Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1276 - maja 18, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Pomysły na tańsze śmieci

Podwyżki cen za wywóz odpadów szokują wszystkich samorządowców. Denerwują się też mieszkańcy. Firmy się tłumaczą, a samorządowcy intensywnie myślą, co zrobić, żeby było taniej: wspólne przetargi, spalarnie, zakopywanie w ziemi kontenerów z systemem kompresji, zlecanie wywozu śmieci miejskim spółkom. Tymczasem w USA kolejne miasta rezygnują z recyklingu, bo… okazuje się za drogi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Jestem technokratą

Chcemy być partnerem dla rządu nie jako administracja, ale jako element władzy publicznej, który odpowiada za rozwój i stwarza warunki dla niego – mówi Krzysztof Iwaniuk, nowy przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, wójt gminy Terespol.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Poligonowa wojna o granice gmin

Lubin, Rzeszów, Krosno chcą poszerzyć granice, aby zyskać tereny pod inwestycje. Bełchatów i Ińsko domagają się fragmentów sąsiednich gmin przynoszących znaczne dochody. Burmistrz Ińska Jacek Liwak otwarcie mówi, że chodzi o pieniądze. – Zarówno Drawsko Pomorskie, jak i Kalisz Pomorski czerpią ogromne korzyści finansowe z sąsiedztwa z Poligonem Drawskim. Gmina Ińsko ma tylko straty – mówi „Wspólnocie”. Spory chce przerwać Związek Gmin Wiejskich, szykuje projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Miasteczka przytłoczone wydatkami oświatowymi

Analiza stanu finansów samorządowych, dokonywana przez urzędników państwowych, jest powierzchowna, w efekcie rząd cały czas przerzuca na JST nowe koszty związane z oświatą – uważają samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich. Ich zdaniem oprócz głębszego spojrzenia na finanse potrzeba bardziej przejrzystego i uczciwego sposobu naliczania kwoty subwencji, a także reformy Karty Nauczyciela, bez której podnoszenie pensji nauczycieli nie da spodziewanego efektu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Obowiązki samorządów a zdrowie uczniów

Projekt ustawy z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami został przekazany do prac w Senacie. Ustawa zmienia ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Chodzi także o zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewelina Łuczak-Sosińska*

Po 30 czerwca większość „białych certyfikatów” stanie się bezwartościowa

Wartość przetargowych świadectw efektywności energetycznej spada z miesiąca na miesiąc. Dla porównania warto wspomnieć, że jeszcze w lutym 2018 r. średnioważona cena na Towarowej Giełdzie Energii (dalej: „TGE”) dla świadectw przetargowych, oznaczonych indeksem PMEF wynosiła 833,50 zł (zgodnie z Raportem miesięcznym Towarowej Giełdy Energii, luty 2018 r.). Rok później kwota ta spadła do niespełna 323 zł i cały czas maleje (Raport miesięczny TGE, luty 2019 r.). Tendencją spadkową objęte są nie tylko tzw. świadectwa przetargowe, ale również roczne świadectwa efektywności energetycznej za rok 2018. Zgodnie z notowaniami TGE z 16 kwietnia 2019 r. cena notowań sesyjnych dla indeksu PMEF osiągnęła kwotę 80 zł, natomiast dla certyfikatów oznaczonych indeksem PMEF-2018 – kwotę 70 zł i jest ponad 20 razy niższa niż ceny dla analogicznych świadectw wystawionych dla roku 2019 (zgodnie z Raportem TGE Wyniki kontraktów RPM z 16.04.2019 r.).

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Problemy z nadzorem nad gminnymi nieruchomościami

Braki w ewidencjach, nierzetelne prowadzenie dokumentacji, nieuzasadnione pomijanie procedury przetargowej na najem i dzierżawę. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomościami. Okazuje się, że nie jest z tym najlepiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Teatr miejski w Gdyni w nowej odsłonie

Warszawska pracowania WXCA wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza. Po remoncie zyska on nowe elewacje, reprezentacyjne wejście i zielony dach. Doskonale wpisze się w modernistyczny charakter zabudowy Gdyni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mieczysław T. Starkowski

Płatności bezgotówkowe

Trwa rewolucja w transakcjach płatniczych w Polsce. Objęła również jednostki samorządu terytorialnego. Z sektora publicznego do dedykowanego im programu mogą dołączyć właściwie wszystkie instytucje. I robią to coraz częściej.

Zaloguj się i czytaj więcej

adw. Tomasz Korczyński*, Bartosz Mysiorski**

Ścieżka dojścia do realizacji samorządowego projektu PPP w sektorze drogowym

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest coraz częściej wykorzystywana przez samorządy do realizacji zadań publicznych. Warto przeanalizować zagadnienia istotne z punktu widzenia podmiotu publicznego, planującego wdrożenie projektu PPP, które mogą determinować powodzenie planowanego przedsięwzięcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Tarabuła

Specyfika rozumienia ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego

Istnieje ogólnie podzielany konsensus, że nowoczesne narzędzia i metody zarządzania wypracowane w sektorze prywatnym mogą być z powodzeniem stosowane w sektorze publicznym, a więc przede wszystkim w jednostkach samorządu terytorialnego. Zwraca się przy tym uwagę na niektóre aspekty funkcjonowania samorządu, które są specyficzne i odmienne od warunków, w jakich działa biznes. Najważniejszą z nich jest niekierowanie się kategorią zysku: administracja samorządowa nie wypracowuje zysku wcale, a nawet jeśli, to kryterium zysku nie jest zasadniczym celem jej działania – jest nim bowiem zwiększanie szeroko rozumianego dobrostanu społeczności lokalnej. Wskazuje się także na ograniczenia płynące z konieczności dokonywania wydatków w narzuconej wąskiej perspektywie jednorocznego budżetu, jak również istnienie hierarchicznej struktury organizacyjnej i pragmatyki służbowej urzędników samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Odliczenie VAT od wodociągów i kanalizacji tylko prewspółczynnikiem

Najnowsza (z 23 kwietnia 2019 r.) interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydana już po przełomowym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie pozostawia złudzeń: odliczenie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości wyższej niż wynikającej z prewspółczynnika nie jest akceptowane przez organy podatkowe. Podkreślić należy, że w praktyce wielu gmin oznacza to w zasadzie odmowę odliczenia, z uwagi na fakt, iż prewspółczynnik zwykle waha się pomiędzy 2 a 10 proc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Organizacja obowiązkowych ocen pracowniczych w samorządzie

Przeprowadzanie ocen okresowych pracowników samorządowych jest obowiązkiem pracodawcy samorządowego. Natomiast poddanie się ocenie jest obowiązkowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Okresowa ocena pracowników, w założeniu, ma służyć zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry urzędniczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Pragmatyka samorządowa określa jedynie ogólne zasady i formalne ramy prawne organizacji obowiązkowych ocen pracowniczych, dając jednocześnie duży zakres swobody co do ustalenia przez pracodawcę samorządowego wewnątrzzakładowej procedury dokonywania ocen pracowników samorządowych, a zatem także większego potencjalnego ich zróżnicowania w poszczególnych jednostkach administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Interpelacje i zapytania radnych w nowym stanie prawnym

Zgłoszenie przez radnego, klub radnych lub grupę radnych interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego. Ustawy samorządowe wprost nie przewidują dla radnego żadnych indywidualnych uprawnień kontrolnych, ale niewątpliwie ustawowe uprawnienie do składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz uzyskiwania odpowiedzi na nie można traktować nie tylko jako uzyskiwanie niezbędnych informacji, ale także pośrednio jako kontrolę organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Benc

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika samorządowego

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa) ma przymiot pragmatyki urzędniczej. Tym samym jest ona instrumentem rozróżnienia podmiotowego w stosunkach pracy i dostosowuje regulacje normatywne do specyfiki zatrudnienia w samorządzie terytorialnym. W konsekwencji, wiele instytucji reguluje w sposób szczególny, odmienny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane