Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1261 - października 20, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Podwyżki policzone dobrze, ale i tak nie wystarczy dla samorządów

Znana jest już zaplanowana wysokość subwencji oświatowej na 2019 rok, ale samorządowcy nie odpuszczają walki o subwencję jeszcze za rok 2018. Wiele wskazuje, że została ona zaniżona, a to powodowałoby, że obliczenia na kolejny rok także musiałyby ulec zmianie. W tym roku początek dyskusji o subwencji zapowiada się wyjątkowo gorąco.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Gdańsk nie ma kompleksu niższości wobec Niemców

Rada dzielnicy Kokoszki wystąpiła o upamiętnienie w przestrzeni publicznej przebiegu granicy sprzed września 1939 r. między Rzeczpospolitą Polską a Freie Stadt Danzig. Ale nie dlatego, aby hołubić nazistowsko-niemiecką przeszłość Wolnego Miasta, ale by pokazać, gdzie były tereny rdzennie kaszubskie przynależne do Rzeczpospolitej, a gdzie zdominowane przez ludność niemieckojęzyczną – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

System bezpieczeństwa dokumentów publicznych

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o dokumentach publicznych. To opracowanie reguł i zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do szerokiego katalogu dokumentów publicznych wytwarzanych i przetwarzanych w administracji publicznej. Zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania będą miały wpływ także na sposób funkcjonowania administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

O przyszłości miast

1200 uczestników, 10 równoległych konferencji, zacięte dyskusje podczas paneli oraz w kuluarach. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach było dla samorządowców i przedstawicieli firm dostarczających usługi dla JST okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji innowacyjnych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Żeromskiego

Warszawska pracownia architektoniczna WXCA przygotowała projekt przebudowy jednego z najstarszych teatrów w Polsce – Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Po remoncie w zabytkowym XIX-wiecznym budynku powstaną dwie nowoczesne sceny teatralne, ogólnodostępna kawiarnia, hostel. Remont potrwa trzy lata i będzie kosztował ponad 50 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wałbrzyskie inwestycje mieszkaniowe na Plus

Podczas gdy 3 lipca w Gdyni premier Mateusz Morawiecki wbijał pierwszą łopatę pod budowę 172 mieszkań na wynajem z programu Mieszkanie Plus, tego samego dnia, w ramach tego samego programu ruszyła budowa 215 mieszkań w Wałbrzychu. W tym ostatnim prace są już zresztą bardzo zaawansowane. Dziś w pięciu wybudowanych w ramach rządowego programu budynkach wykonywane są już wewnętrzne prace wykończeniowe. Pierwsi lokatorzy mają się do nich wprowadzić już wiosną przyszłego roku. Władze miasta, w którym na mieszkania czeka przeszło 3 tys. osób zdecydowało się wybudować nowe bloki tuż obok świeżo oddanych do użytku mieszkań komunalnych sfinansowanych przy udziale dotacji z BGK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Stare czy nowe twarze samorządu?

Kiedy mają Państwo w ręku ten numer „Wspólnoty”, jest już zapewne po pierwszej turze wyborów. Czym do tego dnia żyły tygodniki opinii?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Sukces mijającej kadencji

Prezentujemy ranking, którego poprzednie edycje zawsze budziły największe emocje. Próbujemy w nim – za pomocą wskaźników liczbowych – oszacować sukces, jaki odniosły samorządy w trakcie mijającej kadencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Machelski

Ekonomiczna analiza projektu prawa miejscowego

Do podstawowych wyznaczników optymalnego modelu tworzenia prawa powinna należeć zawsze możliwość efektywnej ekonomicznie realizacji podjętych decyzji. O efektywności możemy przy tym mówić wtedy, gdy zachowane są dwa istotne warunki: nie można osiągnąć tych samych planowanych rezultatów przy zastosowaniu mniejszych nakładów i równocześnie nie jest możliwe osiągnięcie lepszych wyników przy użyciu tych samych nakładów. Najprościej – przez efektywność w gospodarowaniu rozumieć należy brak marnotrawstwa. Czy jednak aktualny model projektowania uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ułatwia uzyskanie tak rozumianej efektywności?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Pierwsza sesja nowo wybranej rady gminy

Nie zasługują na aprobatę wszystkie wyroki sądów administracyjnych, mocą których stwierdzano, że radni nie mają prawa brać udziału głosowaniach nad sprawami dotyczącymi ich mandatu lub wyboru ich na takie czy inne stanowiska w radach czy komisjach, w tym na stanowisko przewodniczącego rady. Sprawy te nie mają bowiem żadnego związku z interesem prawnym radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach*

Elementy dodatkowe w deklaracjach na podatek od nieruchomości

Dopuszczalne jest zawieranie w formularzach podatkowych elementów, które nie stwarzają zagrożenia dla interesów i praw jednostek, nie wywołują u ich adresatów negatywnych skutków ani nie nakładają na nich dodatkowych obowiązków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Liżewski*

Dokumenty do ustalenia ulgi podatkowej

Jakie dokumenty powinien pozyskać organ podatkowy, który rozpatruje wniosek podatnika o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek*

Czy usuwać z BIP oświadczenia majątkowe osób, które nie uzyskały mandatu?

Z chwilą złożenia oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcje publiczne, informacje w nim zawarte nabywają charakteru informacji publicznej, przy czym charakter ten jest nieodwracalny. Oznacza to, że informacje te nie przestają być informacjami publicznymi z chwilą, gdy składająca je osoba przestanie pełnić funkcje publiczne. A to oznacza, że pozostaną one informacjami publicznym nawet jeżeli radny lub wójt nie zostanie wybrany na koleją kadencję lub ustanie stosunek pracy zastępcy wójta lub sekretarza.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Prawo do głosowania w wyborach sołeckich

Jedną z kluczowych kwestii w każdej procedurze wyborczej jest ustalenie kręgu osób uprawnionych do głosowania. Jest to kwestia na tyle istotna, że krąg ten ustalany jest zwykle w konstytucji, a przynajmniej w ustawie. Jak już wskazałem w poprzednim artykule tej serii, który dotyczył ogólnych zasad przeprowadzania wyborów sołeckich, krąg osób uprawnionych do głosowania w wyborach sołtysa oraz rad sołeckich został jednak określony w sposób wyjątkowo ogólny i niejasny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane