Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1252 - czerwca 16, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Naprawa finansów zakończona sukcesem

W połowie 2015 roku nauczyciele oraz urzędnicy przestali dostawać pensje. Konto gminy zaświeciło pustkami. Minęły trzy lata i samorząd stanął finansowo na nogi: należności regulowane są na bieżąco, ruszyły wyczekiwane inwestycje. Okupione to zostało solidnymi wyrzeczeniami, a burmistrz z trudem uratował stanowisko. W czym tkwi tajemnica sukcesu programu naprawczego Poręby?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Będziemy walczyć o dochody ze sprzedaży mienia

O projekcie zmian ustawy o finansach publicznych rozmawiamy z Krzysztofem Mączkowskim, skarbnikiem Łodzi, przewodniczącym Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich i członkiem zespołu ds. finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Andrzej Gniadkowski

KBW o porozumieniach

Ścisłe standardy określone w porozumieniach obrócą się przeciw gminom. Proponujemy bardziej elastyczne rozwiązania – mówiła szefowa KBW Magdalena Pietrzak podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaapelowała też do samorządów o niełączenie wyborów samorządowych z innymi głosowaniami, np. wyborami do rad dzielnic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Cyberbezpieczeństwo po nowemu

Trwają prace nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Tym samym należy się przyjrzeć, jakie będą nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Eternit wrósł w Polskę

Dlaczego pozbywanie się niebezpiecznego dla zdrowia eternitu z dachów i elewacji starych budynków idzie w Polsce jak po grudzie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Dlaczego banki chcą finansować samorządy?

W ostatnim czasie marże odsetkowe, jakich banki oczekują od samorządów i spółek komunalnych, spadły w porównaniu z okresem sprzed 2–3 lat. Mimo że samorządy pożyczają coraz więcej na inwestycje, banki są chętne udostępniać im niemal każdą kwotę pieniędzy. Dlaczego one chętniej pożyczą pieniądze miastu czy gminie, nawet bez zabezpieczenia, a przysłowiowy Kowalski odchodzi z kwitkiem albo musi dać w zastaw cały swój majątek?

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski*

Użyj Facebooka i wygraj wybory

Czy każdy kandydat musi mieć konto na Facebooku i Twiterze? Jak reagować na nieprzychylne komentarze? Co pisać, czego unikać? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. To pierwszy artykuł z miniserii dotyczącej kampanii w mediach społecznościowych. W kolejnym odpowiemy na pytania, w jakich godzinach najlepiej publikować i jak poradzić sobie z kryzysem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Druga kampania młodego samorządu

Media społecznościowe to nie wszystko, ale bez umiejętnego posługiwania się nimi bardzo trudno wygrać wybory nawet w mniejszych miejscowościach – to wnioski z panelu poświęconego kampanii wyborczej, który odbył się podczas 4. Kongresu Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju. „Wspólnota” była patronem medialnym wydarzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wielka płyta mocno się trzyma

12 milionów Polaków mieszka w blokach z wielkiej płyty. Okres użytkowania budynków powoli dobiega końca, bo ich żywotność zaplanowano na 50–70 lat. Ale PRL-owskie bloki postoją co najmniej pięćdziesiąt do stu lat, wiele jeszcze dłużej. – Prędzej ludziom przestanie odpowiadać mieszkanie w wielkiej płycie, niż budynki trzeba będzie zacząć rozbierać – mówi dr inż. Stanisław Karczmarczyk, wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Wzorcowa rewitalizacja

Zrealizowany przez władze Stężycy projekt rewitalizacji pozwolił stworzyć dla mieszkańców i turystów bogatą ofertę rekreacyjną i nowe przestrzenie publiczne. Na nieużywanych terenach powstały m.in.: ośrodek zdrowia, place zabaw dla dzieci, marina, ścieżki rowerowe i trakty spacerowe. Cały proces przebiegał w sześciu etapach i zakończył się w ubiegłym roku. Kosztował ponad 34 mln.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Miasto czynne całą dobę

Obsługa klienta w samorządowych placówkach coraz częściej przypomina obsługę na wolnym rynku. Do dyspozycji są numery alarmowe, czaty z urzędnikami, sklepy z podatkami. W wielu urzędach można płacić kartą, a zamiast stać w długiej kolejce – skorzystać z nowoczesnego systemu kolejkowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura

Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Trwają prace nad projektem rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Wejście w życie tego rozporządzenia planowane jest na 14 lipca 2018 r. Projektodawca wskazuje, iż głównym celem rozporządzenia jest opracowanie nieskomplikowanej metody, która zachęci zamawiających do szacowania kosztów cyklu życia budynków na podstawie przepisów rozporządzenia, co w konsekwencji ma spowodować ujednolicenie i uwiarygodnienie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Natomiast celem pośrednim jest rozwiązanie problemu polegającego na stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Wejście w życie omawianego rozporządzenia da możliwość, w oparciu o kalkulację kosztów cyklu życia budynków, dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Ostatnie zdanie RODO brzmi: „Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”. Oznacza to, że RODO jako rozporządzenie unijne wchodzi w życie bezpośrednio, a zatem nie jest do tego wymagany akt prawa krajowego (ustawa). Niemniej jednak pewne kwestie związane z ochroną danych osobowych RODO pozostawia w gestii poszczególnych krajów Unii. W związku z tym została przyjęta nowa ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej – uodo), która zgodnie z jej art. 176 weszła w życie 25 maja 2018 r., a więc w dniu, od którego zaczyna obowiązywać RODO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Stępniewska*

Łatwiejsze gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

Szeroki zakres zmian i wprowadzenie nowych regulacji przez ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw tworzy nowy porządek prawny mający na celu rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych, wynikający z małej elastyczności w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym oraz deficytami ilościowymi takich lokali w stosunku do potrzeb społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko*

Organy wymierzające sankcje i ich wymiar przy naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to temat wśród osób zajmujących się finansami publicznymi bardzo gorący i wzbudzający wiele emocji, szczególnie jeśli chodzi o kary i środki karne, jakie mogą być stosowane po stwierdzeniu naruszenia przez takie osoby dyscypliny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urszula Winkowska-Zakrzewska*

Klasyfikacja budżetowa modernizacji systemu informatycznego

Wydatki za wykonaną usługę (tj. usługa polegająca na rozbudowie, modernizacji oraz wdrożeniu nowych funkcjonalności w systemach informatycznych dedykowanych do kompleksowej obsługi procesów w laboratorium) jednostka powinna ująć w paragrafie 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” klasyfikacji budżetowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wolbach*

Podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

W ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przewidziano wyższe stawki podatku od nieruchomości (odpowiednio: art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy), natomiast budowle opodatkowane są tym podatkiem tylko, jeżeli są to budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane