Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1209 - października 15, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Gryn

Wygaszanie pełne obaw

Kumulacja trzech roczników w jednym roku, zwolnienia wśród nauczycieli i wielomilionowe koszty administracyjne – to tylko niektóre problemy, z którymi zmierzą się samorządowcy, jeśli MEN zrealizuje swoje zapowiedzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nie tylko gimnazja. Reforma może pochłonąć małe przedszkola

Według korporacji samorządowych, reforma edukacji może kosztować nawet miliard złotych. – Czy nie lepiej zainwestować te pieniądze w przedszkola? – pytała podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów Alina Kozińska, wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych. Pytanie o tyle zasadne, że wbrew pozorom likwidacja gimnazjów może zaszkodzić przedszkolom w małych miejscowościach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rynek Catalyst ogromną szansą na rozwój regionów

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na program emisji obligacji komunalnych. Zdaniem ekspertów ta forma pozyskania kapitału jest najbardziej efektywną formą pozyskiwania środków przez JST. Kapitał może zostać wykorzystany jako wkład w inwestycję współfinansowaną ze środków europejskich czy spłatę zaległych zobowiązań

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Subwencja jednak wyższa, ale kosztem dotacji

O ponad 410 mln zł zwiększyła się – w stosunku do pierwszego projektu budżetu – kwota części oświatowej subwencji. W tym samym czasie z dotacji na upowszechnienie wychowania przedszkolnego zabrano ponad 350 mln zł. Najprawdopodobniej jest to związane z planowanym objęciem sześciolatków subwencją oświatową. W takim wykonaniu będzie to jedynie zapis księgowy. Samorządy nic nie zyskają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia Janusz Król

Jako pierwsi zlikwidujemy chaos reklamowy w mieście

Ciechanów to nie takie miasto, jak Zakopane czy miejscowości nadmorskie, gdzie jest przesyt reklam. Aż takiego bałaganu u nas nie ma. Ale kiedy popatrzymy na ronda, niektóre skrzyżowania, to widać, że trudno skupić się na sygnalizacji świetlnej, na ruchu, że reklamy odwracają uwagę kierowców – mówi prezydent Krzysztof Kosiński. Tłumaczy, dlaczego w uchwale krajobrazowej znalazły się przepisy nieostre, mogące budzić wątpliwości interpretacyjne, i jak przekonać przedsiębiorców do ograniczenia reklam.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kadencyjność dzieli samorządowców

Dyskusja na temat limitowania liczby kadencji, na wzór ograniczeń dotykających Prezydenta RP, co jakiś czas wypływa na powierzchnię, chwilę dryfuje, po czym znika w odmętach polityki. I tak najprawdopodobniej będzie i tym razem. Choćby dlatego, że żadna z partii, także rządząca, nie przygotowała żadnego projektu zmian. Mimo to dyskusje trwają, a samorządowcy ustawiają się po dwóch stronach barykady.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tymoteusz Mądry

Rewolucyjne zmiany dotyczące wycinki drzew

Proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmiany stanowią rewolucję w dotychczasowym systemie zezwoleń i kar związanych z usuwaniem drzew oraz krzewów. Zgodnie z jego założeniami kwestie te przestałyby być bowiem regulowane na poziomie centralnym, a ich usankcjonowanie przeszłoby w zakres kompetencji samorządów gminnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń*

Cyberbezpieczeństwo a funkcjonowanie samorządu terytorialnego

Nawet w najmniejszej gminie powinna zostać wydzielona komórka organizacyjna, podległa bezpośrednio wójtowi, której zadaniem będzie organizacja i utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Uchwała antysmogowa jednak wejdzie w życie

Wszystkie skargi na tzw. uchwałę antysmogową przyjętą na początku roku przez małopolski sejmik oddalone! Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza: – To dobra wiadomość. Przymus administracyjny jest najskuteczniejszym sposobem walki z piecami w domach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Kolorowe przedszkole w Chróścicach

Choć władze gminy Dobrzeń Wielki chciały jedynie dostosować budynek dawnej szkoły do potrzeb przedszkola, to architektom z pracowni „Port” udało się przekonać je do większych zmian. Zróżnicowane kolory, ciekawe materiały i nowatorskie rozwiązania sprawiły, że przedszkole jest jednym z najciekawszych w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Mistrzowie pozyskiwania funduszy unijnych

Przygotowując ranking wykorzystania środków UE przez samorządy, zmieniliśmy metodologię. Po pierwsze, analizujemy teraz cały okres 2007–2015. Po drugie, prezentujemy dwa wskaźniki: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną. W tym drugim przypadku uwzględniliśmy m.in. wydatki w działach takich, jak: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. I wyniki tego właśnie zestawienia prezentujemy na stronach 42–53, gdzie omawiamy najciekawsze przykłady inwestycji zrealizowanych przez samorządy. Pełne tabele dostępne są oczywiście na naszej stronie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Szymańska

Analizy poprzedzające proces tworzenia centrum usług wspólnych

Gdańsk pracuje nad uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych IT, które docelowo ma obsługiwać informatycznie wszystkie jednostki organizacyjne w gminie oraz urząd. Model scentralizowany, który ma już niedługo rozpocząć funkcjonowanie w mieście, zakłada dwie struktury: pierwsza z nich, umiejscowiona w urzędzie, zajmie się planowaniem i rozwojem, a druga, nowa jednostka organizacyjna, bieżącą obsługą i utrzymywaniem IT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Lipka-Szostak

Mała Szkoła Fundraisingu

Receptą na sukces w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych przez szkoły wiejskie prowadzone przez stowarzyszenia mieszkańców jest zróżnicowanie źródeł przychodu. Oprócz dotacji oświatowej, która jest przekazywana przez samorząd na każde dziecko uczące się w placówce, należy pozyskiwać dodatkowe fundusze, np. dotacje od sponsorów i darczyńców indywidualnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Konieczka*

Centralizacja vat a jednostki organizacyjne gminy

Po wdrożeniu scentralizowanego systemu rozliczeń podatku VAT w samorządach niezbędne będzie określenie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czynności publicznoprawnych nieobjętych opodatkowaniem w jednostkach organizacyjnych gminy, które dotychczas nie były zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT, gdyż np. korzystały ze zwolnienia podmiotowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Zmiana oznaczenia użytków gruntowych

Nie można zmieniać oznaczenia użytków gruntowych na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zmiana oznaczenia użytków gruntowych jest związana wyłącznie ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, natomiast w żaden sposób nie następuje na skutek samego jej podziału.Nie można zmieniać oznaczenia użytków gruntowych na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zmiana oznaczenia użytków gruntowych jest związana wyłącznie ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, natomiast w żaden sposób nie następuje na skutek samego jej podziału.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Jak wykorzystać środki z funduszu sołeckiego w 2017 r.

Ustawodawca przyznał sołectwom prawo do korygowania lub zmiany treści wniosku w sprawie środków z funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego. Decyzję taką zgromadzenie wiejskie może podjąć nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok (np. na 2017 r.) i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. Oznacza to, że do 31 października 2016 r. sołectwa mogą jeszcze podjąć decyzję o zmianie realizowanego w tym roku przedsięwzięcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura

Referendum gminne a planowanie przestrzenne w gminie

Poniżej przedstawiamy wzajemną relację pomiędzy formą demokracji bezpośredniej, jaką stanowi referendum lokalne a jednym z istotniejszych zadań własnych gminy, czyli sprawami ładu przestrzennego, a ściślej rzecz biorąc z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane