Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 3/1269 - lutego 9, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Maciej Kiełbus

Dyskusji i odpadach ciąg dalszy

Doczekaliśmy się kolejnego (uaktualnionego) projektu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wśród nowych propozycji znalazły się między innymi coroczne kontrole podmiotów odbierających odpady, nowe kary administracyjne i zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami. Gminy dostaną również możliwość tworzenia punktów napraw – ma to ograniczyć wyrzucanie rzeczy, które zamiast trafić na śmietnik, dostaną nowe życie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Tanie śmieci już były

Odpady to w ostatnim czasie najbardziej gorący temat w samorządach. Korporacje prześcigają się w publikowaniu stanowisk i opinii, a wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni i mieszkańcy debatują, co zrobić, żeby system ustabilizować, a mieszkańcy nie musieli ponosić jego kosztów w całości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Klaster pozwoli nam realizować duże cele strategiczne

Miejskie spółki w pojedynkę nie są w stanie realizować zadań przekraczających zakres ich działania. Potrzebny jest silny ośrodek koordynacyjny, aby łączyć potencjał, rozkładać ryzyko i montować fundusze niezbędne do realizacji wspólnych projektów. Miasto musi planować i koordynować cele i zadania rozwojowe, ale sfera realizacji powinna być po stronie klastra – mówi Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Nowa kadencja i nowy rodzaj referendum odwoławczego

Jednokrotne nieudzielenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) wotum zaufania nie będzie dla niego rodziło negatywnych skutków. Problemy mogą się zacząć, gdy taka sytuacja powtórzy się w dwóch kolejnych latach. Gdy tak się stanie radni będą mieli możliwość podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Tretter*

Ekonomia i ekologia w ogrzewaniu nie muszą się gryźć

Chyba żadna organizacja społeczna w Polsce nie reprezentuje ludzi mających problemy z niedogrzanymi mieszkaniami. Nikt też nie zastanawia się, jak regulacje antysmogowe mogą wpłynąć na skalę problemu. Tymczasem możliwe jest skoordynowanie walki z zanieczyszczeniem powietrza i problemem niedogrzania domów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski*, Tomasz Groszyk**

Raportowanie schematów podatkowych – MDR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy, które nakładają dodatkowe obowiązki administracyjne w postaci raportowania schematów podatkowych. Brak zastosowania się do nowych przepisów może wiązać się z bardzo dotkliwymi sankcjami finansowymi dla gmin oraz odpowiedzialnością karną skarbową, a nawet karną osób pełniących w nich funkcje zarządcze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Zagórski*

Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych

Media społecznościowe dawno przestały być nowinką, którą można traktować pobłażliwie i lekceważąco. Warto podejść do nich poważnie i dobrze zaplanować korzystanie z nich w codziennej pracy urzędu. Poniżej kilka wskazówek, co zrobić, by social media były w naszych rękach naprawdę efektywne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Czy mąż radnej gminnej może być prezesem spółki gminnej?

Po publikacji artykułu „Czy burmistrz może być członkiem rady nadzorczej spółki gminnej” (Wspólnota nr 25–26/2018) czytelniczka pytała nas: czy mąż radnej gminy, wybranej w ostatnich wyborach, może być prezesem spółki ze 100-proc. udziałem tej samej gminy, jeżeli na to stanowisko został powołany przed wyborem żony na funkcję radnej? Pytanie bardzo ciekawe, bo dotykające praw osób nieuczestniczących bezpośrednio w wypełnianiu funkcji samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych – nowe obowiązki dla samorządów

Rządowy projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych trafił już do prac parlamentarnych (druk sejmowy nr 3119). Projektowane przepisy w przeważającej części wejdą w życie w ciągu dwóch tygodni od dnia opublikowania, dlatego już teraz warto wiedzieć, jakie będą wymagania dla stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Lublin przyjazny seniorom

Kiedy w Lublinie organizowano pierwszy senioralny pokaz mody, zastanawiano się, czy tak wypada. Tworząc społeczną radę seniorów głowiono się, jak to zrobić zgodnie z przepisami. Kiedy wręczano pierwszą kartę seniora, samorządowcy obawiali się, czy będą chętni i partnerzy do współpracy. Dziś pokazy mody chcą organizować inne miasta, rady seniorów są ważnym organem w wielu samorządach, a kart wydano ponad 14 tys.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dbamy o seniorów najlepiej w Polsce

Aktywizacja starszych osób, system telewsparcia i teleopieki, mieszkania wytchnieniowe. O założeniach strategii wsparcia seniorów rozmawiamy z Moniką Lipińską, zastępcą prezydenta Lublina ds. polityki społecznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Plac zabaw to nie tylko piaskownica i zjeżdżalnia

Zrezygnujmy z montowania bujaków sprężynowych czy huśtawek wagowych. Dzieci przychodzą, pohuśtają się parę razy, schodzą i szukają czegoś nowego. Lepsze są huśtawki łańcuchowe i karuzele, bo ich użytkowanie jest dynamiczne i wiąże się z elementem ryzyka, a ryzyko jest podstawową cechą zabawy – mówi Dominik Berliński, dyrektor techniczny w Centrum Kontroli Placów Zabaw, biegły sądowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Kosmiczne centrum nauki w Jasionce

W sąsiedztwie rzeszowskiego lotniska, tuż obok Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, powstanie Podkarpackie Centrum Nauki, regionalny odpowiednik warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. W trzypiętrowym budynku już w 2022 roku będzie można zobaczyć, jak działa symulator lotu samolotem, balonem czy szybowcem, a także odwiedzić jedną z kilkunastu pracowni naukowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marzena Hoffmann, Jakub Zieliński *

Konsekwencje zmian wskaźników zadłużenia

Zmiany w ustawie o finansach publicznych uchwalone pod koniec zeszłego roku będą miały pozytywny wpływ na wskaźniki maksymalnej obsługi zadłużenia samorządów ogółem. Mimo to zwiększy się liczba samorządów zagrożonych niespełnieniem relacji zawartej w art. 243 uofp.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Budżet obywatelski a RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w ramach budżetów obywatelskich

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli tzw. RODO) zaczęło obowiązywać w porządkach prawnych państw członkowskich od 25 maja 2018 r. Oznacza to, że dla głosowania w ramach najbliższych budżetów obywatelskich po raz pierwszy znajdzie ono swoje zastosowanie. W związku z powyższym pojawia się wiele pytań, wątpliwości oraz problemów z zakresu ochrony danych osobowych, którym sprostać muszą samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko

Absolutorium samorządowe – poradnik dla radnych i organów wykonawczych JST

Absolutorium to określenie aktu prawnego uprawnionego organu władzy publicznej w zakresie oceny sprawozdania finansowego innego organu. W zakresie działania samorządu terytorialnego pojęcie to jest związane z budżetem JST. Dokładnie z wykonaniem budżetu. Istota absolutorium wyraża się w ocenie działalności organu władzy wykonawczej przez organ do tego uprawniony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Obligatoryjne uchwały rady gminy dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w świetle rozstrzygnięć nadzorczych wojewody

Nowa regulacja zawarta w art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym dotycząca podejmowania obowiązkowych uchwał regulujących kwestie związane z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą sprawia problemy organom stanowiącym JST spore problemy. Powodem tego stanu rzeczy jest z jednej strony znaczna niejasność i duży stopień ogólności tego przepisu, a z drugiej brak jasnych kryteriów, co należy rozumieć pod poszczególnymi określeniami zawartymi w tym przepisie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane