Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 24/1238 - grudnia 2, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Anna Szczybura

Zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu

Zaświadczenia wydawane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące niewniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, w sprawie zgłoszenia budowy i robót budowlanych wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mają znaczenie szczególnie przy inwestycjach gminnych lub innych tego typu, przy realizacji których ważna jest wiedza na temat realnego czasu przyjęcia zgłoszenia, uzyskanie potwierdzenia jego przyjęcia, jak również informacja o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia budowy lub robót objętych takim zgłoszeniem. Ważne jest również przy inwestycjach realizowanych z udziałem dodatkowych środków, np. funduszy unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Brodziński

Radny musi być kompetentny

Radni często sami skazują się na gorszą pozycję w systemie organów władzy samorządowej. Uważają, że wystarczy być „załatwiaczem spraw”, w dodatku tylko dla wyborców ze swojego okręgu wyborczego, odpowiednio podnosić rękę w głosowaniach zgodnie z wolą wójta (burmistrza/prezydenta/starosty/marszałka), co zapewni potem skuteczność w załatwianiu tych spraw, pozostać tzw. radnym „dietetycznym”, któremu mandat społeczny zapewnia dodatkowy zastrzyk finansowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Mediacja w urzędach

Mediacja do Kodeksu postępowania administracyjnego została wprowadzona nowelizacją z 2017 r., nie jest jednak obca prawu polskiemu, mediacja występuje zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, jak również sądowoadministracyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Opłata śmieciowa

Ostatnie miesiąca roku kalendarzowegoto okres wytężonej pracy legislacyjnej gmin, m.in. w zakresie uchwał dotyczących tzw. opłat śmieciowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Finansowanie edukacji teraz i za chwilę.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego to druga wartość otrzymywanej przez JST subwencji na prowadzenie zadań. Jej podział zawsze budzi i budził zastrzeżenia i nadchodzące zmiany w przepisach z pewnością tego nie zmienią. Samorządy jednym głosem stwierdzają, że jej wartość jest rokrocznie niedoszacowana, a kolejni ministrowie wkładając nowe kosztowne zadania na barki samorządu, konsekwentnie stwierdzają, że na wszystko środki samorządy znajdują w subwencji, a dodatkowo – zresztą logicznie – przypominają, że zgodnie z prawem wydatki oświatowe gmin finansowane są nie tylko z subwencji, ale też dochodów własnych gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wiesław Samitowski, Grzegorz Samitowski

Czas na wzrost efektywności samorządowych inwestycji

Jakie rozwiązania pozwolą samorządom na wybór najefektywniejszych projektów inwestycyjnych? Dostępność środków inwestycyjnych dla JST znacząco się zmniejszy, zwłaszcza po 2020 r. To oznacza, że preferowane powinny być projekty, które będą generowały środki na spłatę powstających zobowiązań, czyli efektywne finansowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Nowe oblicze kurortu

Władysławowo to od lat jeden z najatrakcyjniejszych kurortów nadmorskich w Polsce. W sezonie odwiedza je ponad 850 tys. turystów. Witają ich nieestetyczne stragany, wymagający remontu dworzec, pokrzywione chodniki. Burmistrz Roman Kużel postanowił odczarować miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Sypiański

Potrzebujemy krajowej strategii bezpieczeństwa wody

W rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia udało się wypracować kilka istotnych zmian, które nie tylko ułatwią i uproszczą ten akt prawny, ale także przyczynią się do lepszej interpretacji przepisów, w tym wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem przez podmioty odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę jak i nadzorujące jakość wody do spożycia. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich uważa jednak, że trzeba jak najszybciej podjąć prace nad stworzeniem krajowej strategii bezpieczeństwa wody.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki, Marcin Pelc

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w nowej odsłonie

Po upływie ponad roku od przedstawienia przez ministra infrastruktury i budownictwa projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany został przedstawiony kolejny projekt ustawy mającej, jak wynika z nazwy, upraszczać proces inwestycyjny. Poniżej omówimy ogólne założenia dotyczące proponowanych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także wątpliwości, które ze sobą niosą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak nie pływać łodzią po mieście?

Problem retencji wód opadowych nasila się z roku na rok, po części przez zmiany klimatu i coraz większe nawałnice powodujące lokalne podtopienia, po części przez postępującą urbanizację pozbawiającą miasta terenów zielonych wchłaniających wody opadowe. Samorządy nie czekają jednak bezczynnie, budują elementy lokalnej retencji i szukają rozwiązań w błękitno-zielonej infrastrukturze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowotki i innych zdrajców już u nas nie ma

Z przywiązania do rzeczy najważniejszych: ojczyzny, Boga, tradycji, płyną motywacje do codziennej pracy. Dla nauczycieli, urzędników, społeczników, także dla mnie i dla lokalnych przedsiębiorców. Bez tego nie byłoby tak dużego zaangażowania w to, co robimy – mówi Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko

Kontrowersyjne zmiany kodeksu wyborczego

Projekt ustawy mającej zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych mocno powiązuje wybory samorządowe z działaniami partii politycznych, przy jednoczesnym marginalizowaniu lokalnych komitetów wyborczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Gendźwiłł

Chcemy wywrócić do góry nogami organizację wyborów?

Jedno złe rozwiązanie próbuje się zastąpić innym, dodatkowo podważając stabilność reguł wyborów. Nawet próbując zdobyć się na wyrozumiałość i empatię wobec reformatorskich zamierzeń partii rządzącej nie potrafię zrozumieć, dlaczego projekt zmian reguł wyborów samorządowych czekał tak długo, by ujrzeć światło dzienne. Dlaczego tak fundamentalną zmianę proponuje się na niecały rok przed wyborami?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane