Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1281 - lipca 27, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz, Sławomir Bukowski

Samorządy płacą za politykę rządu

Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala: – Będzie zapaść samorządności terytorialnej. Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast: – W budżetach samorządów powstanie wyrwa warta 7,2 mld zł. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy: – Mamy ekonomiczny demontaż samorządu terytorialnego. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Komisji Wspólnej samorządowcy alarmowali o bezprecedensowym zagrożeniu dla finansów JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Rewitalizacja i kultura umacniają tożsamość naszego miasta

Mediateka jest jednym z elementów programu rewitalizacji. Przy okazji jubileuszu 800-lecia uznaliśmy, że będzie to najlepsza, bo żywa, forma jego upamiętnienia. Z Mediateki korzystają współcześni mieszkańcy, będą korzystać przyszłe pokolenia. Będzie przede wszystkim miejscem spotkań, dzięki temu wspaniale posłuży budowaniu wspólnoty lokalnej – mówi prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Ważne zmiany w gospodarce odpadami

Sejm zakończył prace na nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach. Ustawa, która czeka teraz na podpis prezydenta, wprowadza wiele zmian, o które przez ostatnie miesiące toczyła się walka pomiędzy samorządowcami a rządzącymi. W Senacie udało się wywalczyć podwyższone – nawet czterokrotnie – stawki za odpady niesegregowane oraz sposób ustalania opłat w oparciu o ilość zużytej wody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Wyjść z inicjatywą

Choć dostępna już od 2010 roku, wciąż jest mało znaną formą współpracy mieszkańców z samorządem. Inicjatywa lokalna, bo o niej mowa, jest często mylona z funduszem sołeckim czy budżetem obywatelskim. A szkoda, bo ma swoje niezaprzeczalne zalety.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Joanna Podgórska-Rykała*

Polityka publiczna

Pojęcie „polityka publiczna” odnosi się do rozumienia polityki jako policy i dotyczy działalności państwa oraz jego struktur organizacyjnych w celu realizacji zadań publicznych. Jest to „zamierzony i celowy proces zmierzający do realizacji ogólnych założeń w poszczególnych obszarach życia publicznego (…), które mogą wynikać z polityki rządzących (na poziomie centralnym lub terenowym), zaś ich celem jest zaspokajanie potrzeb społecznych” [Suwaj, Szczepankowski 2009]. Przy definiowaniu polityki publicznej zwraca się też uwagę na podmioty odpowiedzialne za jej prowadzenie, tj. rząd i samorząd terytorialny. Ten pierwszy realizuje politykę na poziomie krajowym, a drugi na regionalnym – samorząd województwa oraz lokalnym – samorząd powiatu lub gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Dieta radnego

Pomimo społecznego charakteru pracy radny nie powinien ponosić kosztów wykonywania mandatu radnego i dokładać z własnej kieszeni do takich spraw, jak: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania (zatrudnienia) do siedziby rady gminy (powiatu) i z powrotem, koszty rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, utrzymanie strony internetowej radnego, koszty organizacji spotkań z wyborcami itp. Nie powinien też ponosić strat z tytułu wykonywania mandatu radnego poprzez: utracone przez niego wynagrodzenie za pracę w dniu, w którym uczestniczy w pracach rady gminy lub jej komisji, a nie świadczy pracy na rzecz swego pracodawcy (pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika-radnego na czas obrad rady lub komisji, ale nie ma już obowiązku zapłaty pracownikowi-radnemu tzw. dniówki za ten czas).

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn*

O niektórych aspektach zatrudnienia pracowników samorządowych

Ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (dalej jako u.p.s.), jako tzw. pragmatyka służbowa, w dużej mierze reguluje kwestie związane ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w samorządzie terytorialnym. Dotyczy to także materii nawiązania stosunku pracy, co można określić obrazowo procedurą zatrudnienia pracownika samorządowego. Art. 1 u.p.s. wskazuje jednocześnie na intencje prawodawcze wprowadzenia tego typu szczególnej regulacji z zakresu prawa pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn*

O niektórych aspektach zatrudnienia pracowników samorządowych

Ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (dalej jako u.p.s.), jako tzw. pragmatyka służbowa, w dużej mierze reguluje kwestie związane ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w samorządzie terytorialnym. Dotyczy to także materii nawiązania stosunku pracy, co można określić obrazowo procedurą zatrudnienia pracownika samorządowego. Art. 1 u.p.s. wskazuje jednocześnie na intencje prawodawcze wprowadzenia tego typu szczególnej regulacji z zakresu prawa pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Brudnoch*

Obniżenie wynagrodzenia wójtowi

W aktach prawnych odnoszących się do pracowników samorządowych brak jest przepisów regulujących kwestie zmiany wynagrodzenia. Fakt ten nie jest jednak równoznaczny z brakiem możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia burmistrza, jego zastępcy czy skarbnika gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Jakubowski*

Konieczne jest szersze rozumienie rewitalizacji

W rzeczywistości rewitalizacji nie postrzega się jako formy specjalnej interwencji publicznej w obszarach kryzysowych miasta, ale jako pewne źródło finansowania miejskich inwestycji (zwłaszcza infrastrukturalnych), bardzo często niewykraczających poza obowiązkowe zadania własne gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Stodoła płonie, a w remizie potańcówka

W Polsce istnieje ponad 16,5 tys. ochotniczych straży pożarnych. Tylko 30 proc. z nich jest w pełni przygotowana do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych – ich członkowie są odpowiednio wyposażeni, wyszkoleni, mają ubezpieczenie i przeszli badania lekarskie. To do takich jednostek, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, trafia 70 proc. środków przeznaczonych na finansowanie OSP. Pozostałe jednostki ochotniczych straży pożarnych nie są wysyłane do pożarów czy wypadków, bo nie spełniają wymaganych kryteriów. Są i takie jednostki, których działalność ogranicza się do organizowania imprez sportowych czy kulturalnych. Te ostatnie staną się niedługo ustawowymi zadaniami ochotniczych strażaków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Polkowicki Bank Kadr

Ponad dwa miliony złotych gmina Polkowice przeznaczyła na wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez swoich mieszkańców. Za ponad drugie tyle sfinansowano miejsca pracy, szkolenia, stypendia i edukację młodzieży. To wszystko w ramach Gminnego Banku Kadr, który cztery lata temu został stworzony przez samorząd, aby przeciwdziałać pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mieczysław T. Starkowski

Z kosmosu na Ziemię

Satelity dostarczają mnóstwo użytecznych danych, które powinny być wykorzystywane coraz powszechniej. Przygotowywany jest właśnie program szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Szkoła nawiązująca do tradycji

Budowa Gminnego Zespołu Szkół to wyjątkowa inwestycja. Architektonicznie wpisuje się w charakterystyczny krajobraz Kazimierza Dolnego, nawiązuje do historii miejsca, umiejętnie łączy tradycyjne elementy z nowoczesnym rozwiązaniami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zabytkowe hale w centrum osiedla

Na działce kupionej od Poczty Polskiej we Wrocławiu spółka PFR Nieruchomości sfinansuje budowę osiedla z pół tysiącem mieszkań. Wyzwaniem będzie zachowanie znajdującej się tam historycznej zabudowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Ziemski & Partners – „Nowe” uprawnienia kontrolne radnych

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych. Zmiany te dotyczą uprawnień kontrolnych poszczególnych radnych. Okazuje się jednak, że w większości uprawnienia te nie są żadną nowością i także w dotychczasowym stanie prawnym radni mogli dotrzeć do szeregu interesujących dla nich informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane