Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 16/1256 - sierpnia 11, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tadeusz Kołacz*

Uczeń w polskiej szkole nareszcie z szansą na obiad w szkolnej stołówce

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe (dalej: PrO) skierowanym do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych z 26 czerwca 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadził zapis nakładający obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Chce to uczynić połączonymi siłami z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Odtworzenie zlikwidowanych czy oddanych ajentom pomieszczeń kuchni oraz zakup wyposażenia kuchni niewątpliwie wymaga wielu nakładów. Ale nie jest to ani pierwszy, ani jedyny wydatek samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gminy nie pomagają inwestorom?

Tylko w nieco ponad połowie skontrolowanych gmin zastosowano niższe stawki podatkowe lub ulgi dla przedsiębiorców, a wiele z nich w ogóle nie monitorowało efektywności pomocy świadczonej przez siebie firmom – twierdzi NIK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rzeszów bierze co najlepsze

Powiększanie miast kosztem sąsiednich samorządów tak, ale w zamian za rekompensanty – mówią zgodnie burmistrzowie Tyczyna i Głogowa Małopolskiego. 1 stycznia 2019 r. fragmenty ich gmin wchłonie Rzeszów. To kolejne okrawanie jednostek graniczących ze stolicą Podkarpacia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mieszkańcy są po mojej stronie

Wszystkie inwestycje, jakich oczekują mieszkańcy przyłączanych terenów, są wykonalne, tylko tak drogie, że gmin nie było na nie stać, ale Rzeszów ma pieniądze. W tym roku mam do dyspozycji ponad półtora miliarda, z tego 700 mln zł na inwestycje – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Kto odblokuje lubelski węgiel

Do 10 tysięcy ludzi może znaleźć pracę w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Dla biednego regionu to ogromna szansa, dla Polski możliwość częściowego uniezależnienia się od węgla z Rosji. Złoża, których cechy są znane od lat 70. ubiegłego wieku, nadal nie są eksploatowane, a termin budowy kopalni ciągle przekładany. Inwestor, który zainteresował się nimi ponad 7 lat temu twierdzi, że winne są polskie instytucje i przeciągające się procedury administracyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wojtaczka*

Zasada trwałości i kłopoty z jej spełnieniem

Zasada trwałości to jeden z podstawowych obowiązków beneficjenta środków unijnych. Po raz pierwszy została wprowadzona do przepisów regulujących wydatkowanie środków unijnych w okresie programowania 2000–2006 i od tego momentu jest stałym elementem rozporządzeń określających zasady wydatkowania funduszy unijnych. Swój charakter zachowała również w przedstawionych niedawno przez Komisję Europejską propozycjach ram prawnych na okres programowania 2021–2027.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Rolnictwo ma być chronione, wspierane i rozwijane

Zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego, wprowadzenie ułatwień w sprzedaży detalicznej produktów rolnych oraz podniesienie limitu kwotowego ich nieopodatkowanej sprzedaży to przykładowe propozycje zmian w sektorze rolnym, które już od września będą stopniowo przedstawiane i wdrażane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Chmielewska*

Co wolno wojewodzie

Gdzie leżą dopuszczalne granice wypowiedzi w warunkach walki politycznej? Czy każda krytyka narażona jest na odpowiedzialność karną lub cywilną (odszkodowawczą) jej autora? Jak zwrócić uwagę opinii społecznej na to co istotne, co nie działa czy winno być przedmiotem szerszej debaty?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz Tworzydło*

Jak sobie radzić z kryzysami wizerunkowymi

Kryzys wizerunkowy może się przydarzyć każdemu. Teza banalna, ale prawdziwa. Nie warto się zastanawiać, czy to się stanie, lepiej zapytać: kiedy? Dotyczy to firm, organizacji, ale także osób publicznych i oczywiście samorządowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Influencer, milenials, symetrysta, trendsetter. O kim mowa?

Oto jak rozkręcającą się powoli kampanię przed wyborami samorządowymi opisywały pod koniec lipca tygodniki opinii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Najpierw do galerii sztuki, potem w góry

Wystawa unikatowych dzieł Salvadora Dalego? Imprezy miejskie dobrane tak, by nie nakładały się na wydarzenia w sąsiednim kurorcie? Informacje o tym, co dzieje się w innym mieście? Strategia promocji Wisły zaskakuje nowatorskim podejściem do planowania i może być ciekawą inspiracją dla innych samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Interaktywnie o morzu

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie ma już pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt. Budowa ma ruszyć zaraz po wakacjach i potrwa około dwóch lat. Pierwsi zwiedzający zobaczą wystawy w 2021 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Nowe „narzędzia” planowania przestrzennego jako efekt projektu „ustawy mieszkaniowej”.

Z dniem 26 czerwca b.r. został przekazany do Sejmu rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wersja projektu przekazana do parlamentarnych prac legislacyjnych znacząco różni się jednak od pierwotnych założeń z 15 marca 2018 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Waldemar Olczak*, Marcin Wardach**

Optymalizacja zrównoważonego transportu publicznego

Korzystanie z kopalnych nośników energii pochodzących z wolnozmiennych przemian chemicznych zachodzących w naturze, przy obecnej intensywności ich eksploatacji, zaczyna realnie pokazywać horyzont czasowy końca zasobów naturalnych. Zmiana intensywności może być tylko na plus – jeszcze więcej kopalin będzie wydobywanych, a przy tym eksploatowane będą coraz trudniejsze i droższe pokłady. Czy można więc spokojnie patrzeć w przyszłość?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

RODO nie konkretyzuje obowiązków samorządów jako administratorów danych w zakresie stosowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie oznacza, że nie musi być ona prowadzona. Przeciwnie, Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca stosowanie polityk, wytycznych, czy instrukcji w tym zakresie. Dokumentacja ta może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ważne, aby zawierała wszystkie konieczne elementy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Podatek od środków transportowych

W ramach niniejszego opracowania przybliżymy niektóre problemy sygnalizowane przez gminy związane z podatkiem od środków transportowych. Będzie to tym bardziej zasadne, że już wkrótce samorządy przystąpią do prac nad uchwałami podatkowymi. Zasadniczo chodzi tu o etap legislacyjny nad ww. rozwiązaniami, choć pojawiły się też wątpliwości związane także z etapem wykonawczym tych uchwał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Historia przebudowy jednej drogi publicznej

Wyroki sądów administracyjnych uchylające często już ostateczne zgody budowlane wymagają pewnej analizy. Przywoływane są w nich najczęściej, ale zbyt jednostronnie, uchybienia względem fundamentalnych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych, a więc wad kwalifikowanych jako rażące naruszenie prawa. W takich wyrokach trudno doszukiwać się równowagi pomiędzy interesem publicznym a indywidualnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane