Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 1/1215 - stycznia 14, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Krzysztof Sech

Zmiany w udostępnianiu informacji o środowisku

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przyjęta ustawą z 9 października 2015 r. Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane zostało koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do wymogów prawa wspólnotowego. Zawierają one szereg istotnych zmian, które w sposób znaczący wpływają chociażby na procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura

Regulaminy korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Wśród aktów prawa miejscowego, których znaczący odsetek jest stale kwestionowany przez organy nadzoru i sądy administracyjne, znajdują się uchwały w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Choć podstawa do ich podejmowania od początku widnieje w ustawie o samorządzie gminnym i wokół niej „narosło” przebogate orzecznictwo i piśmiennictwo, to jednak wciąż w treści uchwał podejmowanych w gminach i miastach pojawia się szereg błędów. To skłania do refleksji, ale też zajęcia się tematem także na tych łamach po raz kolejny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane