Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 3/1243 - lutego 10, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Pięćset minus dla gmin górniczych

Dlaczego Związek Gmin Wiejskich RP protestuje przeciwko projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej? Przede wszystkim broni finansów samorządowych. I nie chodzi tylko o 15 gmin, które już w tym roku mogą stracić część dochodów, ale w ogóle o zasady finansowania JST. Bo skoro można zabrać gminom górniczym miliony złotych bez żadnej rekompensaty, to następną ofiarą mogą paść dowolne inne samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wydzierżawimy mieszkańcom nowoczesne piece węglowe

Ludzie podpiszą umowy na 10 lat i zapłacą jednorazowo czynsz dzierżawny w wysokości 15 proc. wartości kotła. Gmina kupi urządzenia na własny koszt, w przetargu. To jedyny sposób, aby wobec braku systemowych rozwiązań na poziomie krajowym radykalnie przyspieszyć walkę z niską emisją – mówi Tadeusz Chrószcz, wójt gminy Marklowice.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Świętujemy 100 lat odzyskania niepodległości

– Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie z dostępem do morza – to słynne słowa prezydenta Woodrowa Wilsona wygłoszone 8 stycznia 1918 roku przed Kongresem USA. Miesiąc później, na skutek ostentacyjnej antypolskiej polityki Niemiec i Austro-Węgier, polskie przedstawicielstwa zaczęły wypowiadać posłuszeństwo okupantom i szukać sojuszu z Ententą. To były pierwsze etapy wybijania się na niepodległość, która przyszła kilka miesięcy później. W tym roku mija sto lat od tamtych wydarzeń. W całej Polsce planowane są tysiące wydarzeń: uroczyste msze, wystawy, koncerty, rekonstrukcje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Samorządy wobec zmian w kodeksie wyborczym

Istnieje poważna obawa, czy w związku z uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu 11 stycznia 2018 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych samorządy nie stracą swojej samodzielności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kodeks postępowania w RODO

Kodeksy postępowania, choć nieobowiązkowe, są zalecane przez GIODO. Dość ogólne zapisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku, nie określają konkretnego sposobu postępowania, a raczej wskazują ogólne reguły ochrony danych osobowych. To do poszczególnych administratorów danych będzie należeć przyjęcie takiego sposobu postępowania z danymi, aby spełnić reguły określone w tym akcie prawnym. Dzięki kodeksom postępowania zrzeszenie np. samorządów będzie mogło przygotować jeden dokument, w którym ustandaryzowane będą reguły postępowania w większej liczbie JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janina Fornalik*

Weryfikacja prewspółczynnika – szansa na zwiększenie odliczenia VAT

Od momentu wprowadzenia obowiązku centralizacji rozliczeń VAT w gminach z początkiem 2017 r. temat rozliczania podatku VAT stanowi stały element obowiązków działów finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Specyfika działalności jednostek samorządu terytorialnego zazwyczaj wymusza stosowanie proporcjonalnego odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów, z uwagi na ich związek zarówno z wykonywaniem zadań publicznych nieobjętych VAT, jak i działalnością gospodarczą podlegającą VAT (opodatkowaną i zwolnioną). Koniec roku może oznaczać dodatkowe obowiązki związane z wyliczeniem korekty podatku VAT, który w trakcie roku 2017 r. był odliczany według wstępnej proporcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zastrzyk gotówki dla gmin

Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał umowy z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna, dzięki której Polski Fundusz Rozwoju przejmie udziały w spółce Sądeckie Wodociągi. Stanie się także udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej. Dla samorządów oznacza to znaczący dopływ gotówki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rząd wbija szpilę samorządom

Pełna nieścisłości i wręcz nieprawdziwych stwierdzeń – tak ocenili dokument „Analiza i ocena funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – wnioski i rekomendacje” przedstawiciele strony samorządowej w zespole ds. administracji KWRiST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Jak obniżyć cenę pieniądza otrzymywanego z banku?

Samorządy zaciągają coraz więcej długów. Ich koszt w najbliższych latach będzie rósł ze względu na przewidywany wzrost stawek WIBOR, jak i rosnące ryzyko sektora, który będzie coraz bardziej zadłużony. Czy można coś z tym zrobić? Można! Poniżej kilka metod na obniżenie marży, które opracowałem na podstawie doświadczeń z realizacji ponad 350 projektów pozyskania finansowania dłużnego dla samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czesław Tomalik*

Czas na pocztową grupę zakupową

Od 10 lat skupiamy się na grupowych przetargach i grupowych negocjacjach cenowych, które przynoszą gminom członkowskim wymierne korzyści i przyciągają nowe gminy do związku – pisze prezes zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Problemy z integracją

Dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami jest coraz większa. Jednak aż w połowie placówek oświatowych nie zapewniono odpowiednich warunków, by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli

Zaloguj się i czytaj więcej

Jest minister od samorządów

Paweł Szefernaker został sekretarzem stanu w MSWiA i pełnomocnikiem rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym. To przewodniczący Forum Młodych PiS, poseł VII kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w KPRM.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rowerem miejskim po śniegu

Pomimo mrozu i pogody, która nie zachęca do eskapad po mieście? Doświadczenia Krakowa w tym względzie są bardzo ciekawe i mogą być wskazówką dla prezydentów innych miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

To koniec afery sopockiej

Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił Jacka Karnowskiego. Prezydent Sopotu wygrał też proces cywilny z gazetą, która w 2008 roku wykreowała sprawę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Koniec gargameli w puszczy

Puszcza Kampinoska i jej otulina to popularny kierunek emigracji warszawiaków. Któż nie chciałby spędzić życia w otoczeniu tak pięknej przyrody? Niestety, napływająca ludność ma różne gusta. Stare porzekadło mówi, że o gustach się nie dyskutuje. Ale my jednak podyskutujemy przy okazji wydanego niedawno wzornika architektonicznego, który pokazuje urzędnikom i inwestorom, co wygląda dobrze, a czego unikać projektując nowe domy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska*

Szorstka przyjaźń NGO i JST

Należałoby przyjąć zasadę prawną, że jednostka samorządu terytorialnego ma jedynie „zapewnić” określoną usługę, a nie ją wykonywać. Do tego niezbędne jest wdrożenie rozliczania efektów zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w kategoriach jakościowych, a nie wyłącznie ilościowych. Warto też pracować nad narzędziami zwiększania transparentności zarówno urzędów, jak i trzeciego sektora, gdyż to buduje wzajemne zaufanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Damian Nagórek*

Dotacje na ogrzewanie ekologiczne

Początek roku to czas podejmowania działań w samorządzie ukierunkowanych na wydatkowanie środków publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności gminy podejmują różne uchwały, w tym uchwały dotacyjne. Wśród nich pokaźną grupę stanowią uchwały dotyczące m.in. wymiany źródeł ciepła ogrzewania na ekologiczne, usuwania azbestu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Chodkowska*

Przeniesienia pozwolenia na budowę a podział działki

Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rozwiniętym obecnie rynku nieruchomości jest dość powszechną praktyką. Problem pojawia się w momencie, gdy przeniesienie decyzji nastąpić ma po dokonaniu podziału nieruchomości, dla której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Rodzi się pytanie czy wciąż można mówić o tej samej nieruchomości, dla której wcześniej została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Benc

Czas pracy pracowników samorządowych

Pracodawca samorządowy ma obowiązek ustalenia godzin pracy urzędu w taki sposób, aby obywatele mogli załatwiać swoje sprawy w dogodnym dla siebie czasie - po zakończeniu przez nich pracy bądź przed jej rozpoczęciem.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura

Zmiany warunków technicznych budynków – komentarz cz. 1

1 stycznia w życie weszło znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie wraz z komentarzem praktycznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dyżury aptek ustala rada

Ustalanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu. Niedopuszczalne jest upoważnienie do wprowadzania zmian w harmonogramie kierowników aptek czy innych podmiotów. Takie postanowienie uchwały uznane zostanie za istotne naruszenie prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dodatek funkcyjny tylko dla wychowawcy

Dodatek funkcyjny przysługuje wychowawcom w klasie oraz oddziale. Rada gminy nie może w drodze uchwały przyznać dodatku nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w punkcie przedszkolnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane