Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1227 - czerwca 30, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Gotówka bezpiecznie znika z urzędów

Wszystkie samorządy, które zdecydowały się wprowadzić w urzędach płatności bezgotówkowe, nie żałują tej decyzji. Organizacje płatnicze gwarantują na tyle wysokie bezpieczeństwo, że kolejnym krokiem jest ekspansja systemów płatności elektronicznych do obsługi transakcji biletowych w komunikacji miejskiej i odwrót od biletów papierowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Regionalne izby obrachunkowe z większymi kompetencjami nadzorczymi

Wbrew ustaleniom poczynionym na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego posłowie rozszerzyli kompetencje kontrolne RIO m.in. o kryterium gospodarności. Będzie ono stosowane m.in. przy badaniu przez Izby zaciąganych np. przez gminy kredytów i pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Smog już do nas nie przyleci

Jedna z polskich stacji telewizyjnych przysłała do nas ekipę, która biegała po rynku z kamerą i pytała matki z dziećmi, czy nie boją się wychodzić z domu skoro powietrze to trucizna. Kilka miesięcy później przyjechali dziennikarze zagraniczni, sprawdzili jakie programy ekologiczne realizujemy i przygotowali materiał, z którego wynikało, że jesteśmy liderem w walce ze smogiem – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Elektrobusy z polskim rodowodem

Do końca 2020 roku w europejskich aglomeracjach powinny powstać punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Nasz rząd idzie o krok dalej i realizuje projekt polskiego autobusu elektrycznego, zbudowanego wyłącznie z rodzimych podzespołów, który ma zdominować ulice miast. W projekcie biorą udział samorządy, które testują pojazdy na potrzeby stworzenia takiego, który poradzi sobie w każdych warunkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Krukowska*

Bez współpracy ani rusz

Trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne prowadzenie lokalnej polityki rozwoju bez współdziałania z partnerami spoza urzędu gminy. Z kim zatem współpracują polscy burmistrzowie? Czy różnią się pod tym względem od swoich europejskich kolegów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Grabówka i Szczawa wracają do gry

Rady gmin wygasły z mocy prawa, więc decyzje przez nie podjęte będą zaskarżalne. Nie obowiązują plany zagospodarowania i inne uchwały. Chaos prawny może mieć konsekwencje odszkodowawcze – uważa Piotr Todorczuk, jeden z inicjatorów powstania gminy Grabówka. 1 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie rządu uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka jest niezgodne z konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Diana Ilków*

Zielone światło dla „mikroplanów” zagospodarowania przestrzennego

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla niewielkich obszarów od lat budzi wiele wątpliwości prawnych. Wbrew pozorom nie są to przypadki odosobnione. „Mikroplany” są bowiem postrzegane jako jeden z najskuteczniejszych sposobów przywracania ładu przestrzennego w centrach miast. Czy marcowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sposób definitywny rozstrzygnie spory dotyczące tej problematyki?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Prawa i obowiązki inicjatorów referendów lokalnych

Na złożeniu wniosku rola inicjatora referendum się nie kończy. Ma on prawo aktywnie uczestniczyć podczas prac związanych z weryfikacją poprawności wniosku, a po oficjalnym rozpisaniu referendum ma prawo uczestniczyć w kampanii referendalnej. Samo referendum przeprowadzane jest bezpośrednio przez powołane do tego terytorialne (wojewódzka, powiatowa i gminna) komisje do spraw referendum i obwodowe komisje do spraw referendum.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec*

Znowu litera a nie duch prawa

Co jakiś czas natrafiam na zaskakujące rozstrzygnięcia organów nadzoru nad działalnością samorządową, urągające zdrowemu rozsądkowi, a których efekty – mimo że wydają się być zgodne z literą prawa – wzbudzają stanowczy sprzeciw radnych czy mieszkańców. Niestety, nie przyczynia się to do wzrostu poszanowania prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Sławomir Bukowski

Wirtualne biuro obsługi mieszkańca

Urząd Miasta Radomia chce maksymalnie dużo usług udostępnić w internecie. Mieszkańcy będą mogli sprawdzać swoje zobowiązania podatkowe względem miasta i je opłacać, umawiać się na rozmowy z urzędnikami, składać wnioski, a nawet zapisywać dzieci na zajęcia w domach kultury. Czy e-administracja jest w stanie nie tylko diametralnie zmienić obraz skostniałych urzędów samorządowych, ale i zachęcić Polaków do korzystania z e-usług?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski*, Irmina Sobczuk**

Ustrukturyzowane e-faktury w samorządach

Proces e-fakturowania stanowi jeden z etapów kompleksowego cyklu udzielania e-zamówień publicznych, obejmującego szereg procesów, począwszy od elektronicznego ogłoszenia zamówienia (pre-award), a skończywszy na e-płatności, e-archiwizacji oraz kontrolach biznesowych przepływu środków publicznych (post-award). Należy jednak oczekiwać, że etap ten stanie się podstawą do głębokich zmian w sposobie funkcjonowania samorządów, w których wykonanie niemal wszystkich usług na rzecz zainteresowanych będzie dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski,* Robert Łuszczyna**

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Tworzenie, wysyłanie i scalanie bez problemów w samorządzie

Przepisy wprowadzające Jednolity Plik Kontrolny weszły w życie blisko rok temu. Jednak pomimo znacznego upływu czasu wciąż brakuje ze strony Ministerstwa Finansów szczegółowych i oficjalnych wytycznych, które pozwoliłyby podatnikom na swobodne poruszanie się w tematyce JPK – zarówno od strony wypełniania poszczególnych pól JPK, technicznego procesu scalania danych z wielu systemów, jak i samej wysyłki JPK. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe problemy praktyczne związane z każdym ze wskazanych zagadnień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Gąsior

Termin wyborów samorządowych

Zgodnie z obecną regulacją prawną data wyborów samorządowych wynika wprost z kodeksu wyborczego. W związku z tym rozporządzenie prezes Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w zakresie terminu głosowania pełni jedynie rolę deklaratoryjną i informującą. Zmiana tej daty może nastąpić jedynie poprzez zmianę kodeksu wyborczego, ewentualnie ustawy o samorządzie gminnym w zakresie terminu upływu kadencji. Problematyczne jest również zarządzenie na dzień wyborów samorządowych, tj. 11 listopada 20178 r., referendum ogólnokrajowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Legislacyjne problemy związane z dotacjami oświatowymi

Jednostki samorządu terytorialnego mają ciągłe problemy z prawidłowym podjęciem uchwał dotacyjnych dla niepublicznych placówek oświatowych. Praktyka pokazuje także, że również w kręgu samych organów nadzorczych istnieją rozbieżności w zakresie kwalifikacji danego zapisu dotacyjnego jako zgodnego bądź niezgodnego z prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Zmiany w KPA

Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego powodują duże zainteresowanie ze względu na ich zakres i charakter. Bez wątpienia ostatnią nowelizację k.p.a. można nazwać największą zmianą jakościową postępowania administracyjnego od co najmniej 10 lat. Czy jest to zmiana pozytywna pokaże praktyka stosowania ww. przepisów przez ograny, ale przede wszystkim przez sądownictwo administracyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane