Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 25/1291 - grudnia 14, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Lidia Kłoczko*

Jestem za strajkiem włoskim w polskiej szkole

Jeżeli nauczyciele przystąpią do prawdziwego strajku włoskiego, czyli zgodnie z jego definicją zaczną drobiazgowo realizować wymagania prawa oświatowego oraz statutów, to może się okazać, że nie sparaliżują działania szkół, ale znacząco poprawią ich funkcjonowanie – z korzyścią dla uczniów! Dziś nauczyciele do wielu obowiązków podchodzą niefrasobliwie, wykonują je w szczątkowy sposób albo wcale. Innym – niepotrzebnym lub wręcz szkodliwym, niewynikającym wprost z przepisów prawa, poświęcają za to sporo czasu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent Świdnicy tnie inwestycje i pisze do premiera

To prawdopodobnie najtrudniejszy budżet, z jakim przyszło się zmierzyć polskim gminom w okresie ostatnich trzech dekad – napisała w liście do Mateusza Morawieckiego Beata Moskal-Słaniewska. Prezydent Świdnicy przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez prezydenta Bydgoszczy oraz Związek Miast Polskich, polegającej na informowaniu prezesa rady ministrów o indywidualnych problemach poszczególnych miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Województwo częstochowskie przyspieszy nasz rozwój

Gdybyśmy zrobili ankietę i zapytali samorządy współpracujące w ramach subregionu, czy chciałyby utworzenia województwa częstochowskiego, zapewne uzyskalibyśmy zgodę wszystkich. Dlatego trzymamy kciuki za rządzących, którzy wielokrotnie obiecywali nam korektę podziału administracyjnego – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Jak przeciwdziałać skutkom utraty dochodów?

Rok 2020 będzie pełen wyzwań dla jednostek samorządu terytorialnego. Długofalowe strategie finansowe i prognozy trzeba skonfrontować z realiami, które – o czym wiemy już dziś – będą znacząco odbiegać od wcześniejszych przewidywań. Skala zmian jest tak duża, że śmiało można mówić o szoku, jaki czeka samorządowe finanse.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Wypromować małe miasto to sztuka

Czy gminę wiejską lub małe miasteczko stać na skuteczną kampanię reklamową? Prawdopodobnie nie. A na efektywny marketing? Tak. Wystarczy mieć dobry pomysł i żelazną dyscyplinę w dążeniu do wyznaczonego celu, a wszystko zaczyna się od mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

System dotacji celowych. Czas na radykalne działania

Sygnatariusze Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych zdecydowali, że w 2020 roku nie będą przekazywali danych statystycznych dotyczących liczby realizowanych zadań zleconych na podstawie obecnego katalogu. To spowoduje, że wojewodowie nie będą mieli możliwości wystąpienia na początku 2020 roku z wnioskami do gmin o zwrot rzekomo niewłaściwie wykorzystanej dotacji celowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Solska-Kuchciak

Audyt: 5 kroków do tańszego drukowania w urzędzie

Przez wiele lat opinia publiczna postrzegała administrację, jako kosztowną w utrzymaniu, nieefektywną i nieskuteczną. Wprowadzona w 2010 r. reforma finansów publicznych pozwoliła wpłynąć na zmianę tej opinii. Do urzędów weszła kontrola zarządcza, definiowana jako „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Intencją ustawodawcy było założenie, że skoro administracja publiczna pracuje dla społeczeństwa, winna analogicznie jak sektor prywatny poszukiwać skutecznych narzędzi pracy, w tym narzędzi biznesowych. Jednym z takich narzędzi jest outsourcing urządzeń drukujących.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pracuj w zgodzie ze sobą, a odnajdziesz właściwą drogę

Trzeba zwiększać nacisk na jakość dostarczanych usług publicznych zorientowanych na potrzeby i oczekiwania mieszkańca, który winien być traktowany jak klient administracji – mówi Elżbieta Solska-Kuchciak, naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, audytor wewnętrzny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko

Konsekwencje nieuchwalenia budżetu w terminie

JST powinna uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego, odstępstwa od tej zasady powinny być wyjątkiem. W artykule przedstawiamy konsekwencje sytuacji, w której z powodów prawnych i ekonomicznych budżet gminy nie może być uchwalony w terminie oraz ewentualne następstwa takiego stanu prawnego dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Kalinowska*

Ustanowienie drogi koniecznej

Są różne sposoby ustanowienia drogi koniecznej. Oczywiście najlepszym dla każdej ze stron jest po prostu dogadanie się z sąsiadem, aby można było korzystać z jego nieruchomości w celu dojechania na swoją. Można to zrobić w drodze umowy. Jeśli jednak sąsiad nie wyraża na to zgody, konieczne jest zwrócenie się z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej do sądu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko-Kozikowska*

Rada stanowi jedynie o kierunkach działania wójta

Stanowienie o kierunkach działania wójta oznacza generalne władcze określanie celów i zadań działalności wójta. Stanowienie to nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi ex lege, a zwłaszcza nakazywać mu konkretnego sposobu załatwienia konkretnej sprawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Popławski

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Modyfikacje w zakresie składania i wymiany pism procesowych, prowadzenia postępowania dowodowego, obarczenie stron większą odpowiedzialnością za sprawność działania, wykluczenie prób przewlekania postępowań, a nawet zmiany właściwości sądów powszechnych w niektórych rodzajach spraw to tylko nieliczne z nowości związane z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe przepisy o stwierdzaniu zgonów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany przez samorządowców projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Nowe przepisy przewidują, że wynagrodzenie koronerów będą wypłacać wojewodowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominika Tkocz*

Zadbajmy o miasta dla każdego

Jak zdefiniować przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich? Jakie bariery napotykają w niej osoby z różnymi niepełnosprawnościami? W czym tkwi sedno tych problemów? Takie pytania zadawali sobie uczestnicy przedsięwzięcia pn. „Nasze miasta (nie)kuleją”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Park sportowy na miarę XXI wieku

Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu stworzą trzy obiekty: 12-tysięczny zadaszony stadion piłkarski, hala sportowa z wielofunkcyjnym boiskiem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i trybuną dla ponad 3 tys. osób oraz stadion zimowy. Pierwsze obiekty będą gotowe za dwa lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Certyfikaty bezpieczeństwa dla budynków mieszkalnych

Mieszkańcy dostrzegli, że opłaca się ponieść nakłady na poprawę bezpieczeństwa, nawet jeśli wiąże się to z podwyżką składek na fundusz remontowy. A my jesteśmy zadowoleni, bo udało nam się zdefiniować standardy na zdecydowanie wyższym poziomie, niż zazwyczaj obowiązują w budynkach mieszkalnych. To innowacja w skali kraju – mówi Przemysław Gajda z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Technologia w służbie seniorów

Polskie społeczeństwo starzeje się nieubłaganie. Z najnowszych prognoz wynika, że w 2050 roku blisko 40 proc. osób będzie po sześćdziesiątce. Co ciekawe, rośnie też odsetek Polaków w wieku 80 lat i więcej – w 1989 roku było ich 2 proc., obecnie to 4 proc. Za tym trendem starają się nadążyć samorządy, które z konieczności coraz bardziej zainteresowane są potrzebami osób starszych. Powstają mieszkania dla seniorów, domy opieki i pobytu dziennego. Popularność zyskują nowoczesne systemy teleopieki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Płókarz*

Do elektronicznych systemów teleopieki podchodźmy ostrożnie

Część firm teleopieki próbuje wkraczać w sferę telemedycyny i dublować służbę zdrowia – zwłaszcza lekarza pierwszego kontaktu. Takie działania generują koszty i wprowadzają dwoistość oraz brak koordynacji prowadzenia pacjenta, co może prowadzić do nieodpowiednich zaleceń, czy braku właściwej reakcji na występujące objawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane