Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1247 - kwietnia 7, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Pogłębienie chaosu w planowaniu przestrzennym

Po przedstawieniu przez ministra infrastruktury i budownictwa projektów, odpowiednio: ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które mają wprowadzać zasadnicze zmiany w zakresie planowania przestrzennego, 15 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony przygotowany przez ministra rozwoju i finansów projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Kowalewski*

Dalsze rozpraszanie zabudowy

Projekt ustawy „o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych” budzi szereg zastrzeżeń. Jeszcze bardziej osłabi, bardzo niesprawne, planowanie przestrzenne i niewątpliwie powiększy chaos przestrzenny i dalsze rozpraszanie zabudowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nie będę ingerował w pracę mojego następcy

Jeśli człowiek rezygnuje z jakiejś roli, powinien to zrobić na serio – mówi Rafał Dutkiewicz. Prezydent Wrocławia kreśli swoją wizję rozwoju miasta, odnosi się do zarzutów, że promował spektakularne inwestycje zagraniczne kosztem wspierania rodzimych przedsiębiorców i tłumaczy swoje wcześniejsze akcje polityczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Fundusz Solidarności pomaga śląskim gminom

Ponad 3,4 mln złotych wyniesie dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, dzięki któremu Piekary Śląskie we współpracy z Radzionkowem wybudują drogę łączącą oba miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Stefański

Uczymy naszych mieszkańców ekologicznych metod palenia

Skoro lokalne programy ograniczania niskiej emisji są nieefektywne, to może lepiej pokazać mieszkańcom, jak użytkować domowe piece, aby emitowały mniej dymu –napisaliśmy w poprzednim numerze „Wspólnoty”. Swoimi doświadczeniami w edukowaniu ludzi w tym zakresie dzieli się Piotr Stefański, wiceprezydent Otwocka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Figura*

Pojazdy zeroemisyjne

Zeroemisyjność to zmiana filozofii życia, przyzwyczajeń, nowe podejście do gospodarowania zasobami energii elektrycznej, wdrażanie innowacyjnych technologii. To również obalanie wielu mitów oraz edukowanie mieszkańców – od najmłodszych do najstarszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nie boję się pytac mieszkańców czego ode mnie oczekują

O budowaniu partycypacji społecznej rozmawiamy z prezydentem Lublina dr. Krzysztofem Żukiem

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak ocenić ryzyko szykując się na RODO

W łańcuchu zabezpieczeń każdy element ma znaczenie, a ich złamanie polega na złamaniu najsłabszego ogniwa. Przy połączeniu systemu z siecią publiczną nad zabezpieczeniem tego systemu czuwa jedna, najwyżej kilka osób. W tym samym czasie nad złamaniem zabezpieczenia mogą pracować tysiące osób z różnych miejsc na całym świecie. Przygotowując się do wejścia w życie RODO powinniśmy wiedzieć, jakie ryzyka i zagrożenia niesie stosowane w szkole czy urzędzie rozwiązanie wykorzystywane do przetwarzania danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Polowanie na urzędników wyborczych

W zakresie wyboru urzędników wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza spotkała się z ogromnym problemem w związku z małym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów. Nie można się jednak temu dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę legislacyjną czarną dziurę oraz brak szczegółowych rozwiązań w zakresie zarówno zadań, jak i wynagrodzenia lub zwolnienia z obowiązków pracowniczych urzędników wyborczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak*

Jak prowadzić kampanię „od drzwi do drzwi”

W pierwszym artykule przedstawiłem państwu założenia strategicznego przygotowania do kampanii wyborczej. Teraz przyszedł czas na prezentację najskuteczniejszych narzędzi, które jak wiem z doświadczenia, właściwie wykorzystane pozwalają znacząco zwiększyć szanse na wyborczy sukces.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nikt jeszcze nie wie, jak przeprowadzić wybory

Nie ma potrzebnego budżetu, brakuje urzędników wyborczych, nie ma pomysłu jak zorganizować transmisję z 28 tysięcy komisji. Taki był stan prac 21 marca 2018 r., kiedy o przygotowaniach do wyborów rozmawiano na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Ciekawe inicjatywy sołeckie

Warto przyjrzeć się najciekawszym przedsięwzięciom nagrodzonym w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, który zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Finał pierwszej edycji miał miejsce podczas konferencji z okazji Dnia Sołtysa w podwarszawskim Nadarzynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Sołtysi w ustawie i z pensją

Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego kolejny raz złożyli w Sejmie projekt ustawy regulujący status sołtysa i zebrania wiejskiego. Sołtysi oprócz diety i zwrotu kosztów podróży służbowych mieliby otrzymać z budżetu państwa wynagrodzenie za pracę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn*

Szkolne bezpieczeństwo

Polska szkoła nie jest ani bezpieczna, ani przyjazna dla uczniów – wynika z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Samorządy próbują to zmienić, ale brakuje im na to funduszy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Jak samorządy inwestują w kulturę

W 2016 roku samorządy wydały na kulturę nieco ponad 6,6 mld zł, blisko 300 mln mniej niż rok wcześniej. Pieniądze te trafiają do teatrów, muzeów, bibliotek, ale największą pulę otrzymują domy kultury. Wiele gmin wciąż inwestuje w budowę centrów kultury i mediatek, kreując pozytywny wizerunek miejscowości i co najważniejsze, aktywizując i integrując lokalne społeczności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Czy trzeba zmieniać statuty związków międzygminnych?

Jednym z najpilniejszych i najważniejszych zadań stojących obecnie przed władzami publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego jest odpowiedź na pytanie, które z najnowszych zmian wprowadzonych do ustrojowych ustaw samorządowych znajdują zastosowanie do związków i w jakim zakresie wpływają one na konieczność zmiany ich statutów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Rulka

Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU 2018 poz. 130) wprowadziła wiele istotnych zmian nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również samorządowych ustawach ustrojowych. Do jednej z takich ważnych zmian należy zaliczyć wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Czajkowska*

Pomnażanie wolnych środków w JST

Działając zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie lokowania wolnych środków finansowych jednostki samorządu terytorialnego najczęściej wybierają lokaty bankowe. Gwarantują one dostęp do środków w każdym momencie bez straty zaangażowanego kapitału, są elastyczne jeśli chodzi o termin, na jaki środki mogą być ulokowane oraz są obarczone małym ryzykiem straty. Jednak obok zalet lokaty bankowe mają też wady – m.in. to, że w okresie niskich stóp procentowych banku centralnego są nisko oprocentowane i oszczędzający nie mogą liczyć na duże zyski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska*

Elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Od 15 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego. Zmiany te mają na celu umożliwienie elektronicznego prowadzenia i udostępniania akt oraz składanie i doręczanie pism sądowych w formie elektronicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura

Zmiany w definicji powierzchni biologicznie czynnej

Jak wspomniałam we wcześniejszej publikacji, w której omawiałam ważniejsze zmiany w warunkach technicznych budynków, które weszły w życie 01 stycznia 2018r., jedną z istotniejszych zmian w dziale I dotyczącym przepisów ogólnych, jest modyfikacja definicji legalnych m.in. terminu powierzchni biologicznie czynnej. Może to mieć znaczenie szczególnie przy realizacji inwestycji gminnych, np. przy budowie obiektów małej architektury, budynków użyteczności publicznej, i wielu innych. W wielu zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskaźniki dotyczące powierzchni biologicznie czynnej są rygorystyczne, a sposób obliczania tej powierzchni, nie zawsze jest oczywisty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Co się zmieni w PPP

Do prac sejmowych trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy poprawy otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, a także wprowadzenia takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane