Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1244 - lutego 24, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Próba sił na rynku odpadów

Kolejne samorządy podwyższają stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. To efekt coraz wyższych kwot, jakich w przetargach oczekują firmy działające na tym rynku. Przedsiębiorcy zasłaniają się rosnącymi kosztami przekazywania śmieci do RIPOK-ów. Z kolei instalacje regionalne tłumaczą się zmianami przepisów oraz ogólnym wzrostem ilości odpadów. Powstały niedawno Związek Samorządów Polskich poruszając ten problem, trafił w bardzo czuły punkt.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Przeciągamy obrońców zwierząt na naszą stronę

Była pomoc ze strony ekologów, ale i wymuszanie, dopingowanie, ale i rozliczanie z niedociągnięć. Skaryszew bywał szkalowany, w internecie pojawiało się wiele nieprawdziwych informacji. W końcu podjęliśmy współpracę z jedną z organizacji ekologicznych, aby znaleźć w niej sprzymierzeńca i wspólnie poszukać dobrych rozwiązań – mówi burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Czy zadłużenie samorządów wzrośnie do 110 mld zł?

W drugiej połowie 2017 roku ruszyły w końcu konkursy związane z przyznawaniem dotacji z perspektywy budżetowej UE na lata 2014–2020. Kilka lat temu toczono dyskusję, czy samorządy stać na wkłady własne, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem wskaźnika limitacji zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym artykule pokażę z użyciem prostej miary ryzyka finansowego, że samorządy są w stanie pozyskać i spłacić nowe zadłużenie o wartości ponad 40 mld zł. Suma zadłużenia wyniosłaby wtedy niemal 110 mld zł!

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Inteligencja infrastruktury miejskiej

Oyster to londyńska karta zbliżeniowa służąca do opłacania przejazdów komunikacją miejską. Pasażerowie przykładają ją wsiadając i wysiadając z autobusu. Nie byłoby w tym nic innowacyjnego gdyby nie to, że władze miasta regulują opłaty za przejazd nie tylko ze względu na strefę, ale i na godzinę przejazdu – poza godzinami szczytu jest taniej. To przykład inteligentnego zarządzania miastem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Gutowski* i Radosław Figura **

Elektromobilność to epokowa szansa dla samorządów

Rozwój elektromobilności pozwoli podnieść komfort życia lokalnej społeczności poprzez umożliwienie dostępu do najnowszych technologii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zacznie przybywać inwestycji, otrzymamy nowe, niespotykane i innowacyjne rozwiązania. Dostosowanie prawa do zmieniającej się rzeczywistości oraz pełne zaangażowanie lokalnych władz to klucz do rozwoju nowych, ekologicznych technologii jutra.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowy klaster energii odnawialnej

Gminy powiatu słubickiego chciałyby uzyskać docelowo całkowitą samowystarczalność energetyczną, a nadwyżkę wyprodukowanej energii będą odsprzedawać do sieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szpital nie wpuścił NIK

Kontrola w szpitalu w Olkuszu wszczęta na wniosek starosty olkuskiego nie doszła do skutku. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: – To pierwsza taka sytuacja w trakcie mojej pięcioletniej prezesury. Zawiadamiam prokuraturę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Wypadki w żłobkach bez uregulowań prawnych

Po wprowadzeniu ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uruchomieniu odpowiednich programów rządowych zaczęło powstawać coraz więcej żłobków i klubów dziecięcych. Natłok prac legislacyjnych i programowych wydaje się, że na chwilę przysłonił sprawy bezpieczeństwa dzieci głównie tę część, która dotyczy nieszczęśliwych zdarzeń w tych placówkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Serpina-Forkasiewicz*

Elektronizacja zamówień publicznych - wymogi, terminy i stan przygotowań

Data wprowadzenia rewolucji w elektronizacji zamówień publicznych jest już bliska a przygotowanie na nią zamawiających wymaga czasu i wysiłku całej instytucji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Odbudują Polskę drewnianą?

Budownictwo drewniane w Polsce, po długim okresie zastoju, bardzo wolno wraca do łask. W świadomości Polaków wciąż funkcjonuje pogląd, że drewno jest nietrwałe. Nie bez znaczenia są też bariery prawne. Tymczasem to jedyny w pełni ekologiczny materiał. Dlatego Lasy Państwowe postanowiły wspomóc program Mieszkanie+ i budować drewniane domy na wynajem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Festiwale nakręcają miasto

Zwiększają obroty restauratorom, zmieniają postrzeganie przestrzeni publicznej, pozwalają odkrywać miejsca mało uczęszczane, a wreszcie – pokazują miasto w niecodziennej, atrakcyjnej odsłonie. Naukowcy sprawdzili, co Lublin zyskuje organizując swoje największe festiwale.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Michał Iwanowski

2018 Rokiem Kobiet

Rozmowa z Elżbietą Anną Polak, marszałkiem woj. lubuskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbudowałam zespół zaangażowanych ludzi, na których mogę liczyć

Rozmowa z Marią Batycką Wąsik, wójt Lesznowoli

Zaloguj się i czytaj więcej

Lubię swoją pracę i spełniam się w niej

Rozmowa ze starostą wejherowskim Gabrielą Lisius

Zaloguj się i czytaj więcej

Kobiece spojrzenie na Świdnicę

Rozmowa z Beatą Moskal-Słaniewską, prezydent Świdnicy

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski*, Anna Kudra**

Ustalenie i zmiana granic gmin – granice uznaniowości Rady Ministrów

Ingerencja w przebieg granic gmin jest ze swej istoty konfliktogenna. Jej tło stanowi zazwyczaj kolizja interesów wspólnot samorządowych, których zmiana terytorialna dotyczy, zwłaszcza gdy obejmuje ona obszary atrakcyjne inwestycyjnie lub gospodarczo. W świetle obecnie obowiązujących przepisów skuteczna obrona interesów wspólnoty samorządowej przez gminę przeciwną dokonaniu zmiany terytorialnej nie jest zadaniem prostym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Bednarek

Przestępstwa urzędnicze na przykłach

Najbardziej charakterystycznym dla przestępstw urzędniczych jest czyn stypizowany w art. 231 kodeksu karnego, powszechnie określany jako nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza bądź nadużycie władzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Niziołek*

Nowe uprawnienia kontrolne radnych

Z analizy przepisów dotyczących nowych uprawnień kontrolnych radnych wynika, że stanowią one kopię analogicznych uprawnień posłów i senatorów. Należy wiec przypuszczać, że będą one powodować analogiczne problemy interpretacyjne oraz trudności z egzekwowaniem przyznanych im uprawnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura

Zmiany warunków technicznych budynków – komentarz cz. 2

1 stycznia w życie weszło znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedstawiamy kolejne zmiany w rozporządzeniu wraz z komentarzem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elektronizacja akt pracowniczych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ma na celu wprowadzenie zmian zmierzających do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poprawka do Prawa wodnego

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Projekt poprawki do ustawy zakłada zmianę przepisu przejściowego – art. 545 ust. 1 – w taki sposób, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne, to jest przed 1 stycznia 2018 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane