Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1236 - listopada 4, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Budżetowa bezradność

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Brzezicki, Marcin Pelc

Skargi na plany miejscowe uchwalone przed i po 1 czerwca 2017 r.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie szeroko komentowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 935). Doprowadziła ona do „uproszczenia” procedury skarżenia planów miejscowych, usuwając potencjalne przyczyny odrzucenia skargi przez sąd – bez badania czy został naruszony interes prawny skarżącego oraz czy podniesione zarzuty znajdują zasadność w obowiązujących przepisach prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Gminy przyjazne rowerzystom

Nie wystarczy zbudować ścieżki rowerowe. Potrzebna jest infrastruktura towarzysząca w postaci wiat, miejsc napraw, wypożyczalni rowerów miejskich. Do tego aktywna promocja: foldery, mapy, organizowanie rajdów. Inwestycje w turystykę rowerową i udogodnienia dla miłośników jazdy na dwóch kółkach procentują rozwojem lokalnego biznesu i wzrostem obrotów prywatnych przedsiębiorców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Walczak

Dług SPZOZ w procedurach kontroli zarządczej

Jestem pracownikiem komórki organizacyjnej starostwa powiatowego, zajmującej się sprawami ochrony zdrowia, w tym wykonywaniem kompetencji związanych z nadzorem nad samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Otrzymaliśmy ostatnio od SPZOZ – do akceptacji – projekt porozumienia z firmą parabankową, która w drodze cesji nabyła długi SPZOZ i teraz negocjuje ze szpitalem nowe warunki spłaty. Czy na podstawie ustawy o działalności leczniczej starosta wyraża zgodę na powyższe porozumienie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Dobre prognozy dla budżetów miast

Wzrost wydatków majątkowych JST w 2017 roku w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, wzrost zadłużenia w latach 2018–2019, ale bezpieczny, stabilna wiarygodność kredytowa – tak oceniają najbliższą przyszłość samorządowych budżetów analitycy agencji Fitch. Wskazują jednak na groźbę wzrostu wydatków operacyjnych wskutek przekazywanych przez rząd zadań bez odpowiednich środków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Zagrożenia związane z zadłużeniem samorządów

Zadłużenie samorządów w Polsce wynosi ok. 69 mld zł. Mimo że w ostatnim roku spadło o 2,8 mld zł i stanowi niecałe 7 proc. długu publicznego, to ciągle jest tematem debat i rozważań. Zwłaszcza że tylko na rok 2017 samorządy przewidziały zaciągnięcie 18 mld zł nowego zadłużenia (przy spłacie 15 mld zł, co daje dodatnie saldo netto 3 mld zł), a na lata 2018 i 2019 – kolejnych 22 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

USTAWA INWESTYCYJNA ZAMIAST KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO

Trwa opiniowanie projektu zmian niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, zwanego ustawą inwestycyjną. Myli się ten, kto sądzi, że propozycje te dotyczyć będą wszystkich inwestycji. Nawet pobieżna lektura projektu nie potwierdza intencji zawartej w jego tytule. Nowelizacje mają na celu raczej racjonalizację procesu inwestycyjno-budowlanego przy jednoczesnym ograniczeniu niekontrolowanego inwestowania na niedostatecznie wyposażonych obszarach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Banaszkiewicz-Bieniek

Co dalej z doradcami i asystentami

Ponieważ żaden z racjonalnych argumentów dotyczących pozostawienia w ramach pracowników samorządowych stanowisk doradców i asystentów nie zdołał przekonać posłów o takiej potrzebie i podjęli oni decyzję o ich usunięciu, to trzeba się zastanowić, czy istnieją jakieś prawne możliwości dalszego korzystania przez urzędy z ich pomocy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Brak kadr w szkole prowincjonalnej czyli powrót pani od wszystkiego

Konstrukcja obowiązującego od 1 września 2017 r. rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów. Różnica w stosunku do dotychczasowych polega na tym, że tamte ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym. W konsekwencji arkusz organizacyjny szkoły zawiera z góry określoną liczbę godzin poszczególnych przedmiotów w kolejnych latach nauki, bez możliwości przesuwania ich na inne lata kształcenia, np. z powodów dostępności nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Subwencja oświatowa: kto wygra, a kto straci

Wszystkie samorządy spodziewały się, że na 2018 r. otrzymają większą subwencję oświatową ze względu na planowane podwyżki dla nauczycieli. Ale dodatkowych pieniędzy bardzo często nie zobaczą. Przeciwnie, subwencja dla niektórych będzie mniejsza, nawet o ponad 10 proc.! Ale będą też beneficjenci zmian w algorytmie naliczania subwencji. Ministerstwo Finansów ukrywa dane, które pomogłyby zweryfikować prawidłowość obliczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Szymaszek

Co zrobić z antywirusem Kaspersky Lab?

Producent oprogramowania chroniącego przed cyberzagrożeniami jest podejrzewany o szpiegowanie swoich użytkowników na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych. Czy polskie samorządy powinny zrezygnować z oprogramowania tej firmy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Proniewicz

100 lat współpracy polskich miast

W czasach gdy część obozu rządzącego zdaje się kwestionować fundamenty samorządności, nasze środowisko musi wykazać się większą odpowiedzialnością. Jeśli dalej większość miast będzie jechać na gapę, to za kilka lat polski samorząd może być tylko wspomnieniem – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Jawność życia publicznego według Kamińskiego

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego w szerokim zakresie odnoszący się do samorządu terytorialnego. Jest to kolejna bardzo ważna dla samorządów nowelizacja, która pomimo wagi i charakteru zaproponowanych przepisów ma mieć niezwykle szybkie tempo uchwalania. Co ważne, ustawa ta bez wątpienia wpisuje się w wątek wyborczy. Osoby rozważające start w przyszłorocznych wyborach samorządowych z pewnością będą brały pod uwagę dalsze ograniczenia wynikające z proponowanych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Czajkowska

arządzanie finansami JST - Wielkość ma znaczenie

Ile wydawać, ile oszczędzać, w co i kiedy inwestować? Takie dylematy dotyczą nie tylko prowadzących gospodarstwo domowe ale również przedsiębiorstw prywatnych, państwowych oraz innych jednostek bez względu na ich formę organizacyjną. Przy rozwiązywaniu wspomnianych dylematów przez podmioty gospodarcze wpływ mogą mieć: skala działalności, jej cel oraz przepisy, które ją kontrolują. O ile gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa prywatne w zarządzaniu swoimi finansami kierują się głównie zdrowym rozsądkiem w maksymalizowaniu swoich celów i zysków o tyle pozostałe podmioty gospodarcze (państwo, samorząd terytorialny) będą działały w oparciu o przepisy, które regulują i kontrolują ich postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewelina Łuczak-Sosińska

FINANSOWANIE OŚWIETLENIA PRZEZ GMINY CZY WSPÓŁFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ?

Od kilku lat pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) toczy się zawiła dyskusja w zakresie zasad ponoszenia kosztów finansowania oświetlenia ulicznego. Główną oś sporu stanowi wykładnia pojęcia „finansowania oświetlenia” zawarta w ustawie Prawo energetyczne (ustawa z 10 kwietnia 1997 r., DzU z 2017, nr 220 ze zm.). W zasadzie z pozoru jasna definicja, w praktyce napotyka szereg wątpliwości natury prawnej i technicznej, szczególnie w kwestii rozgraniczenia ciężarów związanych z zakresem finansowania oświetlenia, jakie powinna ponosić gmina, a jakie przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym

W postępowaniach administracyjnych strony mogą działać przez swoich pełnomocników. Jednak w praktyce pojawia się szereg wątpliwości co do tego, jak długo jest ono ważne, w jakiej powinno być formie oraz jak rozumieć pojęcie „sprawy mniejszej wagi”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Utrata

Postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym

Głównym jego celem jest wydanie prawidłowej decyzji w indywidulanej sprawie. Aby ją wydać, organ powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby dokładnie i rzetelnie wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. Ustalenie stanu faktycznego następuje między innymi na podstawie dowodów. Przeprowadzenie postępowania dowodowego jest również konieczne, jeżeli między stronami istnieje spór co do pewnych faktów. Nie wymagają natomiast przeprowadzania postępowania dowodowego fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu. Aby organ mógł wydać rozstrzygnięcie zgodne z prawem, musi zgodnie z zasadą oficjalności postępowania zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Prawidłowe wydatkowanie rezerw budżetowych

Poniżej przedstawimy niektóre z problemów zgłaszanych nam przez jednostki samorządu terytorialnego, związane z szeroko pojętym tematem rezerw budżetowych; ogólnej, celowych i kryzysowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane