Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1255 - lipca 28, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Radni kontra wójt

W Mogilanach pod Krakowem trwa polityczny klincz. Rada gminy ostatni raz obradowała 30 listopada zeszłego roku, potem całe jej prezydium złożyło rezygnację i nie ma kto zwoływać kolejnych sesji. – Jesteśmy sparaliżowani. W tym roku straciliśmy inwestycje warte ponad 12 mln zł. Obstrukcja radnych jest dla mieszkańców wyjątkowo kosztowna – alarmuje wójt Piotr Piotrowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Stokłosa*

Wójt Mogilan jest sam sobie winien

Od początku kadencji współpraca rady z wójtem była trudna, a w mojej ocenie jej źródłem było przekonanie wójta, że rada to maszynka do przegłosowywania uchwał. Gdy próbowaliśmy zadawać pytania, dociekać, dlaczego takie, a nie inne rozwiązania są proponowane, słyszeliśmy, że nie mamy merytorycznego przygotowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Radni w miastach nie spełniają funkcji kontrolnej

Mamy w Warszawie kilkuset radnych, ale oni nic nie robią, aby wykonywać funkcję kontrolną, wydobywać informacje i udostępniać mieszkańcom. Nawet radni opozycyjni tego nie czynią, siedzą na stołkach i tyle! Właśnie dlatego startujemy w wyborach, bo chcemy, żeby radni reprezentowali mieszkańców i dla tych mieszkańców kontrolowali władzę – mówi Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Słaba ochrona pomników przyrody

NIK alarmuje: Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, choć są do tego zobowiązane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Lex retro (non) agit

Zasada niedziałania prawa wstecz to podstawa porządku prawnego. U jej podstaw leży wyrażona w art. 2 konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego. Odstępstwo od niej dopuszczalne jest tylko, gdy to konieczne do realizacji wartości konstytucyjnej, uznanej w danym wypadku za ważniejszą od wartości chronionej zakazem retroakcji. Tymczasem obniżenie podatku lokalnego ogranicza dochody samorządu gminnego. Samorządowcy protestujący przeciw zmianom zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych nie widzą żadnych okoliczności uzasadniających odstąpienie od zasady lex retro non agit.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządy czekają na lubelski węgiel

Sytuacja wokół budowy kopalni jest prawnie i środowiskowo zagmatwana – mówił wiceminister środowiska, główny geolog kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek na spotkaniu z samorządowcami w Chełmie. Samorządowcy do dawna wspierają inwestorów zainteresowanych wydobyciem i oskarżają instytucje centralne o blokowanie inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Narasta spór o zmiany granic

Związek Gmin Wiejskich domaga się uwzględnienia przez rząd wniosku o zmniejszenie Opola i powstrzymanie powiększania Rzeszowa. Związek Miast Polskich – przeciwnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Uwłaszczenie użytkownika, wywłaszczenie dla gminy

Ustawa zakładająca przekształcenie – z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność jest z pewnością korzystna dla właścicieli lokali i budynków mieszkalnych posadowionych na takich nieruchomościach. Dla samorządów i Skarbu Państwa oznacza ona odpłatne wywłaszczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Korbus

Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w modelu PPP

Przedsięwzięcia partnerstwa publiczno prywatnego realizowane w obszarze mieszkalnictwa ze swej natury muszą zakładać nierynkowy poziom czynszów uiszczanych na rzecz gminy przez lokatorów, którym udostępniono lokale stanowiące zasób gminny. Przedsiębiorcy jednak muszą działać w warunkach w pełni rynkowych, co jest warunkiem uzyskania finansowania bankowego dla prowadzonych przez nich przedsięwzięć. Pojawia się pytanie jak wobec niechęci do przedsiębiorców prywatnych do przejmowania ryzyka komercyjnego wynajmu lub sprzedaży wybudowanych lokali w ramach projektów ppp, skłonić ich jednak do zaangażowania w proces poboru czynszu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Hotele w mieszkaniach

W Krakowie, Warszawie, Trójmieście coraz więcej mieszkań zmienianych jest w apartamenty na wynajem. Bywa, że całe budynki przerabiane są w quasi-hostele. Właściciele liczą zyski, sąsiedzi skarżą się na bałagan i hałas, a samorządy tracą na wpływach z podatków. Odpowiednie rozwiązania znalazły już inne miasta europejskie – Berlin, Madryt, Paryż.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Kampania w tygodnikach

Tygodniki opinii opisują szerokie spektrum spraw – od polityki, przez tematy społeczne, ekonomiczne i sportowe, po turystykę i styl życia. Ich nakłady liczone są w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Będziemy śledzić, jak o kampanii samorządowej piszą „Polityka”, „Newsweek”, „Sieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska” i „Wprost”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. 28 tys. delegatów z całego świata!

Zaloguj się i czytaj więcej

Warszawa coraz bardziej zielona

Stolica to miejsce do rozwoju zawodowego, nauki, ale również do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Warszawiacy cenią sobie zieleń, która otacza ich na co dzień. A tej z roku na rok jest coraz więcej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Warszawa składa hołd powstańcom

Co roku bohaterowie Powstania Warszawskiego są honorowymi gośćmi na uroczystościach związanych z rocznicą 1 sierpnia 1944. Jednak o ich zasługach Warszawa pamięta przez 365 dni w roku. Na co dzień wspierani są programami zdrowotnymi i opiekuńczymi. A w czerwcu tego roku ruszyły wypłaty nagród z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Samorządy gminne i opieka nad małymi dziećmi

W Michałowicach i Józefowie pod Warszawą oraz gminie wiejskiej Branice w woj. opolskim odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką żłobkową lub przedszkolną przekracza 70 proc. Na przeciwnym biegunie jest ponad 30 gmin wiejskich i dwa nieduże miasta, w których instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi nie istnieje. Najwięcej takich białych plam jest w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Polska przestrzeń wymaga natychmiastowej reanimacji

Jednostki samorządu terytorialnego wciąż czekają na finisz prac legislacyjnych regulujących proces inwestowania z uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego, opartego na trwałych aktach prawa miejscowego. Ciągłe zmiany koncepcji przygotowywanych regulacji prawnych wskazują raczej na brak pomysłu na rozwiązanie problemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Marciniak*

Sposoby realizacji obowiązku przedszkolnego przez gminy

Od dłuższego czasu najbardziej zaludnione gminy w kraju stają przed problemem zapewnienia miejsc w przedszkolach publicznych dla znacznie rozszerzonej grupy wiekowej dzieci. Ma to związek ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, zgodnie z którą gmina ma obowiązek zapewnić nie tylko 5-latkom roczne przygotowanie przedszkolne, ale od września 2015 roku prawo do wychowania przedszkolnego otrzymały dzieci 4-letnie, a od września 2017 roku – także dzieci 3-letnie. Nie odbija się to bez echa, bowiem gminy, w których przyrost demograficzny jest największy od lat mają problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc w placówkach publicznych, a obowiązek nałożony ustawą zmusza do poszukiwania również alternatywnych źródeł opieki i wychowania. Oczywiście chodzi tu o poszukiwanie bardziej niekonwencjonalnych rozwiązań niż standardowe procesy inwestycyjne związane z budową i organizacją nowych przedszkoli trwające z uwagi na sformalizowaną procedurę wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, nawet kilka lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska*

Zmiany regulaminów wynagradzania

Jeżeli prawo pracownika do premii wynika z umowy o pracę, to niekorzystna zmiana regulaminu premiowania może nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną w porozumieniu zmieniającym umowę lub w drodze wypowiedzenia warunków płacy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Bidzińska

Asertywność w pracy bez mówienia „nie”

Wiele osób pytanych o definicję „asertywności” odpowiada, że chodzi przede wszystkim o umiejętność mówienia „nie”. Ci, którzy potrafią „postawić się”, są przez otoczenie uważani za takich, którym nie można wejść na głowę. Z kolei tacy, którzy mają problem z odmawianiem, bywają postrzegani jako ci, których można zasypać obowiązkami i dociążyć ponad ich siły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Frączkowska*

Naruszenie dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego winna być definiowana jako lokalna czy też regionalna wspólnota samorządowa o określonym terytorium, będąca dobrem wspólnym wszystkich obywateli, przy czym zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniać ma więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe. W związku z tym należy przyjąć, że gminy, powiaty i województwa winny być otoczone szczególną ochroną prawną, ze względu na zasadę decentralizacji władzy publicznej. Jednym z mechanizmów ochrony jednostek samorządu terytorialnego jest niewątpliwie instytucja dóbr osobistych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Pawlikowska*

Stypendia szkolne od 2018 r.

W jaki sposób interpretować przepisy dotyczące dotowania świadczeń o charakterze socjalnym z budżetu państwa w 2018 r.?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Piotrowski*

Umorzenie zaległości podatkowej w stosunku do jednego ze współwłaścicieli

Jeden ze współwłaścicieli składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej. W jaki sposób organ podatkowy powinien prawidłowo wydać decyzję w tej sprawie? Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku rolnym – zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego, albo nie podlega temu podatkowi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w opodatkowaniu gruntów rolnych i leśnych

W Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 2668).

Zaloguj się i czytaj więcej

Rzeczy znalezione niewielkiej wartości

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, aby osoba, która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 50 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) i która nie jest w stanie ustalić ich właściciela, nie była zobowiązana do niezwłocznego przekazania tych pieniędzy staroście – co często może być dla tej osoby kłopotliwe, nadmiernie uciążliwe oraz wiązać się z koniecznością ponoszenia kosztów, np. dojazd do siedziby starosty, poświęcony czas (druk 2582).

Zaloguj się i czytaj więcej

Budownictwo drewniane dla biednych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy utworzenia nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe, co ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach (druk 2718).

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane