Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 25/1239 - grudnia 16, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Barbara Świba

Strony postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością dzieloną mają możliwość uczestniczenia w procesie jej podziału, ale tylko w zakresie dotyczącym przebiegu jej zewnętrznych granic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Błaszczyńska

Dopuszczalność stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach na gruncie uodo i rodo

Kwestia dopuszczalności wykorzystania monitoringu wizyjnego w ogólności, jak i konkretnie w szkołach była od wielu lat przedmiotem kontrowersji. Jednocześnie przeznaczono na podstawie rozporządzeń znaczne środki finansowe w ramach programów rządowych na wyposażenie szkół w urządzenia monitoringu, np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”). Z uwagi jednak na całkowity brak regulacji w tym zakresie na poziomie ustawowym, kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich wskazywali na brak podstawy prawnej do tego typu działań, apelując o wprowadzenie jasnej i przejrzystej regulacji dotyczącej dopuszczalności stosowania monitoringu, jego zakresu, sposobu przechowywania i ochrony danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Kołcz

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacja zjazdu z drogi publicznej

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewelina Łuczak-Sosińska

Finasowanie oświetlenia przez gminy czy współfinansowanie działalności dystrybucyjnej?

Od kilku lat pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) toczy się zawiła dyskusja w zakresie zasad ponoszenia kosztów finansowania oświetlenia ulicznego. Główną oś sporu stanowi wykładnia pojęcia „finansowania oświetlenia” zawarta w ustawie prawo energetyczne. W zasadzie z pozoru jasna definicja, w praktyce napotyka na szereg wątpliwości natury prawnej i technicznej, szczególnie w kwestii rozgraniczenia ciężarów związanych z zakresem finansowania oświetlenia, jakie powinna ponosić gmina a jakie przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Mariusz Siwoń

„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” - nowa szansa dla regionu

Uchwalenie w dniu 9 marca 2017 r. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim jest odpowiedzią na zgłaszany od wielu lat przez różnego rodzaju środowiska, głównie samorządowe postulat stworzenia dodatkowych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających pogłębienie współpracy gmin w wymiarze metropolitalnym. Jest to fakt bezprecedensowy w historii polskiego samorządu terytorialnego. Ponieważ projekt ten może nabrać charakteru pilotażowego doświadczenia z jego realizacji mogą mieć istotny wpływ na dalsze rozwiązania legislacyjne dla obszarów metropolitalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Wirtualne społeczeństwo

Samorządy i samorządowcy coraz śmielej, ale wciąż zbyt rzadko, wykorzystują media społecznościowe do promocji siebie i swoich działań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Stary i nowy dom kultury

Nowoczesna bryła warszawskiego Domu Kultury Kadr, zielone dachy filii Dąb MDK Koszutka w Katowicach czy Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie. Domy kultury zmieniają swój wizerunek. I dotyczy to nie tylko oferty kulturalnej czy edukacyjnej, ale przede wszystkim zmienia się koncepcja architektoniczna budynków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Chodźmy na podwórko

Miasto to nie tylko reprezentacyjne parki, ale także niewielkie przestrzenie między budynkami, będące we władaniu innych podmiotów, zdegradowane i wymagające kilkusettysięcznych nakładów. Tychy postanowiły w nie zainwestować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wojna o las

Dalszy rozwój prężnie rozwijającej się gminy wymaga ofiar. Podwarszawskiej Jabłonnie część lasów chce odebrać Legionowo. A to dlatego, że boryka się z poważnym problemem: jest miastem z największą gęstością zaludnienia w Polsce (4 tys. osób na km kw.). Jabłonna z kolei aspiruje do miana najbardziej zaludnionej gminy w powiecie legionowskim – przewiduje aż czterokrotne zwiększenie liczby swojej ludności. Oba samorządy potrzebują terenów rekreacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Schimanek

Regranting zdobywa popularność

Podstawową korzyścią ze stosowania regrantingu jest możliwość wsparcia wielu małych, lokalnych inicjatyw mieszkańców, niekoniecznie realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Czy dług może być dobry?

Zadłużenie polskich samorządów wzrosło w poprzedniej perspektywie UE z 28 mld zł w 2008 roku do 69 mld zł na koniec 2016 r. Przed nami wzmożone inwestycje związane z obecną perspektywą budżetową. Mamy prawo przypuszczać, że zadłużenie wzrośnie w podobnym stopniu. Czego nas nauczyła poprzednia 8-latka? Czy nauczyliśmy się odróżniać dobry dług od złego? Czy dług w ogóle może być dobry?

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Wojewoda

Poprzedni wskaźnik zadłużenia wcale nie był gorszy

Czy obecny indywidualny wskaźnik to narzędzie rzeczywiście określające zdolność jednostki samorządu terytorialnego do obsługi zadłużenia? Obserwując codzienną praktykę, można nabrać wątpliwości. Liczba jego wad jest tak duża, że każe postawić pytanie: czy jest lepszy niż poprzednie sztywne wymogi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Spór o dekomunizację ciąg dalszy!

W sporze, który rozgorzał wokół dekomunizacji m.in. nazewnictwa ulic pojawił się bardzo interesujący wątek z punktu widzenia ustrojowo-proceduralnego. Przedstawiciele niektórych samorządów, ogłaszając niezadowolenie z faktu dekomunizacji nazewnictwa obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zapowiadają, że w sytuacji, gdy wojewoda zarządzeniem zastępczym dokona zmiany nazw ulic na terenie ich gmin – ponownie przemianują je według własnego uznania, na podstawie przepisów ogólnych zawartych w ustawie z 8 marca o samorządzie gminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki, Marcin Pelc

Plan regulacyjny jako „nowe narzędzie” planowania przestrzennego

Projekt ustawy z 20 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego zamierza wprowadzić możliwość teoretycznie prostszego i szybszego sposobu określania przeznaczenia terenów. Narzędziem, jakie ma temu służyć, ma być plan regulacyjny. Ten ostatni ma stanowić opracowanie, w ramach którego zostaną wyznaczone granice obszaru zorganizowanego inwestowania (OZI) oraz jednocześnie uregulowany zostanie sposób gospodarowania przestrzenią w tym obszarze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Projekt samorządowy zasłoną dymną?

Pisanie o przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, a skierowanym do Sejmu na początku listopada br., projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw „w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, jest niewdzięczne. Przy posiadanej przez tę partię większości w obu izbach parlamentu i jej silnej determinacji, by jak najszybciej uchwalać przedstawiane akty, głosy analityczne czy krytyczne nie mają dla procedury legislacyjnej większego znaczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasto z widokiem na Tatry

Jak zatrzymać turystów jadących tradycyjnie do Zakopanego i jak przyciągnąć miłośników jazdy rowerem oraz dzikiej, nieskażonej przyrody, opowiada burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Legislacyjne sprzątanie po nawałnicach

Raport, jaki przygotował międzyresortowy zespół analizujący działanie administracji w obliczu sierpniowych nawałnic, opisujący braki po stronie instytucji centralnych i lokalnych, ma zdecydowany antysamorządowy przechył. Niedziałające systemy alarmowe i ostrzegawcze, brak przekazywania informacji, brak dyżurów i skutecznego zarządzania kryzysowego, opieszałość w wypłatach odszkodowań... Sugestie? Więcej władzy dla instytucji rządowych, a samorządy karać za opieszałość!

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane