Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1253 - czerwca 30, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Próba ograniczenia biurokracji w samorządzie

To dopiero pierwszy etap. Usprawnienia, które są możliwe bez konieczności dokonywania zmian ustawowych – przekonują przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Ale nie wszyscy są zadowoleni. – Nowe rozporządzenia nie zmniejszają liczby obowiązków, mogą nawet dodać nam pracy – komentuje część skarbników. Co zrobił i czego możemy spodziewać się po zespole ds. odbiurokratyzowania samorządów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rząd stawia moich mieszkańców w trudnej sytuacji

Gdy powstanie port lotniczy, gmina z rolniczej przekształci się w biznesową, bo takiej inwestycji towarzyszy duży rozwój przedsiębiorczości. Ale czy gmina Baranów w ogóle będzie miała szansę istnieć? Czy pozostaną jeszcze jakieś więzi między ludźmi, które budują wspólnotę lokalną? Teren zostanie poszatkowany ciągami komunikacyjnymi, część mieszkańców zostanie wysiedlona. Dojdą do tego zagrożenia środowiskowe – mówi Andrzej Kolek, wójt Baranowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasta otwierają się na kontakt z klientami

Całodobowy telefon dla mieszkańców, kontakt przez czat i media społecznościowe, możliwość załatwienia każdej sprawy – takie są marzenia kierownika Gdańskiego Centrum Kontaktu. Część z nich jest już zrealizowana, a sama prezentacja idei centrum wzbudziła najwięcej dyskusji i emocji podczas konferencji użytkowników oprogramowania Otago „Interaktywna komunikacja z mieszkańcem”, która odbyła się 12–13 czerwca w Gdańsku. Firma Asseco Data System od lat promuję ideę zintegrowanej platformy informatycznej, dzięki której każdy mieszkaniec będzie mógł załatwić w jednym miejscu wszystkie sprawy związane z życiem w mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak dostosować statuty do nowych przepisów

Od nowej kadencji zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, a wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dotyczą one między innymi obowiązkowych zapisów, jakie muszą się znaleźć w statucie dotyczącym komisji skarg, wniosków i petycji lub klubów radnych. Wszystkie samorządy będą więc musiały pochylić się nad swoimi aktami prawnymi i dostosować ich zapisy do nowych uregulowań prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Specustawa coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt specustawy mieszkaniowej. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć procedury. Inwestor będzie mógł wybrać, czy stosować dotychczasowe przepisy, czy – pod rygorem nowych standardów – skorzystać z ułatwień. Zdaniem samorządów oraz ruchów miejskich ustawa tylko pogłębi chaos przestrzenny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

Rząd chce zmienić zasady wydatkowania przez gminy 40 proc. kwoty ze zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Obecnie gminy mogą przeznaczać te środki na każdy cel, nawet niezwiązany ze ściąganiem należności. Natomiast po wejściu projektowanych regulacji w życie pieniądze te będą mogły być wydatkowane wyłącznie na zadania związane z obsługą funduszu alimentacyjnego oraz sprawami z zakresu polityki rodzinnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Nadchodzą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej działa w Polsce od 2016 r. Niestety, jak wykazała ostatnia kontrola NIK, system ten jest nieefektywny. Tylko niespełna 1/4 jego możliwości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nie przyczynił się też znacznie do eliminowania nierówności w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej. Czy zaproponowana przez Prezydenta RP nowelizacja systemu – nad którą ustawodawca kończy właśnie pracę – pozwolą system nieodpłatnej pomocy prawnej usprawnić?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Czy grozi nam ekoapokalipsa

Pożary na składowiskach nie są wyjątkiem i potwierdzają regułę, że ochrona środowiska to polska pięta achillesowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Łatanie dziur Kodeksu wyborczego, czyli o tym jak PKW ratuje wybory

Do Sejmu 6 czerwca 2018 r. trafił projekt ustawy Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Działanie komisji stanowi odpowiedź na podjętą przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałę z 28 maja 2018 r. w sprawie braku możliwości stosowania niektórych przepisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. W uchwale tej PKW wskazała, że nie widzi możliwości stosowania w ramach wyborów transmisji na żywo z lokalu wyborczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Przyznaj się, przeproś i się napij, czyli zasady w social mediach

O której godzinie publikować materiały w mediach społecznościowych i co zrobić. jeśli jeden z twoich wpisów, lub kogoś innego, wywoła burzę, która może naruszać twój wizerunek?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Kulisy przygotowywania programu postępowania naprawczego

„Wspólnota” opisała w poprzednim numerze wdrażanie programu postępowania naprawczego w Porębie w woj. śląskim. Ponieważ jego autorem była prowadzona przeze mnie firma, postaram się wytłumaczyć, co przyczyniło się do jego sukcesu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jak wykorzystać wiedzę mieszkańców osiedli

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego czy zapadniętych chodników, ale też organizowanie zajęć dla dzieci, festynów, przygotowywanie projektów do budżetu obywatelskiego. Rady osiedli pełnią bardzo ważną rolę w życiu Płocka. Drzemiący w nich kapitał postanowił wykorzystać urząd miasta i w tym roku wspólnymi siłami zorganizowano obchody Dnia Sąsiada. Na starym mieście bawiły się setki osób.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Supermieszkańcy, supersamorządy

Żeby inicjatywy społeczne w gminach miały szansę powodzenia, potrzeba chęci nie tylko samych mieszkańców, ale też władz gminy i urzędników. Laureaci konkursu „Super Samorząd 2018” pokazali, że współpraca jednych i drugich jest możliwa i nie wymaga wielkich nakładów. Jury doceniło zaangażowanie pomysłodawców i chęć współpracy gmin, które nie dość, że nie przeszkadzają, to pomagają realizować pomysły mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Oszczędny urząd marszałkowski

Zielone tarasy, otwarty dziedziniec z fontanną, zaawansowane technologie, dzięki którym będzie można oszczędzać energię i odzyskiwać wodę – to tylko niektóre z rozwiązań w nowych budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jeszcze w tym roku ruszy budowa. Inwestycja kosztować będzie 240 mln zł, pierwsi urzędnicy przeniosą się do nowych biur za dwa lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Systemy oświetlenia ulicznego

Oświetlenie nadążne, czujniki zmierzchowe, pełna kontrola każdej oprawy, automatyczna informacja o usterkach czy o konieczności konserwacji, możliwość obsługi z dowolnego urządzenia mobilnego i stacjonarnego. To tylko niektóre z możliwości najnowocześniejszych systemów obsługi oświetlenia ulicznego. Decydując się na instalację inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, nie trzeba od razu stawiać na najbardziej zaawansowane funkcjonalności. Firmy oferują rozwiązania możliwe do zastosowania w każdych warunkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Śpiewok*

Benchmarking w urzędzie. Korzystajmy z doświadczeń innych

Wykorzystywanie wszelkich możliwych okazji do zwielokrotniania efektywności działań podejmowanych z publicznych pieniędzy to obowiązek, nie wybór. Benchmarking jest jedną z tych możliwości. Ani gorsza, ani lepsza od innych, ale z pewnością nie do pominięcia w dojrzałej kulturze organizacyjnej, opartej na współpracy i chęci uczenia się od najlepszych. W szczególności w administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz*

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Krok w kierunku poprawy jakości nauczania

Ocenie pracy podlega każdy zatrudniony. Zwykle jest to proces sformalizowany. Instytucje opracowują tryb i formę oceny wydajności pracowników i efektywności ich pracy. Rezultatem tych działań bywa gratyfikacja finansowa, czyli premia i podwyżka oraz otwarcie ścieżki awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela jest także procesem sformalizowanym. Wedle obowiązujących przez lata przepisów nauczyciel miał być oceniony nie rzadziej niż co 5 lat. Często jednak, jeśli zakończył lub nie poddawał się procesowi awansu zawodowego, nie decydował się na start w konkursie na dyrektora szkoły, przez wiele lat kariery zawodowej nie był poddawany procedurze oceny pracy. Gdy nie ma obowiązku, często nie ma działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Bułajewski*

Obniżenie wynagrodzenia dla wójta – tryb i konsekwencje

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie 19 maja 2018 r. (i zastąpiło rozporządzenie z 18 marca 2009 r.), od 1 lipca będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy, a także ich zastępców. W praktyce pojawia się w związku z tym szereg pytań i wątpliwości, które postaramy się wyjaśnić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny

O wynagrodzeniu raz jeszcze

Ponieważ temat związany z obniżeniem wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów jest bardzo gorący i dociera do nas wiele opinii w tym zakresie, poniżej przedstawiamy także ekspercką analizę prawną dotyczącą możliwej decyzji w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2018r. rozporządzenia Rady Ministrów z 18 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU 2018 r., poz. 936) dr. Marcina Leśnego, radcy prawnego z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy sk.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Mariusz Filipek*

Szara strefa i nieuczciwa konkurencja wykonawców a udzielanie zamówień publicznych

Omawiając kwestię szarej strefy w kontekście organizowania postępowań o udzielenie publiczny a następnie udzielania zamówień należy wskazać obszary jej występowania, albowiem z tej perspektywy wydaje się to kluczowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Trzpioła*

Możliwość stosowania przez jednostki finansów publicznych umów barterowych

Urząd miasta zamierza udostępnić gminne wiaty przystankowe firmie reklamowej. Firma wykorzystuje tylko część powierzchni wiaty (portal). Na 60 proc. powierzchni portalu firma reklamowa miałaby obowiązek zamieszczać materiały promujące gminę. Rozliczenie za wzajemne usługi (czynsz za powierzchnię części wiaty i promocję gminy) nastąpiłoby na podstawie miesięcznych faktur VAT. Czy brak przepływów pieniężnych we wzajemnych rozliczeniach jest zgodny z ustawą o finansach publicznych? Plan finansowy urzędu przewiduje wydatki na promocję gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane