Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 1/1241 - stycznia 13, 2018

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Samorządowiec Roku 2017

Rafał Adamczyk, Zdzisław Banaś, Joachim Bargiel, Damian Bartyla, Arkadiusz Chęciński, Jan Chwiędacz, Marek Cyl, Grzegorz Czapla, Arkadiusz Czech, Grażyna Dziedzic, Andrzej Dziuba, Zygmunt Frankiewicz, Maciej Gogulla, Krystian Grzesica, Stanisław Jagoda, Wacław Kęska, Łukasz Komoniewski, Dawid Kostempski, Andrzej Kotala, Marcin Krupa, Edward Lasok, Eugeniusz Lubański, Małgorzata Mańka-Szulik, Krzysztof Obrzut, Wiesław Olszewski, Rafał Piech, Stanisław Piechula, Grzegorz Podlejski, Zbigniew Podraza, Barbara Prasoł, Adam Rams, Tomasz Sadłoń, Marcin Stronczek, Zbigniew Szaleniec, Tomasz Szczerba, Gabriel Tobor, Sława Umińska-Duraj, Henryk Utrata, Krystyna Wróbel, Aleksander Wyra, Arkadiusz Ziemba.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Siwoń

Quo vadis, metropolio

Przed samorządami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogromna szansa, by stać się graczem znaczącym w skali globalnej, czego pojedynczo nie mogłyby dokonać nawet największe miasta konurbacji. To największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowej o ogromnym potencjale. Przed metropolią jednak wiele wyzwań, w tym uniknięcie kolizji z funkcjami województwa samorządowego oraz uniknięcie budowania „województwa różnych prędkości”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Metropolia bierze transport

Przedstawiciele GZM oraz trzech organizatorów komunikacji działających w obrębie metropolii tuż przed świętami podpisali porozumienie integrujące od 1 stycznia taryfę dla biletów jednorazowych. To ważny krok do realizacji ambitnego zadania: stworzenia spójnego i jednolitego systemu komunikacyjnego obejmującego aż 41 gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Metropolia na światowych salonach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia musi wbić się głęboko w świadomość mieszkańców. Powinna też być rozpoznawalna w Polsce i w Europie jako nowoczesne miejsce, w którym warto inwestować i zamieszkać. Władze metropolii wspólnie z urzędem marszałkowskim pracują już nad planem marketingowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Cała Polska na nas patrzy

Członkowie pierwszego zarządu są w specyficznej sytuacji. Bacznie obserwowani. Jeżeli cokolwiek pójdzie źle, wina spadnie nie tylko na nich, ale wzmocni sceptyków metropolii – mówi prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski*.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Solidarność przede wszystkim

Metropolitalny Fundusz Solidarności to największa część budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Zmiany w samorządowym prawie wyborczym

Z początkiem stycznia 2018 roku dobiegły końca prace nad zmianami w samorządowym prawie wyborczym, które w większości zaczną obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Projektowane zmiany w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Proponowane zmiany w projekcie ustawy z 20 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczą nie tylko kwestii związanych z systemem aktów planistycznych, lecz także są związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. O ile w odniesieniu do decyzji o inwestycji celu publicznego proponowane rozwiązania mają charakter proceduralny, o tyle w odniesieniu do warunków zabudowy zmiana dotyczy przesłanek merytorycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Porawski: nie chcemy blokować projektu reprywatyzacji

Ocena – co do zasady – pozytywna. Wątpliwości dotyczą szczegółów, w tym zaliczania wpłat JST do Funduszu Reprywatyzacji jako wydatków majątkowych – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, o projekcie ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

RODO potraktujmy jako wyzwanie

Z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Edytą Bielak-Jomaa, doktor nauk prawnych, rozmawia Dorota Bąbiak-Kowalska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polska wsiadła na rowery

Już 1,36 miliona Polaków korzysta z rowerów publicznych. W 2017 roku jednoślady wypożyczono niemal 11 milionów razy. To absolutny rekord – policzyła firma Nextbike.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Brak pieniędzy kompromituje reformy w ochronie zdrowia

To rząd, ustalając zasady i finansując system, jest w największej mierze odpowiedzialny za stan szpitali. Od rządu oczekujemy kroków naprawczych, ale bez odpowiedniego finansowania nawet dobrze zaprojektowane reformy nie spełnią swej roli – uznali eksperci debaty „Finanse, szpitale – priorytety samorządu”, która odbyła się 7 grudnia w Instytucie Zdrowia i Demokracji w Warszawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Jak przed wyborami dotrzeć do młodzieży

W nadchodzących wyborach samorządowych może wziąć udział ponad 750 tys. nowych wyborców. Mowa o osobach, które w ostatnich wyborach lokalnych, ze względu na brak wymaganego wieku, nie mogły pójść do urn. Do tych ludzi warto dotrzeć. Nawiązanie kontaktu pozwoli nie tylko ich edukować i aktywizować publicznie, jest też szansą na pozyskanie głosów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska*

Wybory organów wykonawczych w Europie

Powszechne głosowanie na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, wprowadzone w Polsce ustawowo w 2002 roku, do tej pory uznawane jest za aksjomat ustrojowy funkcjonowania naszego samorządu. Działającą od początku lat 90. zasadę wyboru włodarza przez organ stanowiący zmieniono nominalnie z powodu konieczności większego zdemokratyzowania wyborów samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Jak uniknąć błędów w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa nie stanowi planu, ale prognozę, czyli plan działań finansowych np. gminy na przyszłość. Przy czym powinien on zawierać realistyczne dane odnoszące się do gospodarki finansowej konkretnej jednostki w sposób maksymalnie realny, z uwzględnieniem wielu zmiennych czynników, które mogą w przyszłości mieć wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Polakiewicz

Funkcja i rola audytu wewnętrznego w samorządzie

Audyt wewnętrzny jest obecny w polskiej administracji już od ponad piętnastu lat. Władze samorządu terytorialnego w dużej mierze zdążyły się już spotkać z tym narzędziem, którym mogą dysponować. Nasuwa się jednak pytanie czy i na ile wykorzystują jego możliwości?

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Sylwester Szczepaniak*

Świadek w postępowaniu administracyjnym

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego może wymagać przeprowadzenia dowodów na okoliczność stwierdzenia faktów mających znaczenie dla sprawy. Jako dowód szczególny wymieniony jest świadek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Określenie wskaźników zagospodarowania terenu przeznaczonego na cele rolne

Praktyka wskazuje, że tereny przeznaczane w planie miejscowym na cele rolne najczęściej obejmują działki gruntu o dużych powierzchniach. Wobec tego lokalizacja nowej zabudowy na terenach przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne niejednokrotnie będzie wymagała uprzedniego wydzielenia działki budowlanej, co wynika z jej definicji. Natomiast wskaźniki zagospodarowania terenu, ustalone w planie miejscowym, powinny umożliwić zlokalizowanie zabudowy na wydzielonej działce budowlanej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak*

Metryczka aktu normatywnego – zasady prawidłowej legislacji

Metryczką aktu prawnego nazywamy odesłanie do oznaczenia miejsca urzędowego ogłoszenia danego aktu stosowane w innym akcie prawnym. Najczęściej pojawia się ona w podstawie prawnej danego aktu normatywnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w finansowaniu działalności kulturalnej ze środków zewnętrznych

Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (projekt rządowy) upoważniającą ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania rozporządzeń, będących programami pomocowymi, podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji. Na podstawie tych programów minister kultury będzie udzielał pomocy publicznej projektom finansowanym w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Komisarz nie może tworzyć okręgu wyborczego

Ustawa zmieniająca między innymi kodeks wyborczy, nad którą pod koniec grudnia pracował Senat RP, doczekała się również senackiej opinii, w której eksperci senackiego Biura Legislacyjnego stwierdzili między innymi, że ustawa w formie, w której trafiła do Senatu, posiada niekonstytucyjne zapisy, gdyż odbiera kompetencję do tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych radom gmin, powiatów i sejmikom województw i przyznaje ją komisarzom wyborczym powoływanym przez PKW na wniosek ministra właściwego do spraw administracji (dotychczas – sprawiedliwości).

Zaloguj się i czytaj więcej

Dekomunizacja: nowe uprawnienia dla wojewodów

Senat zajął się ustawą, która ma zapewnić wykonanie przepisów dotyczących zmian nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników propagujących komunizm lub inne ustroje totalitarne. Ustawodawca uważa, że wykonanie zapisów ustawy w niektórych miejscach napotyka trudności i dlatego zaproponował rozwiązanie, które według niego zapewni nie tylko wykonanie zapisów ustawy, ale zapewni również stabilność nowych nazw ulic i pozostałych obiektów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane