Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 9/1275 - maja 4, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dagmara Kafar

(R)ewolucja procesu inwestycyjnego?

Zapowiedziane zmiany procedur inwestycyjnych, regulowanych prawem budowlanym w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wszystkich faz przygotowania i realizacji zamierzeń budowlanych. Poszczególne etapy znane i stosowane od ponad 20 lat nie ulegną zmianom, doprecyzowaniu ulegną jedynie jego poszczególne zapisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Tajniki budowania oferty dla biznesu

Oczekiwania inwestorów są precyzyjne, oprócz infrastruktury drogowej potrzebne im są media. W trzech strefach przemysłowych musieliśmy zwiększyć przesyłowość gazu do potencjału porównywalnego z miastem prezydenckim, mimo że Międzyrzec liczy zaledwie 17 tysięcy mieszkańców. To samo z dostępem do wodociągu, kanalizacji oraz energii elektrycznej. W tej chwili jesteśmy już gotowi na bardzo szybką obsługę inwestorów – mówi Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Potrzeby małych i średnich miast

Aktywna gospodarka nieruchomościami może być dobrym kierunkiem uruchamiania potencjału gmin – uważają autorzy raportu „Średnie i małe miasta w Polsce. Stan i potrzeby”, o którym dyskutowano w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

CBA węszy w samorządach

Mniejsze zainteresowanie oświadczeniami majątkowymi, większe przetargami – taki wniosek można postawić po lekturze raportu CBA podsumowującego pracę Biura w 2018 roku. Agenci przeanalizowali 417 procedur dotyczących zamówień publicznych, a drobiazgowo skontrolowali jedynie 69 oświadczeń majątkowych. Z zainteresowaniem przyglądali się też gospodarowaniu mieniem przez gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Uciążliwi turyści i fermy

Sprawa najmu krótkoterminowego oraz uciążliwych zapachowo inwestycji na obszarach wiejskich zdominowały dyskusję na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy uzgodnili (ale z uwagami) nowe przepisy dotyczące Programu 500+, a także skrytykowali projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polityka rozwoju do poprawki

Unia Metropolii Polskich wytyka błędy w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanym przez resort inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski*

Czy szkoły mogą nie potrącać wynagrodzenia za strajk?

Dyrektorzy placówek oświatowych – za przyzwoleniem JST – mogą zawierać porozumienia postrajkowe, które będą miały rangę prawa pracy, a poniesione na ich podstawie wydatki nie powodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeśli mieszczą się w planie finansowym danej placówki. Można w nich zawrzeć np. zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas strajku lub też chociażby rozłożenia potrącenia „na raty”. Natomiast nowe uregulowania prawne powinny skończyć z fikcją prawną w zakresie sporów zbiorowych „budżetówki”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stalowa Wola dostanie most od rządu

Przeprawa powstanie w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Wsparcie dla inwestycji zadeklarowali w Stalowej Woli ministrowie inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Regionalny samorząd reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Tomczak*

Jak zbudować wodny plac zabaw

Dają ochłodę w letnie dni, są bezpieczne, bo nie wymagają nadzoru ratownika. Dzieci potrafią spędzać na nich wiele godzin. Do tego działają relaksująco i wprowadzają nową jakość do przestrzeni publicznej. Wodne place zabaw szturmem zdobywają polskie miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Bogatszy zapłaci więcej za najem mieszkania komunalnego

21 kwietnia 2019 r. zmieniły się zasady najmu mieszkań komunalnych. Przede wszystkim gminy zyskają możliwość żądania od lokatorów zaświadczeń o dochodach i tym, którzy zarabiają więcej – podnieść czynsz. Odmowa złożenia takiego zaświadczenia będzie się wiązać z wypowiedzeniem umowy najmu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Kosmiczna wizja literackiego centrum w Krakowie

Warszawska pracownia JEMS Architekci zaprojektuje Centrum Literatury i Języka Planeta Lem w Krakowie. Będzie to pierwsze w Polsce wielofunkcyjne centrum literackie poświęcone Stanisławowi Lemowi oraz językowi polskiemu. Obiekt ma powstać do 2022 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko*

Wieloletnia prognoza finansowa – poradnik dla członków organów JST

Jednostki samorządu terytorialnego prowadząc politykę finansową, opierają ją na dwóch niezmiernie istotnych dla ich działalności dokumentach – uchwale budżetowej i uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej: WPF).

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Zaskarżanie uchwał rady gminy do sądu administracyjnego

W orzecznictwie i literaturze przez wiele lat toczony był spór, kto ma reprezentować gminę w postępowaniu przed sądem administracyjnym, gdy przedmiotem postępowania jest uchwała rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska*

W samorządzie nie można zatrudniać rodziny

Zakaz określony w art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych dotyczący pozostawania członków rodziny w bezpośredniej podległości służbowej odnosi się zarówno do stosunków pracy, które miałyby zostać dopiero zawarte, jak też do zatrudnienia już istniejących, jeżeli kontynuacja danego zatrudnienia stałaby się dla jednej z zainteresowanych osób niedopuszczalna wskutek zawarcia związku małżeńskiego czy powstania stosunku adopcji. Zaistnienie drugiej z tych sytuacji należałoby traktować jako zdarzenie aktualizujące nakaz rozwiązania stosunku pracy, choćby nawet jego trwałość podlegała szczególnej ochronie. Natomiast w pierwszej sytuacji nie powinno w ogóle dochodzić do nawiązania stosunku pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Projekty parasolowe OZE a mechanizm odwrotnego obciążenia

8 marca 2019 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w niezwykle aktualnej obecnie sprawie konieczności rozliczenia odwrotnego obciążenia w przypadku projektów parasolowych dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (takich jak montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Warto się z nią zapoznać, gdyż gminy zwykle w ramach problematyki OZE mają wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia czy też obowiązku opodatkowania dotacji. Kwestia zaś rozliczenia odwrotnego obciążenia jest przez nie często pomijana, co prowadzi do błędów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Klaudia Mańka*

Odzyskanie szkolnej dokumentacji od stowarzyszenia

Sprawa dotyczy przekazania przez samorząd szkoły podstawowej z liczbą uczniów mniejszą niż 70 uczniów stowarzyszeniu z ominięciem procedury likwidacyjnej na podstawie art. 5 ust. 5g–5r ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym przypadku zmienił się organ prowadzący. Stowarzyszenie nie radziło sobie z prowadzeniem placówki wówczas urząd gminy wypowiedział stowarzyszeniu umowę użyczenia nieruchomości w postaci budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. parking i boisko do piłki nożnej. W protokole zdawczo-odbiorczym można przeczytać, że stowarzyszenie nie oddało dokumentacji o rozliczeniu przebiegu dokumentacji szkolnej, tj. dzienników lekcyjnych, rejestru wydanych świadectw, protokołów rady pedagogicznej itd. Czy powinniśmy wezwać prezesa stowarzyszenia do rozliczenia dokumentacji szkolnej w celu przekazania jej obecnej pani dyrektor szkoły podstawowej i na jakiej podstawie prawnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane