Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1259 - września 22, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tomasz Fijołek*

Polska metropolitalna – doświadczenia już mamy, czas na poważne decyzje

W Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są na 24 obszarach funkcjonalnych, a w partnerstwa realizujące ZIT zaangażowanych jest łącznie 550 jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację ZIT zaplanowano prawie 3,8 mld euro (w ramach RPO). Dodatkowo, poszczególne obszary funkcjonalne na realizację Strategii ZIT przeznaczą środki własne w wysokości prawie 1 mld euro. Jak jest oceniany ten „eksperyment” i jaka będzie jego przyszłość w kolejnej perspektywie budżetowej UE?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ubezpieczenia wzajemne wchodzą do samorządów

System przetargowy nie sprzyja budowaniu oferty ubezpieczeniowej. Standardowe polisy nie uwzględniają wszystkich potrzeb ubezpieczanego. Dopiero przystąpienie samorządu do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pozwala zbudować dla niego prawdziwie indywidualną ofertę – mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Zielińska*

Czy samorządy zdążą przed zamknięciem unijnej kasy, czyli rewitalizacja polskich miast

W ostatnich 14 latach w Polsce zrealizowano ponad 4 tys. projektów rewitalizacyjnych, których koszt wyniósł ponad 18 mld zł. To dużo, ale skala potrzeb jest znacznie większa. Dotąd polskie samorządy finansowały te projekty głównie przy wsparciu środków unijnych. Po 2020 roku nie będzie to już jednak takie łatwe, dlatego lokalni włodarze będą musieli poszukać innych źródeł, które pozwolą realizować im ten cel. Jak wynika z raportu przygotowanego przez DNB Bank Polska, „Zdążyć przed zamknięciem unijnej kasy. Czy polskie samorządy stać na rewitalizację?” w kolejnych latach rewitalizacja będzie finansowana głównie za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko*

Podatkowe centrum kompetencyjne podatków lokalnych

Istotą utworzenia Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych jest udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego stosownego wsparcia, którego przedmiotem będzie obszar ordynacji podatkowej oraz podatków lokalnych. Zmiana ma zdaniem Ministerstwa Finansów usprawnić funkcjonowanie samorządowych organów podatkowych, podniesie ich efektywność oraz zapewni stabilizację interpretacji i stosowania prawa dla podatników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: UCPG) była zapowiadana od dawna. 31 sierpnia 2018 roku na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw. Licząca 30 stron (sic!) nowelizacja, odnosząca się nie tylko do UCPG, ale także do ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska i kodeksu karnego, zawiera szereg niezwykle ważnych propozycji, które w przypadku ich uchwalenia przez Sejm istotnie wpłyną na kształt gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszym artykule przedstawiono wyłącznie niektóre – wybrane przez Autora – propozycje zmian. Tym bardziej zasadne jest, aby osoby zajmujące się w gminach czy związkach międzygminnych zagadnieniami gospodarki odpadami komunalnymi zapoznały się z całością projektu nowelizacji i jak najliczniej zgłaszały swoje uwagi do Ministerstwa Środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Specustawa szansą na uwolnienie terenów inwestycyjnych

Proces rozlewania się miast i jego konsekwencje można zobaczyć na każdym kroku – osiedla budowane na obrzeżach większych miejscowości, bez dobrego dostępu do komunikacji miejskiej, z daleka od szkół, czy przedszkoli, są otaczającą nas rzeczywistością. Remedium ma być nowa specustawa mieszkaniowa, z początku krytykowana, obecnie nadzieja na uwolnienie poprzemysłowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Również w ramach programu Mieszkanie+.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Biejat*

Zarządy zieleni miejskiej, sposób na rozwój zieleni w miastach

Od paru lat można zaobserwować tendencję do wyodrębniania w polskich urzędach miejskich jednostek zajmujących się zielenią. Wraz z idącymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, powstającą urbanizacją przyczyniającą się do pogarszania warunków życia w miastach, sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie zielenią miejską staje się priorytetowe. Zarządy Zieleni Miejskiej są jednym ze sposobów na poprawę tych warunków. Jednostki te mają na celu skoncentrowanie wszystkich zadań i działań związanych z pielęgnacją, utrzymaniem oraz powstawaniem terenów zieleni w miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny*

Rekompensata finansowa jako forma rozliczania zadań komunalnych

W polskim języku potocznym rekompensata wyraża sposób nie tylko naprawy szkody, ale również wszelkich innych braków w sferze tak materialnej, jak również emocjonalnej. Prawo polskie nie utożsamia jej z odszkodowaniem, które na podstawie art. 361 kc obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Pojęcie to ma szerszy zakres.

Zaloguj się i czytaj więcej

Arkadiusz Łysik*

Transmisje online z obrad – nowy wymóg dla JST

Na przełomie roku powstanie nowy obowiązek ustawowy dla JST w zakresie transmisji obrad rad. W styczniu 2018 r. znowelizowana została w wielu obszarach ustawa o samorządach, a dokładnie „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Koncerny zapłacą mniej za grunty

Na nowych zapisach w ustawach o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, które zmieniają zasady opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi, gminy stracą od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych rocznie. Tak wynika z analizy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powiaty mają problemy z dzierżawą szpitali

NIK przyjrzała się sprawie wydzierżawienia prywatnej spółce szpitali powiatowych w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku. Dopatrzyła się wielu nieprawidłowości. Ale też przyznała, że ustawowe zapisy w tym zakresie są bardzo nieprecyzyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Co jest stawką w tych wyborach?

Mamy świadomość, jak ogromną władzą w Polsce dysponują sejmiki wojewódzkie. To one rozdzielają fundusze europejskie. Mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych regionów, ale jednocześnie są też doskonałym narzędziem budowania siatki rozmaitych powiązań personalnych. Dlatego zmiana na tym szczeblu samorządu jest niezwykle pożądana – nie kryje wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Partnerstwo odmienia wyspę w Gdańsku

Jedna z najbardziej prestiżowych przestrzeni w Gdańsku od ponad 70 lat czekała na swój czas. Północny cypel Wyspy Spichrzów zmienia się nie do poznania. Inwestycja, znana pod biznesowym szyldem Granaria – ma być skończona w 2023 roku. Na wyspie powstają luksusowe mieszkania, biura, hotele, pasaż usługowo-handlowy, marina. Ta najbardziej oczekiwana gdańska inwestycja realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*, Julita Łukomska**

Liderzy inwestycji

Wygląda na to, że największy dołek jest już za nami. Po rekordowo słabym 2016 roku wydatki inwestycyjne wyraźnie wzrosły, choć i tak są wciąż wyraźnie niższe niż w latach 2014–2015, nie mówiąc o najlepszym jak dotąd okresie 2009–2010. Prezentujemy najbardziej oczekiwany przez naszych Czytelników ranking wydatków inwestycyjnych. Pod lupę wzięliśmy trzy ostatnie lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Pełnomocnik finansowy i jego rola w finansowaniu kampanii wyborczej

Sposób finansowania kampanii w każdych wyborach wzbudza wątpliwości i kontrowersje. Szczególnie w czasie zwiększonego znaczenia mediów społecznościowych oraz internetu wątpliwości może wzbudzać finansowanie przez komitety wyborcze kampanii wyborczej w tym zakresie. Wpływa to także na okres tzw. prekampanii, której skutki mogą ujawnić się dopiero przy rozliczaniu wydatków komitetu wyborczego. Szczególną rolę pełni w tym zakresie osoba pełnomocnika finansowego, który odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej komitetu wyborczego. Świadomość obowiązków i odpowiedzialności ciążącej na pełnomocnikach wyborczych dalej pozostaje przy tym niewielka. Także praktyka zawierania umów przez komitety wyborcze pokazuje, że w wielu przypadkach pełnomocnicy finansowi są po prostu pomijani, zaś ich zdanie nie jest brane pod uwagę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Błaszczyk*

Jak gminy mogą finansować budowę mieszkań

W celu sprostania wyzwaniom inwestycyjnym w zakresie budownictwa mieszkaniowego, a także ze względu na ograniczenia budżetowe, gmina może rozważyć współpracę z sektorem prywatnym, w tym z funduszami inwestycyjnymi. Narzędzia te oferowane są w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, m.in. przez fundusz, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach*

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, które są bezwzględnie wiążące dla organu podatkowego, nie mogą być korygowane w ramach postępowania podatkowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Monitoring w szkole

Kwestie związane ze stosowaniem monitoringu w szkołach dotychczas pozostawały nieuregulowane przepisami prawa. Powodowało to wiele wątpliwości co do dopuszczalnego zakresu stosowania monitoringu, okresów przechowywania nagrań, pomieszczeń, jakie mogą być objęte monitoringiem. Wiele z nich zostało w ostatnim czasie rozwianych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Skonieczka*

Fundusz sołecki w praktyce

Fundusz sołecki w gminach wiejskich jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Władzom jego wdrożenie umożliwia natomiast usprawnienie procesu zarządzania i wprowadzenie czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane