Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 20/1260 - października 6, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Chłodne przyjęcie miliardów na drogi

Pieniądze się przydadzą, ale potrzebne jest rozwiązanie systemowe. Fundusz Dróg Samorządowych takim rozwiązaniem nie jest – mówił podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Krzysztof Iwaniuk, wiceprezes Związku Gmin Wiejskich. Samorządowcy krytykują głównie uznaniowy tryb przyznawania pieniędzy przewidziany w ustawie. – Już teraz się mówi, że pieniądze na drogi są przyznawane głównie swoim. Niezależnie czy to prawda, pogłębianie tego wrażenia będzie niekorzystne dla rządu. Skompromitujecie się klientelizmem politycznym – podsumowywał Adam Struzik, przedstawiciel Związku Województw RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nie pozwólmy politykom zniszczyć silnych województw

Reforma z 1998 roku nie jest skończona. Brakuje systemowego wyposażenia województw samorządowych w finanse, dlatego na razie musimy bazować na środkach z Unii Europejskiej. Zastanawiam się, czy problemu nie rozwiązałyby na przykład wpływy z VAT – mówi marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Stwórzmy dobre warunki do wspólnego zarabiania

Dlaczego sprowadzenie dużego inwestora nie wszystkim się podoba? Jak przygotować spotkanie z zagranicznymi przedsiębiorcami i zaplanować rozwój w oparciu o zasoby lokalnego biznesu? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas konferencji „Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i za granicą” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Samorządowe A2.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Feliński*, Wioletta Dąbrowska**, Przemysław Kuczkowski***

RODO a wybory 2018

Problematyka przetwarzania danych osobowych w związku z nowymi regulacjami ochrony danych osobowych w organizacji wyborów powszechnych stanowi interesujący i dość szczególny zakres działań wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Warto podkreślić szeroki obszar odpowiedzialności wielu zaangażowanych podmiotów w proces wyborczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby zapobiec ewentualnym naruszeniom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Agresywna reklama wizualna nadal wszechobecna

Od września 2015 r. obowiązuje pakiet nowelizacji potocznie nazywanych ustawą krajobrazową. Miał on dać sprawne, a co najważniejsze skuteczne narzędzie do uporządkowania przestrzeni oraz walki z wszechobecną i zbyt agresywną reklamą wizualną. Niedługo miną 3 lata obowiązywania tych reguł, lecz problem reklam przesłaniających, a mówiąc wprost zaśmiecających krajobraz nie zniknął.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mniej hałasu w Rudzie Śląskiej

Podjęte w ostatnich pięciu latach działania na rzecz ochrony przed hałasem przyniosły skutek – wynika z analiz przeprowadzonych w ramach przygotowywania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018–2023”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Luk Palmen*

Dlaczego wracamy do lokalności?

Społeczeństwa coraz mocniej zdają sobie sprawę z tego, że nie tylko ludzie mają dostęp do świata, ale że świat ma dostęp do nich – nawet do ich prywatności. Doświadczają wszechobecności informacji, zauważają sieci powiązań czy próby ingerowania w ich życie. Rozwój technologii informacyjnych początkowo przyczynił się do tego, że czuliśmy się wolni, stanowiliśmy część większych wydarzeń itd. Obecnie w wyniku nadmiernej ingerencji w życie prywatne coraz więcej osób ogranicza kontakty online.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Najważniejszy bój o wieś

„Władysław Kosiniak-Kamysz konsekwentnie buduje narrację o odnowionej partii. Na dole jednak PSL pozostaje stare jak nigdy. I gotowe, by rzucić się do gardła młodemu liderowi. Bez wątpienia wybory samorządowe dla PSL-u to być albo nie być” – pisze „Gazeta Polska”. A my sprawdzamy, co działo się w różnych tygodnikach opinii w związku z kampanią wyborczą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dominik Krzysztofowicz

Mieszkanie Plus remedium na deficyt mieszkaniowy

Ostatnie lata dla samorządowych finansów nie są łatwe. Kolejne zadania, jakie muszą realizować, bez dodatkowych środków w budżecie nie pozwalają w pełni zaspokajać podstawowych potrzeb mieszkańców. Skutek jest taki, że brakuje między innymi pieniędzy na samorządowe inwestycje w obszarze budownictwa mieszkaniowego, w wyniku czego dużo miast zmaga się deficytem mieszkaniowym. Odpowiedzią na tę sytuację może być współpraca z BGK Nieruchomości S.A., spółką zarządzającą Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dojrzewająca elewacja zielonej hali

Nowoczesny budynek z nietypową, „dojrzewającą” fasadą i zielonym tarasem na dachu, doskonale harmonizujący z otaczającą przyrodą – tak promuje się Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Obiekt powstał w pobliżu krakowskich Błoni i kosztował ponad 45 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy

W aż 40 jednostkach (około 1,5 proc. wszystkich) nie pojawiły się w ostatnich latach żadne dotacje unijne! W tym gronie jest 18 gmin wiejskich, 6 małych miast, 6 miast powiatowych oraz 10 powiatów. Najwięcej takich samorządów znajduje się w woj. mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Na przeciwnym biegunie znajdują się 42 samorządy, które zdobyły bardzo duże, powyżej 2 tys. zł na mieszkańca. Prezentujemy ranking wykorzystania dotacji unijnych przez samorządy w latach 2014–2017.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mikołaj Maśliński*

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – jakie wyzwania czekają gminy?

Ostatnie zmiany regulacji prawnych w obszarze szeroko rozumianego gospodarowania odpadami komunalnymi stwarzają istotne ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania lokalnych systemów odbioru i zagospodarowania odpadów. Jak zatem gminy mogą odpowiedzieć na aktualne wyzwania prawne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Dwóch wójtów – jedna gmina, czyli o tym, jakie problemy mogą pojawić się po wyborach samorządowych

Liczne zmiany kodeksu wyborczego oraz ustaw samorządowych doprowadziły do sytuacji, w której możemy spodziewać się wystąpienia problemów w zakresie interpretacji przepisów lub braku dostosowania niektórych przepisów do zmienionych wcześniej treści. Taką sytuację można dostrzec w zakresie wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a dokładniej w odniesieniu do ich zaprzysiężenia. W skrajnym wypadku może się okazać, że w jednej gminie będzie działało dwóch wójtów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Marta Chmielewska*

Ochrona dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej

Nic tak nie podgrzewa atmosfery wyborczej, jak „nagłe” pojawienie się sensacji wokół kandydata na prominentne stanowisko. Oczywiście przepisy prawa regulują ochronę wynikającą z kodeksu wyborczego, ale czy zawsze? I czy wszystkie przypadki?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Liżewski*

Wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego

Organ podatkowy prowadzi ewidencję w zakresie użytków rolnych, ale nie w zakresie dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego. Wydając zaświadczenie o dochodzie otrzymanym z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym organ podatkowy dokonuje samemu wyliczeń dochodu w oparciu o ha przeliczeniowe użytków rolnych oraz o obwieszczenia Prezesa GUS. Czy w związku z powyższym organ podatkowy ma prawo odmówić w drodze postanowienia wydania takiego zaświadczenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Błaszczyk*

Finansowanie kosztów budowy towarzystw budownictwa społecznego przez fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne 1 stycznia 2019 roku otrzymają możliwość finansowania działalności TBS poprzez uczestnictwo w kosztach budowy lokali mieszkalnych powstałych przy udziale finansowania zwrotnego. Zmiana legislacyjna jest elementem rządowego pakietu Mieszkanie Plus. Celem jest przyśpieszenie rozwoju społecznego budownictwa czynszowego poprzez wypełnienie istniejącej luki w finansowaniu inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Podstawowe zasady oraz termin wyborów sołeckich

Wybory sołeckie z uwagi na wyjątkowo skromną regulację ustawową są źródłem wielu wątpliwości, jeśli chodzi o poszczególne elementy procedury ich przeprowadzania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zasad dotyczących wyborów oraz kwestii ich terminu. Stanowi ono wstęp do bardziej szczegółowego omówienia procedury wyborów sołeckich w kolejnych artykułach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach

Potrącenie opłaty komorniczej

Problemy z właściwą interpretacją i zastosowaniem przepisów dotyczących potrącenia opłaty komorniczej pojawiają się w przypadku, w którym obok organu egzekucyjnego i wierzyciela pojawia się beneficjent egzekwowanych należności, co może dotyczyć np. egzekucji odszkodowania przyznanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane