Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1262 - listopada 3, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Autor: Bogdan Mościcki

Wtedy było trudniej

W II RP utrzymano zwierzchność władzy rządowej nad samorządami (np. zatwierdzanie osoby wybranej na wójta, burmistrza i prezydenta miasta), ale dano prawa wyborcze kobietom i zrównano siłę głosów wyborczych, rezygnując z systemu kurialnego, który preferował osoby bardziej majętne i lepiej wykształcone. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości cofnijmy się do okresu II Rzeczypospolitej i spójrzmy, z jakimi problemami borykał się wtedy samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ministerstwo nie odpuszcza w sprawie wiatraków

Zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych wprowadzone ustawą z 2016 były niezamierzone przez ustawodawcę – przekonuje Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Resort, odpowiadając na stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, broni idei wprowadzenia nowych przepisów z mocą wsteczną. Jego zdaniem działanie prawa wstecz jest dopuszczalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Utrata*

Za 2017 rok właściciele wiatraków zapłacą wyższy podatek

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Wyrok, choć został wydany przez poszerzony skład siedmiu sędziów NSA, jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie. Nie ma on mocy uchwały, która wiązałaby inne składy orzekające. Na rozpatrzenie przez NSA czeka jeszcze ponad 100 skarg kasacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Brak konkurentów nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Nie znam precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ani ja, jako burmistrz, ani kandydaci na radnych z mojego komitetu nie mieliśmy kontrkandydatów. Może dlatego, że mamy mnóstwo rozpoczętych inwestycji, które będziemy realizować w najbliższych latach, a kilka innych jest zaplanowanych i trzeba na nie szukać finansowania? A może mieszkańcy uznali, że przyjęty przez nas kierunek rozwoju jest dobry? – zastanawia się Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mieszkanie Plus „na start”

Choć według danych GUS sytuacja budownictwa mieszkaniowego jest coraz lepsza, to z na rynku nadal widać wyraźną lukę – brakuje mieszkań wynajem. Poprawę ma przynieść program Mieszkanie Plus wspierający samorządy w zdobyciu funduszy na inwestycje mieszkaniowe, a chętnych - nie brakuje. W Gdyni trwa właśnie nabór wniosków na mieszkania w ramach rządowego programu. Zgodnie z kryteriami przygotowanymi przez samorząd, pierwszeństwo mają wielodzietne rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne. Na przyszłych najemców czeka aż 172 mieszkania o powierzchni nawet do 107,5 m2. Wielu, spełniających kryteria najemców, otrzyma dopłaty do czynszu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz Stopa*

Nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Najważniejsze zmiany to zwiększenie grona beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, usprawnienie funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana oraz uruchomienie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Renata Sielczak*

Mapy zasadnicze do wykonania planów miejscowych

Rejestry baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają zbiory danych przestrzennych w postaci elektronicznej, a ich dane mogą być i są w ten sam sposób udostępniane. W szczególności może to nastąpić poprzez udostępnienie raportów z tych baz danych, np. mapy zasadniczej bezpłatnie w celu realizacji zadań publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Okładki wyborcze i polityka

W tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej partyjni liderzy po raz pierwszy przyznali otwarcie: samorząd to też polityka! Po dotychczasowej kampanii nasuwa się jedna refleksja – politycy po raz pierwszy otwarcie przyznali, że samorząd jest takim samym elementem sceny politycznej, jak parlament, rząd czy urząd prezydencki – napisał „Wprost”. Oto przegląd tematyki wyborczej w tygodnikach opinii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pieniądze miasta na podwórka wspólnot

Wspólnoty mieszkaniowe w Szczecinie dostają od miasta dotacje na rewitalizację podwórek. Sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych i pozwalają nie tylko na zaplanowanie i posadzenie zieleni, ale też na urządzenie placów zabaw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Miasto powinno mieć park

Według prognoz ONZ w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad 60 proc. ludzi na świecie będzie mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich. Dzisiejsze metropolie to przede wszystkim szklane biurowce, osiedla mieszkaniowe, drogi. Jaką rolę odgrywają tereny zielone? Gdzie powstają nowe parki, gdzie są one modernizowane, jakie elementy małej architektury się pojawiają?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk*

Sposoby wypełniania obowiązku informacyjnego RODO w samorządzie terytorialnym

Chociaż obowiązek informacyjny przewidziany był już w art. 24 ustawy o ochronie danych z 1997 r., to z różnych przyczyn niektóre urzędy dotychczas go nie spełniały. Z kolei od 25 maja 2018 r. panuje duża dowolność w jego realizacji: w ekstremalnych sytuacjach niektóre urzędy spełniają obowiązki informacyjne np. poprzez zamieszczenie go w decyzji administracyjnej. Kolejne żądają poświadczenia, że strona zapoznała się z obowiązkiem informacyjnym…

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Co z tą działalnością gospodarczą po uzyskaniu mandatu?

W związku z przeprowadzanymi wyborami nie możemy zapominać o problemie związanym z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystywaniem mienia JST po uzyskaniu mandatu radnego w JST oraz zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej po uzyskaniu mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka

Odliczanie VAT naliczonego w instytucjach kultury

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wiąże się ściśle ze statusem podmiotu jako podatnika, jest jego podstawowym prawem, a wynika z samej konstrukcji tego podatku. Nie może być przez fiskusa ograniczane. Jednakże w przypadku instytucji kultury niezwykle trudne jest rozgraniczenie sfery aktywności należących do działalności gospodarczej (dającej prawo do odliczenia) i sfery publicznoprawnej (zadań statutowych), która odliczyć VAT nie pozwala. W tej materii nie ułatwia sprawy sprzeczne orzecznictwo sądów administracyjnych i wciąż zmieniające się stanowiska organów podatkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Piszko*

Procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

W jaki sposób zgodnie prawem określić procedurę dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane