szaberplacem – od lat funkcjonuje na placu Zamkowym, który przez obecność handlarzy nie jest najlepszą wizytówką tego XIII-wiecznego miasta królewskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Największy woonerf w Polsce będzie w Sopocie

Do końca roku w Sopocie powstanie pierwsza w mieście strefa strefa przyjazna do mieszkania, w której piesi są na pierwszym miejscu, a kierowcy muszą przygotować się na wiele utrudnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ponad pół tysiąca mieszkań na Nikiszowcu

Urząd Miasta w Katowicach zebrał wnioski o najem lokali na osiedlu zbudowanym w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Kolejne propozycje zmian w ustawie śmieciowej - z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Proponowane zmiany mają rozwiązać niektóre bieżące problemy gospodarki odpadami komunalnymi, w tym dotyczące wysokich kosztów funkcjonowania gminnych systemów, brak ich elastyczności i ciągłe zaśmiecanie miejsc publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Sojka*

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Najczęstsze błędy

Nie ma mowy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, jeśli nie stworzymy chociażby prostego systemu. Żaden zaś system nie będzie funkcjonował bez odpowiednich ludzi odpowiedzialnych za jego elementy. Nikt nie jest wszechwiedzący i bez wsparcia fachowców nie zbuduje i nie utrzyma systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Niejednokrotnie uważa się, że wdrożenie systemu załatwia sprawę. Niestety, tak nie jest. Wdrożenie to dopiero początek, wtedy kończy się zabawa, a zaczynają obowiązki. Przedstawiam najczęstsze błędy w podejściu do systemu bezpieczeństwa informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Za niezwołanie sesji pod sąd

Burmistrz Łomianek zawiadomiła prokuraturę, że przewodniczący rady miejskiej mimo jej kilkakrotnych wniosków nie zwołał sesji rady wiosną 2020 roku. Przerwa w obradach zaczęła się w marcu, następnie przewodniczący zwołał sesję na 17 kwietna, ale po otwarciu obrad złożył oświadczenie o braku kworum i przełożył posiedzenie na koniec czerwca 2020 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Do urzędów samorządowych w całej Polsce codziennie trafia wiele wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Część może sprawiać kłopot, bo oprócz typowych spraw dotyczą na przykład wykorzystania w planowanych inwestycjach internetu rzeczy albo liczby punktów poboru energii. W siedmiu krokach przybliżamy postępowanie z wnioskami i pokazujemy, jak radzić sobie w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Żuchowska*

Raportowanie schematów podatkowych

Gmina może podlegać pod przepisy ordynacji podatkowej i być zobowiązana do zaraportowania schematu podatkowego, czyli przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o zaistniałym zdarzeniu. Może wystąpić w roli tzw. korzystającego, czyli podmiotu, u którego dane zdarzenie miało miejsce, bądź który wdrożył konkretne rozwiązanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Mielnik*

Taryfikator korekt unijnych w kontekście nowego prawa zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych przygotowano zmianę rozporządzenia zawierającego taryfikator stawek procentowych stosowanych przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych. Niestety, sama treść rozporządzenia nie wprowadza tak istotnych zmian, jakich można było się spodziewać w związku wejściem w życie nowego pzp. Nie został bowiem rozszerzony katalog nieprawidłowości, których wystąpienie powodowałoby nałożenie korekty finansowej. Nie oznacza to jednak, że ich nieujęcie w taryfikatorze wyklucza korektę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Analiza potrzeb i wymagań w zamówieniach publicznych

Zamawiający publiczni od 1 stycznia br. przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zobligowani są do przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań. Rzetelnie przeprowadzony proces może stanowić wartościowe narzędzie planistyczne, pozwalające dostosować zamówienie do struktury właściwego rynku, zidentyfikować i przygotować się na ewentualne ryzyka oraz podjąć decyzję co do formy i trybu realizacji zamówienia. Wnioski z analizy pozwolą ocenić, czy zadanie można wykonać własnymi zasobami, czy warto skorzystać z sił i środków podmiotów zewnętrznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szersze uprawnienia stron względem decyzji środowiskowej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: uooś) oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zapewnienie możliwie pełnego dostępu społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane