Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 6/1246 - marca 24, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Wojciech Treter*

Spalić smog zanim wyleci z pieca

Lokalne programy ograniczania niskiej emisji działają od ponad 20 lat. Kosztują setki milionów złotych, a mimo to każdej zimy media alarmują, że stan powietrza zagraża naszemu zdrowiu i najlepiej nie wychodzić z domu. Dlaczego Polacy nie garną się do zakupu systemów nowoczesnego, czystego ogrzewania? Mają racjonalne powody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Szukamy partnera, który wybuduje nam elektrociepłownię

O budowie w systemie PPP instalacji termicznego przekształcania odpadów i o tym, jak udało się przekonać mieszkańców, że inwestycja jest bezpieczna ekologicznie, opowiada prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Miasta bez nocnych aptek

Lokal od miasta za 1 zł? Za mało. W Sopocie żaden aptekarz nie chce wynająć takiego lokalu i dyżurować całodobowo. Mieszkańcy problem braku apteki nocą mogą rozwiązać, jadąc do Gdańska. Ale co mają powiedzieć gorzowianie? Od początku lutego w mieście nie ma już żadnej dyżurującej apteki. Najbliższa jest... w Szczecinie. Odległość: ponad 100 km.

Zaloguj się i czytaj więcej

Interaktywna mapa miejsc w żłobkach

Pierwszej połowie roku powstanie interaktywna mapa, dzięki której rodzice będą mogli sprawdzić, w których żłobkach są wolne miejsca – zapowiada wiceminister pracy Bartosz Marczuk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jaworzno skanuje swoje ulice

Powstaje elektroniczna mapa dróg – to pierwszy krok do wpuszczenia do miasta samochodów autonomicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Jak sfinansować inwestycje w spółce komunalnej przynoszącej straty?

W Polsce działa ponad 3 tys. spółek komunalnych. Powoływano je głównie ze względu na możliwość lepszego gospodarowania mieniem komunalnym, ale ostatnio wiele powstaje z uwagi na łatwiejsze i pełniejsze odliczenie VAT od inwestycji, a także możliwość sfinansowania inwestycji kredytem niewchodzącym do limitów zadłużenia samorządu. W artykule przedstawię zasady, na jakich można pozyskać finansowanie z banku dla spółki komunalnej bez poręczenia właściciela, nawet jeśli spółka jest nowa lub przynosi straty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Status inspektora ochrony danych według RODO

Rozmowa z Moniką Młotkiewicz, zastępcą dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Biczel*, Radosław Figura**

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

Zmiana sposobu zasilania pojazdów to nie tylko wymiana samochodów, ciężarówek i autobusów. To przede wszystkim gigantyczna przemiana infrastrukturalna i mentalna. Trzeba wybudować rozległą sieć punktów ładowania, przebudować elektroenergetyczne sieci rozdzielcze oraz wyszkolić specjalistów, którzy będą obsługiwać pojazdy elektryczne i infrastrukturę towarzyszącą. Ludzie zaś muszą zmienić sposób myślenia o transporcie i zasilaniu pojazdów w energię.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak

Od strategii do kampanii

Jednym z pierwszych pytań, które zadaję kandydatowi w momencie rozpoczynania naszej współpracy, jest: „Dlaczego angażuje się pan/pani w działalność polityczną i dlaczego chce pan/pani wystartować w wyborach samorządowych?”. Wydaje się, że to proste pytanie, jednak często sprawia moim rozmówcom kłopoty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych w ramach kampanii wyborczej

Walka wyborcza często jest bardzo brutalna i ociera się o granice dobrego smaku. Kandydaci startujący w wyborach zdeterminowani są na osiągnięcie sukcesu, co może się przekładać na chęć przedstawienia swojej osoby w sposób wyidealizowany, przeciwnika zaś w sposób jak najbardziej negatywny. Okres kampanii wyborczej jest też czasem wielkiego stresu, konieczności podejmowania szybkich działań oraz częstego lawirowania w gąszczu pytań. Nic dziwnego, że wówczas dochodzi do częstych naruszeń dóbr osobistych poszczególnych kandydatów oraz rozpowszechniania informacji nieprawdziwych na ich temat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wojewoda niesłusznie wygasił mandat

Radosław Witkowski, prezydent Radomia, nie naruszył ustawy antykorupcyjnej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Samorządy przekonują się do PPP

Ograniczenie dotacji unijnych po 2020 roku spowoduje, że samorządy będą musiały zastanowić się, w jaki sposób będą finansować budowę infrastruktury oraz skąd wezmą pieniądze na utrzymanie już istniejących obiektów. Jedną z opcji będzie partnerstwo publiczno-prywatne. I choć projekty realizowane w tej formule zyskują ostatnio popularność, wciąż wiele samorządów jest wobec nich sceptycznych. Jak wygląda rynek PPP w Polsce i co jest powodem wstrzemięźliwości, skoro Ministerstwo Rozwoju przekonuje, że gminy mogłyby na nim wiele skorzystać?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Osoby pozostające we wspólnym pożyciu z zakazami od nowej kadencji

Zmiana treści przepisu art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, która ma obowiązywać od nowej kadencji wywołuje rozliczne wątpliwości. Nie chodzi przy tym tylko o cel rozszerzenia przepisu antykorupcyjnego, czy o rozumienie zwrotu „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”, ale także o konsekwentne postępowanie przy wprowadzaniu takich zmian

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Utrata*

Podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

W związku ze zmianami przepisów, zarówno gminne organy podatkowe jak i podatnicy stanęli przed dylematem, w jaki sposób od stycznia 2017 roku traktować elektrownię wiatrową na potrzeby podatku od nieruchomości. Przed wejściem w życie ustawy o inwestycjach budowlę podlegającą opodatkowaniu stanowiły tylko elementy budowlane elektrownia wiatrowej. Natomiast do rozstrzygnięcia pozostał problem, czy ustawa o inwestycjach i zmiany ustawy Prawo budowlane rozszerzyły przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości również na elementy techniczne elektrownia wiatrowej, tj. na wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Rulka*

Zmiany w ustawowej regulacji klubu radnych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU 2018 poz. 130) wprowadziła wiele istotnych zmian nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również samorządowych ustawach ustrojowych. Do jednej z takich ważnych zmian należy zaliczyć rozszerzenie regulacji prawnej klubów radnych - wewnętrznego organu rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Elektronizacja w kodeksie postępowania administracyjnego

Pismo doręczane drogą elektroniczna musi spełniać wymogi określone przepisami ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna tj. co oznacza że może być przesłane poprzez urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Czy i jak można zmniejszyć korektę finansową przy realizacji projektu z dofinansowaniem UE?

Każdy beneficjent prędzej czy później w trakcie realizacji projektu z dofinansowaniem środkami z funduszy europejskich spotyka się z kontrolą projektu, przeprowadzaną przez uprawnione instytucje. Zdarza się, że w jej wyniku dochodzi do stwierdzenia tzw. nieprawidłowości indywidualnej. Nieprawidłowość taka posiada najczęściej wymierne skutki finansowe – w przypadku jej stwierdzenia wymierzana jest korekta finansowa, polegająca na obniżeniu kwoty dofinansowania o określoną wartość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości a ochrona gruntów rolnych i leśnych

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w którego wyniku doszło do wydzielenia działki rolnej lub leśnej o powierzchni poniżej 0,3000 ha uzyskuje moc prawną z chwilą uzyskania przez nią waloru ostateczności, a ustawodawca w art. 93 ust. 2a u.g.n. nie nakazał organowi wydającemu taką decyzję zamieszczenia w niej warunku rozwiązującego, ani tym bardziej warunku zawieszającego jej moc prawną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane