Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 18/1258 - września 8, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Rząd znów ucina nam dochody

Samorządy jeszcze tylko przez 20 lat będą uzyskiwać dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. W 2039 r. ostatni użytkownicy przestaną uiszczać opłatę przekształceniową. Samorządowcy liczą straty i udowadniają, że wywłaszczanie gmin jest niekonstytucyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Ciągłe zmiany prawa destabilizują samorządy

Kondycja samorządów byłaby znacznie lepsza, gdyby w ślad za nakładanymi na nie nowymi obowiązkami szły odpowiednie środki finansowe. Gdyby zmieniono archaiczny sposób naliczania subwencji oświatowej, gdyby nie zaskakiwano nas działaniami typu kolejna reforma oświaty i setkami zmian w przepisach. Samorządowi nie pomoże też wprowadzenie kadencyjności – mówi Michał Skałecki, wójt gminy Lubiewo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Obszary „Natura 2000” będą większe

Do konsultacji międzyresortowych trafiła lista zmian granic obszarów objętych programem „Natura 2000”. Gminy są przeciwne – twierdzą, że poszerzenie obszarów chronionych ograniczy rozwój inwestycji lokalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski*, Tomasz Groszyk**

Znaczne kwoty VAT do odzyskania

Gminy mają prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nawet wówczas, gdy dobra służyły początkowo wyłącznie działalności niepodlegającej opodatkowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Nowe e-dowody osobiste

Czeka nas cyfrowa rewolucja w dowodach osobistych, której głównym celem jest umożliwienie jak najlepszej identyfikacji obywateli w coraz bardziej powszechnych e-usługach. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu 25 lipca br.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Gąsior

Członek komitetu może startować w wyborach

Nie istnieją przeciwskazania prawne ku temu, by osoby wchodzące w skład komitetów wyborczych, jeśli spełniają wymagania określone w art. 11 Kodeksu wyborczego, mogły kandydować w wyborach. Sam fakt członkostwa w komitecie wyborczym nie stanowi zatem przesłanki uniemożliwiającej kandydowanie w wyborach samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Głosowanie korespondencyjne – problemy z jego przeprowadzeniem

Nowelizacja Kodeksu wyborczego w znacznym zakresie ograniczyła stosowanie głosowania korespondencyjnego. O ile wcześniejsze zmiany Kodeksu wyborczego dążyły do rozszerzenia stosowania tego trybu głosowania, o tyle wspomniana nowelizacja przyjęła odmienne podejście. W pierwszych projektach zmian Kodeksu wyborczego planowaną całkowitą rezygnację z głosowania korespondencyjnego. Dopiero stanowczy sprzeciw społeczny doprowadził do złagodzenia stanowiska, którego owocem są aktualnie obowiązujące zapisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Zaczynamy czwórwybory

Jak będziemy interpretować wyniki wyborów samorządowych? Jaki los czeka Roberta Biedronia po ujawnieniu dwóch afer w Słupsku? Czy jeśli Patryk Jaki przegra wybory w Warszawie, to będzie tak naprawdę znaczyło, że jest zwycięzcą? A może to Rafał Trzaskowski robi wszystko, by przegrać? Tygodniki opinii szukają odpowiedzi na coraz ciekawsze pytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Wielka przemiana parku

Pawilony Żywiołów, plenerowa jadalnia, targ śniadaniowy, sztuczna plaża, domki fińskie, góra saneczkowa, lotniczy plac zabaw, ekspozycja polskich wynalazków – to wszystko zobaczymy na zrewitalizowanym Polu Mokotowskim, popularnym parku w Warszawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Muzea przyjazne dzieciom

Chcąc przyciągnąć dzieci i całe rodziny, muzea nie mają łatwego zadania. Muszą walczyć z multipleksami i galeriami handlowymi oferującymi coraz więcej rozrywek. W tych staraniach radzą sobie jednak coraz lepiej. Multimedia, strefy i pokoje gier, sale i place zabaw, do tego szatnie i toalety przystosowane dla maluchów, przewijaki, pokoje do karmienia stają się coraz bardziej powszechne. Przedstawiamy ranking muzeów przyjaznych dzieciom, mogących być wzorem dla innych placówek. Wśród najlepszych są Muzeum Śląskie, Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich i Muzeum Dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Data wyborów a upływ kadencji

W związku z wyznaczoną na 21 października datą wyborów samorządowych pojawia się problem „międzywyborczy”, czyli sytuacja organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie pomiędzy dniem wyboru nowych organów JST a dniem upływu kadencji poprzednio wybranych organów, czyli 16 listopada.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

Ostatnie oświadczenie majątkowe radny i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają na dwa miesiące przed końcem kadencji. Ponieważ bieżąca kadencja organów samorządowych upływa 16 listopada 2018 r., to oświadczenia majątkowe zobowiązani złożyć powinni najpóźniej do 16 września br.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Błędy w stosowaniu zamówień publicznych

Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych nie jest łatwe. Samorządy wielokrotnie szukają odpowiedzi na pytania związane z jej regulacjami. Poniżej przedstawiamy więc wyjaśnienie kilku z nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Machelski

Sprawozdanie rady nadzorczej spółki komunalnej

Podstawą dokonywanej przez organ właścicielski spółki komunalnej oceny działalności organu zarządzającego i kontrolnego są przede wszystkim informacje zawarte w dokumentach rady nadzorczej, w tym w tzw. sprawozdaniach z działalności. Sprawozdania te przygotowywane są powszechnie, bywa jednak, i to dosyć często, że zawierają one wyłącznie podstawowe informacje o członkach rady i podejmowanych w danym roku uchwałach. W takim przypadku sprawozdania te stają się dokumentami tzw. formalnymi i trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jakiemu celowi służą. Dlaczego tak jest i co konkretnie należałoby wziąć pod uwagę przy zmianie takiego stanu rzeczy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Chodkowska*

Specustawa drogowa – roszczenie o wykup całej nieruchomości

Istotą żądania o wykup pozostałej po wywłaszczeniu części nieruchomości jest to, że nie może być ona wykorzystywana na dotychczasowe cele – a ciężar udowodnienia powyższego zgodnie z ogólną zasadą rozkładu ciężaru dowodu spoczywa na dotychczasowym właścicielu lub użytkowaniu wieczystym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ordynacji podatkowej

Zaproponowano modyfikację art. 119g § 2 ordynacji podatkowej w ten sposób, aby w przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, szef KAS na wniosek właściwego organu mógł wyłącznie przejąć postępowanie podatkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny w 2020 roku

Obserwuje się stały wzrost potrzeb odbiorców wynikowych informacji statystycznych z zakresu rolnictwa. Szczególnie widoczne jest zainteresowanie danymi na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy). Znaczenie tych informacji jest szczególnie ważne dla prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej na danym terenie, oceny stanu infrastruktury wiejskiej czy analizy zmian w strukturze i liczbie gospodarstw rolnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane