Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1302 - maja 16, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Hodak

Samorządy i branża eventowa w obliczu pandemii

Miasta przenoszą wydarzenia do internetu i tworzą programy ochronne dla branży eventowej. Ich marki mogą jednak ucierpieć, jeśli zabraknie rządowego wsparcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Walkę o turystę mogą dziś wygrać miasteczka i gminy wiejskie

Turystyka to jeden z obszarów gospodarki, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa. Ale to także szansa dla tych samorządów, które chciałyby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku, albo zaistnieć w świadomości turystów jako ciekawa destynacja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Tarcza antykryzysowa słabo chroni mikroprzedsiębiorców na terenach wiejskich

Pomoc państwa jest niewystarczająca, to kropla w morzu potrzeb. Mówię to w całkowitym oderwaniu od sympatii politycznych. Rozwiązania tarczy kierowane są do dużych podmiotów gospodarczych, a nasi mikroprzedsiębiorcy, którzy najczęściej funkcjonują jako rolnicy, nie mogą z tych rozwiązań skorzystać – mówi Krzysztof Kazana, wójt gminy Stanin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Siwek

Korzyści, jakie płyną z wdrożenia systemów informatycznych, na przykładzie zarządzania budżetem oświaty

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Samorządów Polskich pisze do premiera

Potrzeba szeregu rozwiązań legislacyjnych, które pomogą samorządom przetrwać trudny rok 2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Jegorow*

Akty prawne JST bez papieru – recepta na stan pandemii

Obowiązujący od kilkudziesięciu dni stan epidemii pokazał z całą ostrością, że urzędy JST oraz organy nadzoru, które postawiły na elektronizację prawa, znacznie łatwiej poradziły sobie z zaistniałą sytuacją niż te urzędy, które myśląc o dokumencie nadal widzą jego postać papierową jako jedyny możliwy oryginał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Projekt samorządowej tarczy antykryzysowej

To absolutne minimum, które pozwoli samorządom uniknąć głębokiej recesji – pisze o projekcie Związek Miast Polskich. „Propozycje samorządowej tarczy CoViD-19” zawierają postulaty, które są notorycznie lekceważone przez stronę rządową i pomijane w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prof. dr hab. Krystian M. Ziemski*, Maciej Kiełbus**

Raz jeszcze o potrzebie kodyfikacji prawa samorządowego

Pomimo upływu lat postulat kodyfikacji ustrojowego prawa samorządowego pozostaje aktualny, a potrzeba uchwalenia nowej ustawy samorządowej staje się coraz pilniejsza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Nycek*

Jak w czasie epidemii uczcić Rok Samorządu Terytorialnego? Lokalną zgodą

Niech lokalni politycy zrezygnują z permanentnej kampanii wyborczej na rzecz wspólnych pozytywnych inicjatyw. Niech nie ulegają pokusie łatwych ocen i populistycznych wniosków. Niech radni okażą większe zaufanie demokratycznie wybranym wójtom, burmistrzom, prezydentom czy starostom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Nie dyskutujmy o formie oświaty, ale o jej jakości

Skala epidemii zaskoczyła cały świat. Polska oświata również znalazła się w niespodziewanym położeniu. Nagle wszystkie plany i zamierzenia należało zweryfikować, a system kształcenia został wywrócony do góry nogami. Minister edukacji nie miał alternatywy i trzeba przyznać, że szybciej niż wielu jego odpowiedników z innych krajów podjął decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych. Czy zarządzenie nauki zdalnej było właściwe? Nie było innego rozwiązania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Szewczyk*

Kontrowersyjne rozporządzenie podwyższy ceny odpadów

W pierwszych dniach marca w życie weszło rozporządzenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej w miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Jeszcze na etapie konsultacji budziło ono wiele kontrowersji, szczególnie w branży odpadowej. Dostosowanie składowisk do nowych regulacji jest kosztowne, co odbije się na portfelach mieszkańców, a czas na realizację inwestycji, które trwają nawet latami – za krótki.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Sebastian Szklarek

Portugalska Tamera. Jak wygrać z suszą?

Brak szeroko rozumianej retencji opadów jest przyczyną wzrostu intensywności suszy i powodzi. Dlatego powinniśmy wszędzie wprowadzić zasadę 3S, od angielskiego: slow, spread and sink (zwolnić przepływ, rozprowadzić wodę, pozwolić jej wsiąkać).

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Chmielewski*

Trzy razy W: woda, wiedza i władza

Susza jest szczególnie groźna dla uregulowanych rzek – o wyprostowanych korytach, na których zbudowano urządzenia piętrzące wodę. Pozbądźmy się jednak złudzeń, że kilkuhektarowe sadzawki budowane często ze środków publicznych jako tzw. mała retencja cokolwiek poprawiają w zasobach wodnych okolicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdańsk pomaga mieszkańcom pielęgnować przydomowe ogrody

Miejskie spółki sprzedają kompost po złotówce za tonę i jeszcze oferują bezpłatny dowóz. Warunek? Trzeba wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kaliska starówka stanie się jeszcze bardziej elegancka

Funkcjonalna, trafnie definiująca starówkę, a przy tym wykorzystująca proste rozwiązania – tak koncepcję przebudowy rynków Głównego oraz Nowego Kaliszu opisuje prezydent tego miasta Krystian Kinastowski. Inwestycja ma kosztować około 20 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rekordziści ze Szczecina

Blisko 400 mieszkań wybudowały w ubiegłym roku dwa szczecińskie TBS-y – najwięcej w kraju. Pod tym względem stolica woj. zachodniopomorskiego wyprzedziła takie miasta, jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Sojka*

Podejście oparte na ryzyku kluczem do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

W momencie wejścia w życie przepisów RODO administratorzy straszeni byli karami lub kontrolami UODO. Życie pokazuje, że kary i kontrole nie są częste. Prawdziwym wyzwaniem jest natomiast codzienna realizacja zadań administratora w gąszczu coraz większej ilości przepisów, przy dynamicznie rozwijającej się technologii i pojawiających się roszczeniach obywateli. Brak oszacowania ryzyka będzie skutkował naruszeniami i incydentami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne stymulatorem inwestycji

Rozwiązanie problemów „nadmiernych ograniczeń, w tym biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych” ma zagwarantować nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego uchwalona przez Sejm 16 kwietnia 2020 r. Zmiany wpisują się w trend deklarowany od lat, a obecnie szczególnie pożądany – sprzyjania procesom inwestycyjnym, które mają stać się kołem zamachowym wydostającej się z niespodziewanie głębokiego kryzysu gospodarki.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Zmiana zamówienia publicznego w związku z COVID-19

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła przepis umożliwiający zmiany w aktualnie realizowanych umowach o zamówienia publiczne (art. 15r). Nie jest to proste, bo wykonawca w takiej sytuacji powinien wykazać, że zmiana umowy wynikła z sytuacji nadzwyczajnej (a konkretnie: pozostaje w związku z COVID-19), a samorząd jako zamawiający musi ocenić, czy pomimo tego związku wykonawca starał się przeciwności przezwyciężyć, a więc czy dochował należytej staranności.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk

Wracają terminy w administracji

Wracają terminy procesowe dotyczące postępowań prowadzonych przed organami administracji publicznej. Zgodnie z brzmieniem art. 46 pkt. 18 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 „uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs”. Skutkuje to powrotem do stanu sprzed 31 marca 2020 r., a więc wszystkie terminy sądowo-administracyjne i procesowe zostają przywrócone. Można się spodziewać, że nagłe zmiany wprowadzą niemały chaos w samorządach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik*

Nowe PZP – warunki udziału wykonawców w postępowaniu

Znowelizowane prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od 2021 r., wprowadzi kilka zmian, do których jednostki samorządu terytorialnego powinny się przygotować. Jednym z doprecyzowanych obszarów są warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – stanowią one ważny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która je szczegółowo określa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Złożenie wyjaśnień w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający w czasie prowadzonego zamówienia publicznego może wezwać wykonawcę do złożenia uzupełnienia, poprawienia lub udzielania wyjaśnień dotyczących oferty. Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę, czy zamawiający w prawidłowy sposób korzystają ze swoich ustawowych uprawnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane