Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1288 - listopada 2, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Polska bez węgla. Co w zamian?

Unia Europejska – mimo oporu polskiego rządu – chce całkowitej dekarbonizacji krajów w niej zrzeszonych. Aby w 41 regionach węglowych w Europie w ciągu najbliższych dziesięcioleci zakończyć wydobycie prof. Jerzy Buzek zaproponował utworzenie – obok polityki rolnej i polityki spójności – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zainteresowanie pomysłem ze strony instytucji unijnych i państw członkowskich jest spore, jednak losy funduszu stoją pod znakiem zapytania, bo właśnie trwają prace zmierzające do sporych cięć w unijnym budżecie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

W sprawy samorządowe angażujemy się zawsze, nie patrząc na barwy polityczne

Wskutek pomówienia przez TVP muszę w wielu miejscach udowadniać, że nie jesteśmy organizacją zaangażowaną w partyjną politykę. Oczywiście prowadzimy akcje profrekwencyjne, przekonujemy: weź udział w wyborach, ale głosuj, na kogo chcesz. Robimy to, bo naszym celem jest wspieranie demokracji w ogóle, a samorządności lokalnej szczególnie – mówi Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Pakiet dla małych miast

Dedykowane konkursy, odrębne koperty, zintegrowane projekty – 10 proc. środków europejskich, które dostanie Polska w nowej perspektywie finansowej, otrzymają małe miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński tuż przed wyborami ogłosił, że jego resort pracuje nad przygotowaniem programu „Pakiet dla małych miast”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński*

Śmieci ciągną ceny w górę. Ranking wydatków na usługi komunalne

O niemal 31 proc. w stosunku do poprzedniej edycji rankingu podrożał koszt odbioru odpadów, a do 3,6 tys. zł wzrosła dysproporcja między najtańszymi do życia Kozienicami i najdroższym Miliczem. W tym samym czasie koszt wydatków na wodę i odprowadzenie ścieków wzrósł o około 7,7 proc., zaś niemal bez zmian pozostały podatek od nieruchomości, koszt parkingu czy podstawowej komunikacji. To tylko kilka najważniejszych wniosków, jakie prezentuje druga edycja rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Umowa-zlecenie z pracownikiem samorządowym

Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę niemal wszystkich członków korpusu urzędniczego, w tym także osób zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze oraz innych osób wchodzących w skład personelu pomocniczego i obsługowego, poza nielicznymi przypadkami, w których zastrzeżono odrębną podstawę nawiązania stosunku pracy w postaci wyboru i powołania. Pragmatyka samorządowa nie zawiera jednocześnie szczególnych uregulowań w zakresie dopuszczalności zawierania umów cywilnoprawnych obok umowy o pracę z pracownikami samorządowymi przez tego samego pracodawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Czy organ może kwestionować wpis do księgi wieczystej?

Ustawa z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU 1990 nr 32, poz. 191 ze zm., dalej: ustawa uwłaszczeniowa) cały czas nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem nieścisłości w niej zawarte stanowią wstęp do rozważań na temat okoliczności w jakich organ administracji może kwestionować wpis do księgo wieczystej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Raport o stanie gminy i wotum zaufania w praktyce

Nałożenie na organ wykonawczy JST obowiązku przedstawiania raportu o stanie gminy/powiatu/województwa oraz głosowania nad wotum zaufania dla organu wykonawczego JST spełniło postulaty, które były zgłaszane w tej sprawie praktycznie od momentu rozpoczęcia działalności samorządu terytorialnego na szczeblu gminy przywróconego w 1990 r. Radni przez prawie 30 lat nie akceptowali stanu, w którym brak było podstawy prawnej do dokonywania formalnej oceny działalności merytorycznej organu wykonawczego. Przez wszystkie te lata szczególnie opozycyjni radni – bez względu na opcję polityczną, często w kontrze do regionalnych izb obrachunkowych oraz de facto wbrew przepisom – „uzurpowali” sobie prawo do artykułowania krytycznej oceny merytorycznej aktywności organu wykonawczego JST, np. przy okazji absolutorium.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w dostępie do danych geodezyjnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Projekt przewiduje miedzy innymi nieodpłatne udostępnianie danych geodezyjnych i nowe obowiązki dla organów wydających akty planowania przestrzennego.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. zw. dr hab. Jacek Sroka*, dr Joanna Podgórska-Rykała*

Administrowanie, zarządzanie czy współrządzenie – optymalny model dla administracji

Funkcjonujący obecnie w Polsce model zarządzania w administracji ma charakter konglomeratu, w skład którego wchodzą elementy zarządzania administracyjnego (administrowania) oraz zarządzania rynkowego, zorientowanego na zasady zaczerpnięte z biznesu. Mimo że przyjęto rozwiązania typu: przetargi, liberalizacja rynku usług komunalnych, prywatyzacja i restrukturyzacja podmiotów świadczących usługi na rzecz mieszkańców, to ewidentnie brakuje nastawienia na wyniki i poprawę zaspokojenia potrzeb społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Zmniejszenie czynszu w zamian za modernizację lokalu a PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą przychodu w związku z zaliczeniem w poczet czynszu poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego kosztów remontowych. Wnioskodawcą była jednostka budżetowa miasta, której przedmiotem działalności jest zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność JST. Jednostka chce uregulować zasady wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz drzwi balkonowych w mieszkaniowym zasobie gminy przez najemców lokali mieszkalnych, na ich koszt z zaliczeniem poniesionych wydatków w poczet należnego czynszu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Debata nad raportem o stanie gminy: audyt czy święto samorządu?

Jesień to dobry czas, żeby zacząć przygotowania do sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa za rok, który dobiega końca. Debata nad raportem miała być świętem lokalnej demokracji. Nie brakuje jednak krytyki nowych regulacji. Niektóre samorządy zdecydowały się zlecić opracowanie na zewnątrz, czyniąc z niego niejako audyt. Czy to dobra droga?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Guła*

Bezsensowny ping-pong między rządem i samorządem

Od 1 września w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Efekty widać już teraz. Podczas pierwszych chłodniejszych wieczorów odczyty monitoringu powietrza pokazały, że Kraków jest zieloną wyspą na tle sąsiednich gmin. Ale zarówno rząd, jak i samorządy, mają jeszcze wiele do zrobienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Szymańska-Golatowska, Patryk Gwiazda

Europejskie przykłady rewitalizacji wielkiej płyty

Miasto i jego przestrzeń mają istotny wpływ na rozwój i samopoczucie mieszkańców. Czy współczesne osiedla mieszkaniowe mają szansę przeobrazić się w taką przestrzeń, która będzie angażowała i pobudzała społeczność do realizacji swoich celów i marzeń?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Dlaczego gminom opłaca się budować mieszkania na wynajem

Tanie mieszkania dostępne dla niezamożnych Polaków, przy tym funkcjonalne, ładne, nowoczesne. Żaden luksus, bo nie o to tu chodzi, ale standard na przyzwoitym poziomie. Cena najmu za metr kwadratowy niższa niż na rynku komercyjnym, ale też wyższa niż w mieszkaniach komunalnych. Budowa takich mieszkań to dla wielu gmin sposób na zapobieżenie depopulacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*, Konrad Różowicz**

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Spór wokół odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych

Nie ustają spory wokół znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących m.in. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane