Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1279 - czerwca 29, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Maciej Kiełbus*

Rewolucja w śmieciach – niekończąca się opowieść

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była jedną z najbardziej wyczekiwanych inicjatywach rządowych w ostatnim czasie. Jej projekt właśnie trafił do Sejmu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Władze centralne nie kochają naszego regionu

O pozycji Sosnowca w metropolii, trudnych stosunkach z rządem, wielkich i małych inwestycjach oraz o żartach ze Ślązaków i Zagłębiaków rozmawiamy z Arkadiuszem Chęcińskim, prezydentem Sosnowca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowelizacja Karty Nauczyciela pełna niespodzianek

Zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli bez podnoszenia kwoty bazowej w ustawie budżetowej państwa, podział części oświatowej z uwzględnieniem „sytuacji finansowej samorządów" i 300 zł dla każdego nauczyciela wychowawcy niezależnie od nakładu pracy – to główne mankamenty nowelizacji Karty Nauczyciela i niektórych innych ustaw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Gortyński

Nowa ordynacja podatkowa czeka na uchwalenie przez Sejm

Projekt nowej ordynacji podatkowej wprowadza oraz porządkuje mechanizmy chroniące pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Natomiast zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar*

Zaplanujmy i zagospodarujmy naszą przestrzeń na nowo

W lipcu minie 16 lat odkąd obowiązuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która za podstawę działań przyjęła wprawdzie zachowanie ładu przestrzennego w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, ale która nie uchroniła otaczającej nas przestrzeni od degradacji jakościowej i wartościowej. Zjawisko to utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia sprawne prowadzenie inwestycji

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Sarna*

Rok z RODO w sektorze publicznym

Od 25 maja 2018 roku minął właśnie rok. Data rozpoczęcia stosowania w Polsce RODO była kamieniem milowym w dziedzinie ochrony danych osobowych. Czy i co się zmieniło w funkcjonowaniu jednostek sektora publicznego przez ten okres?

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Górny*

Bać się czy stosować tryby negocjacyjne w zamówieniach?

Razem z zespołem przygotowaliśmy dla dużej gminy w Polsce plan zawarcia nowego programu ubezpieczeń. W naszym języku branżowym nazywamy to strategią „odnowienia”. Ubezpieczenia charakteryzują się tym, że zawierane są w cyklach, które muszą zachować ciągłość. Nie można doprowadzić to tzw. luki czasowej w ochronie, ponieważ ryzyko jest niepewne i w każdym momencie może dojść do np. zdarzenia pożarowego. „Odnowienie” musi więc zostać dokonane w sposób sprawny i terminowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Zaborowska*, Tamara Laprus-Bałuka*

Pewność inwestora przy realizacji inwestycji

Z ryzykiem zarzutu samowoli musi się liczyć każdy inwestor realizujący swoje przedsięwzięcie w ramach szybkiej ścieżki inwestycyjnej, czy to w oparciu o zgłoszenie zamiaru odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czy nawet w ramach zwolnienia z jakichkolwiek formalności, a więc bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Błędy w uchwałach dotacyjnych

Od niespełna 1,5 roku obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DzU z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.). Jak się jednak w praktyce okazuje, mimo tego stosunkowo nowego aktu prawnego (którym objęto m.in. kwestie dotacyjne publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, a uprzednio uregulowane w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty), wiele problemów związanych ze stanowieniem aktów prawa miejscowego w postaci tzw. uchwał dotacyjnych nadal pozostaje aktualnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Elektronizacja postępowania sądowoadministracyjnego

Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw z 2019 r. umożliwi wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych. Ponadto wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacje na rozwój sportu

Jeżeli wybór oferty następuje w drodze konkursu, to brak określenia wag kryteriów wyboru nie pozwala na wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wsparcie termomodernizacji również dla JST

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych i dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii – to zaproponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiany nowelizacji o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Europa nagrodziła mazowiecki portal

Drugie miejsce w zorganizowanym przez Komisję Europejską konkursie zajął portal Wrota Mazowsza. Jury konkursu doceniło platformę usługową „e-Urząd”, pozwalającą mieszkańcom regionu na załatwianie spraw przez internet.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monitor Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich przygotował narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy – w czasie oraz w relacji do innych jednostek. Wyniki mogą być dobrym punktem wyjścia do profesjonalnej dyskusji o stanie samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Rzeka unijnej kasy płynie na Wyspę Młyńską

Bydgoszcz już po raz piąty zdobyła dofinansowanie i realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych na Wyspie Młyńskiej. Tym razem za około 15 mln zł rewitalizacji doczekają się Młyny Rothera. Za dwa lata turyści będą mogli obejrzeć ekspozycje przygotowane w tym miejscu przez Park Kultury – nowo tworzoną instytucję kulturalną, która będzie zarządzać zrewitalizowanymi młynami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roland Szymański

Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe w budynkach użyteczności publicznej

Kontrolowanie natężenia strumienia świetlnego na każdym stanowisku pracy za pomocą smartfonu lub inteligentnych rozwiązań dostosowujących natężenie i barwę światła do warunków. Kontrola gospodarki hormonalnej pracownika poprzez odpowiednią barwę światła. Powiązanie tematyki oświetleniowej i ograniczenia hałasu. To główne trendy w oświetleniu miejsc pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Szczubiał

CUW to szansa, ale i poważne wyzwanie

Uznając zalety obsługi wspólnej, należy zwrócić uwagę na podatność tego rodzaju rozwiązań organizacyjnych na pełzającą centralizację. W zależności od przyjętych rozwiązań mogą one przynieść niekwestionowane korzyści, ale i stać się przyczyną kumulowania ryzyk prowadzących do niepowetowanych strat.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Modrzyński*

Proces wdrażania zmian organizacyjnych w samorządach

Prawidłowe wdrażanie zmian organizacyjnych w każdym podmiocie, w tym w jednostkach samorządowych, powinno być realizowane etapowo, a tworzenie centrów usług wspólnych jest tego doskonałym przykładem. Decyzja o realizacji każdego kolejnego etapu, jego zakresie przedmiotowym i podmiotowym, powinna wynikać z wyników i oceny etapu poprzedzającego. Niestety, praktyka często bywa dokładnie odwrotna – do podjętej decyzji tworzymy uzasadnienie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane