Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 9/1249 - maja 5, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Już nie trzeba się bić o każdą złotówkę

80 mln zł teraz, czy w najlepszym wypadku 120 mln zł, na które trzeba poczekać od 3 do 11 lat? Na takie pytanie musiały odpowiedzieć sobie władze Białegostoku. Doszły do wniosku, że korzystniejsza jest ugoda. Tym bardziej, że istniało realne zagrożenie, że mimo prawomocnego wyroku nie zobaczą ani złotówki. Na ugodowe kończenie sporów pozwalają samorządom jednoznacznie nowe przepisy ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Dobra oferta kulturalna buduje wizerunek miasta

Bardzo się cieszę, że w sprawie budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego nie ugiąłem się pod presją różnych organizacji, szczególnie politycznych, i podpisałem umowę na realizację. Dzisiaj nie byłoby nas stać na inwestowanie w tak duży kubaturowo obiekt, bo ceny w budownictwie drastycznie wzrosły – mówi Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wybory dopiero za rok?

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą stanu przygotowań do wyborów samorządowych Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego, zwrócił się do Wojciecha Hermelińskiego z pytaniem, czy przepisy gwarantują prawidłowe przeprowadzenie wyborów oraz czy jest możliwość przesunięcia ich na kwiecień 2019 roku. PKW nie ukrywa, że organizacja wyborów idzie jak po grudzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Niewygodny komfort uczniów

Łódzcy radni zaskarżą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywną opinię kuratora oświaty, który zakwestionował podarowanie szkołom podstawowym budynków po dawnych gimnazjach. Miało to rozwiązać problem pogorszenia się komfortu nauki, ale według kuratora oznacza przekształcenie szkół i wymaga specjalnej procedury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nie chciałem być rewolucjonistą

Jednym z naszych najważniejszych celów jest rozwiązanie problemu braku w Polsce co najmniej 3 milionów mieszkań. W tym roku obchodzimy stulecie niepodległości i jest to także niestety stulecie narastania problemów mieszkaniowych Polaków. Wielu nie stać ani na kredyt, ani na wynajem. Nie bagatelizowałbym tego tylko dlatego, że nie są to sprawy zauważane przez liderów ruchów miejskich – mówi Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Czynszowa bezradność

Zadłużenie czynszowe mieszkań komunalnych rośnie i drenuje samorządowe budżety. Ogromne zaległości nie pozwalają na remonty starych mieszkań i budowę nowych – komunalnych czy socjalnych. Potrzebne są zmiany systemowe obowiązującego prawa i współpraca rządu z samorządami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent Inowrocławia broni wizerunku miasta

Ryszard Brejza, oburzony wydźwiękiem materiału w Telewizji Polskiej, napisał list otwarty do jej prezesa Jacka Kurskiego, w którym mówi o manipulacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin. Inspiruje nas wolność

Lublin to miasto o bogatej i pięknej historii, które w ubiegłym roku obchodziło swój Wielki Jubileusz 700-lecia. Przeżywając ten niezwykły czas, lublinianie pokazali, jak bardzo są dumni z historii i osiągnięć swojego miasta. Przypomnieli znamienitych lublinian, przełomowe wydarzenia, idee i dzieła. Wielki Jubileusz pomógł w dalszym budowaniu wspólnoty i tożsamości miasta w wymiarze kulturowym, historycznym i społecznym. Sięgając w głąb bogatej historii, z radością spoglądając na współczesne sukcesy, lublinianie udowodnili, że mieli wiele powodów do świętowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Kunszt Wodny nada nam nową tożsamość

Na pytanie, czy warto inwestować w infrastrukturę kulturalną, zawsze odpowiadam, że tak, ale rozsądnie. Znacznie ważniejsza od samych murów jest treść, która je wypełnia. Jestem przeciwniczką budowania siedzib dla instytucji, które funkcjonują tylko dla samoutrzymania się, a nie wystarcza im środków na finansowanie działań stanowiących cel ich działalności – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Konstytucja biznesu w urzędzie

Objaśnienia prawne, 7 dni na rozpatrzenie zażalenia, rezygnacja z ePUAP, komunikacja z przedsiębiorcą za pośrednictwem SMS-ów czy prawo do zapomnienia w CEIDG – to nowości, z którymi zetkną się nie tylko przedsiębiorcy, ale też urzędy w kontakcie z nimi. Określono również zasady, na bazie których oparte zostaną relacje administracyjne z przedsiębiorcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Nowe przestępstwa wyborcze

Nowe przepisy karne wprowadzone do kodeksu wyborczego mają służyć, w zamyśle ustawodawcy, zmniejszeniu nieprawidłowości i eliminacji patologii pojawiających się w czasie procedury wyborczej. Jednak istnieje obawa, że niektóre z nich mogą nastręczać problemów interpretacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak*

Gazetka, sprawozdanie, list

W poprzednim artykule przedstawiłem warunki, jakie powinny spełniać dobre materiały wyborcze oraz podpowiadałem, jak przygotować i dystrybuować najczęściej wykorzystywane w kampanii materiały: ulotkę, wizytówkę i plakat. Teraz wytłumaczę, kto i w jakich okolicznościach powinien wykorzystać gazetkę, sprawozdanie i list.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Świetlice zamiast przedszkoli na terenach wiejskich

Zajęcia dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola, prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, zorganizowała podlubelska gmina Jastków. Projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans na terenach wiejskich, został doceniony w europejskim konkursie „Innowacje w polityce” i dotarł w nim aż do finału.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na rowerze od morza po góry

Będzie miała blisko 1000 km i poprowadzi od Świnoujścia, przez Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie aż do granicy z Czechami na Śląsku. Odrzańska Trasa Rowerowa to marzenie wielu turystów. Chcą ją budować samorządowcy całej zachodniej Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Podkowa Leśna wygrywa rankingi

Podwarszawska Podkowa kolejny raz znalazła się w czołówce rankingu wydatków kulturalnych. W pierwszym, opublikowanym przez „Wspólnotę” w 2016 roku, zajęła drugie miejsce, w tegorocznym zestawieniu uzyskała najlepszy wynik, choć przez nieuwagę autorów nie została uwzględniona w zestawieniu. Miasto wygrało także inny ranking – „Samorządów zaangażowanych w kulturę 2018 r.”

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Środki własne, programy i kredyty

Skąd samorządy biorą pieniądze na inwestycje? Teoretycznie wszystko jest wiadome – mają własne środki budżetowe, mogą ubiegać się o dotacje z programów rządowych, zaciągać pożyczki, emitować obligacje, a przede wszystkim czerpać ze środków unijnych. Gdy spojrzeć na tę kwestię z perspektywy dziesięciu ostatnich lat, doskonale widać, jak dynamicznie sytuacja się zmienia i jak ogromne znaczenie mają finanse własne oraz etap perspektywy unijnej, w którym się znajdujemy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Kostrzewska*

Prawo wodne – szykują się zmiany

Minął kwartał od wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566, dalej – prawo wodne), wprowadzającej szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym m.in. w zakresie ukształtowania systemu usług wodnych i zasad ponoszenia opłat za te usługi. Jak się okazuje, stosowanie szeregu regulacji tej ustawy w praktyce stale budzi szereg wątpliwości i problemów interpretacyjnych, w tym także w obszarach związanych z prawidłowym ustalaniem ww. opłat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Zając*

Zmiany w statutach JST po nowelizacji ustaw ustrojowych – uwarunkowania legislacyjne

Jednym ze skutków ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia br., jest konieczność podjęcia przez rady gmin, miast i powiatów oraz sejmiki województw uchwał uwzględniających zmiany wprowadzone w ustroju jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Elektroniczne zgłoszenie urodzenia dziecka

Dane statystyczne ukazują, że w Polsce urzędy stanu cywilnego rejestrują około 400 tys. aktów urodzeń rocznie. Taka ilość wskazuje na konieczność opracowywania rozwiązań, które będą nadążały za współczesnymi standardami komunikacji między obywatelami a administracją. Nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (poasc), wprowadzona ustawą z 1 marca 2018 roku, umożliwi od 1 czerwca br. zgłoszenie urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego za pomocą e-usługi: elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

Dekomunizacja w ocenie wojewodów i sądów administracyjnych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym ulic i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany był zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 2 września 2017 roku. Chociaż termin ten upłynął już kilka miesięcy temu, to z jego upływem nie skończyły się problemy i kontrowersje dotyczące zmieniania owych „podpadających pod ustawę” nazw przez samorządy lokalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wznowienie postępowania w trybie referendalnym

Celem projektu jest wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane