Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1207 - września 17, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Stanisław Szelewa*

Zmiany w zasadach udzielania dotacji dla szkól

Merytorycznie zmiany w sposobie wyliczania wysokości dotacji na uczniów w szkołach i placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny są uzasadnione. Ich zapisy są jednak bardzo skomplikowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski

Czy komornik może zająć dotację dla szkoły

Kancelarie komornicze wysyłają do urzędów gmin informacje o zajęciu dotacji wypłacanych szkołom niepublicznym. Jakie zagrożenia czyhają w takiej sytuacji na gminnych urzędników?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał: Andrzej Gniadkowski

Wyrzuciliby mnie z każdej partii

Dlaczego największym problemem samorządów jest złe prawo, kto niszczy polskie sklepy i gdzie brakuje nam kultury, mówi nowy przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Budżet 2017: Niższa subwencja oświatowa i podwyżki dla nauczycieli

Subwencja oświatowa niższa o 5,1 mln zł, a dotacja przedszkolna wyższa o ok. 60 mln. W sumie w 2017 roku samorządy otrzymają na edukację o 0,1 proc. więcej niż w 2016 r. roku przy zakładanej inflacji na poziomie 1,7 proc. Od stycznia będą podwyżki dla nauczycieli. Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2017 rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rower miejski czwartej generacji

Zakończyło się głosowanie na nazwę nowego Systemu Rowerów Publicznych w Krakowie. Mieszkańcy wybrali WAVELO. Przez najbliższe 8 lat będzie towarzyszyć ona miastu w jego promocji, a przede wszystkim popularyzacji systemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Folczak

Obligacje umożliwiają realizację ważnych inwestycji

Konieczność znalezienia środków na wkład własny coraz częściej skłania samorządy do emisji obligacji, które pomagają radzić sobie z limitami obsługi zadłużenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Konieczka

Proporcjonalne odliczenia podatku naliczonego przed i po centralizacji rozliczeń VAT

Po wdrożeniu scentralizowanego systemu rozliczeń podatku VAT w samorządach, zgodnie z projektem specustawy VAT do końca 2017 r. będzie obowiązywał okres przejściowy w stosunku do sposobu ustalania proporcji służącej do częściowego odliczenia podatku VAT od tzw. wydatków mieszanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

Trudne czasy dla skarbników

Bez systemowego działania moglibyśmy bardzo szybko doprowadzić miasta do poważnych problemów – mówi Danuta Kamińska, skarbniczka Katowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kiesiński

Właściwe zabezpieczenie przedsięwzięć inwestycyjnych

Ciągły rozwój, dostęp do unijnych funduszy, ale także rosnące potrzeby lokalnych społeczności, powodują konieczność inwestowania w obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturalne, sportowe itp. Na te przedsięwzięcia przeznaczane są niebagatelne, wielomilionowe kwoty. Jednym z obszarów, który decyduje o sprawnym przeprowadzeniu inwestycji, jest zabezpieczenie jej od strony ubezpieczeniowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Rybacki*

Europejski Bank Inwestycyjny ma program dla samorządów

Dzięki funduszowi EFIS bank może udzielać samorządom kredytów na przedsięwzięcia obarczone wyższym ryzykiem niż dotychczas.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Dokąd zmierza transport publiczny?

Naprawdę dobre zmiany w zakresie możliwości organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego zostały ostatnimi czasy zaprzepaszczone w związku z lobbingiem części samorządów i przewoźników niechętnych organizowaniu transportu zbiorowego przez samorządy. Długo oczekiwane wejście w życie wszystkich przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zostało „przesunięte” o kolejny rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Środki na rozwój wiejskich bibliotek

Dostęp mieszkańców do kultury to także dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych bibliotek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Polska winem płynąca

Tradycje winiarskie w Polsce sięgają średniowiecza. Jeszcze przed rozbiorami funkcjonowały słynne na całą Europę winnice, a przez Podkarpacie wiódł jeden z najważniejszych szlaków winnych z Węgier. W rejonie zielonogórskim winorośl była uprawiana już w XIII wieku, natomiast w XIX wieku produkowano tam niemieckie wino musujące. Dzisiaj samorządy zaczęły wykorzystywać wino do promocji regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Uchwały w sprawie herbu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uwagi poczynione w niniejszym artykule wskazują na potencjalne trudności, które mogą pojawić się w procedurze ustanawiania bądź zmiany herbu gminy. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zamierzając podjąć działania w tym zakresie, powinny uwzględnić w harmonogramie tych działań ewentualne spory prawne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Więcej ściągniętych długów po nowelizacji kodeksu karnego

Można zaobserwować pozytywne efekty nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Nałożony na sądy i JST obowiązek wpisywania do wszystkich BIG w Polsce osób mających zadłużenie wobec tych instytucji, pomaga w ściąganiu należności. Po roku od wejścia w życie zmian sami tylko dłużnicy alimentacyjni wpisani do ERIF BIG S.A. spłacili zobowiązania w wysokości 3,7 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Postępowania w sprawie podziału

Nie jest dopuszczalne prowadzenie dwóch odrębnych postępowań administracyjnych w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak*

Żądanie przesłania mailem dokumentów z postępowania administracyjnego

Jak zachowywać się w przypadku żądania udostępniania informacji zwłaszcza decyzji administracyjnych mailem? Często nie wiemy, czy osoba, która do nas pisze (np. mail: agatka@wp.pl) lub dzwoni (wyświetla się numer, który trudno zweryfikować) jest stroną postępowania lub osobą uprawnioną lub, że jest to prośba o udostępnienie informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Bartczak-Żuraw*, Jakub Krysa**, Maciej Mikucki**, Aleksandra Piech**, Kamila Sawicka**

Komentarz do zmian w zamówieniach publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) (dalej: „p.z.p.”), której zasadniczym celem było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych, tj. dyrektywy klasycznej (2014/24/UE) oraz sektorowej (2014/25/UE). Nowelizacja niejako „przy okazji” uregulowała także szereg zagadnień, niewynikających z konieczności implementacji reguł europejskich, lecz z lokalnych doświadczeń. W efekcie uczestnicy rynku zamówień publicznych otrzymali przepisy powszechnie kwalifikowane jako trudne i rewolucyjne. Zamawiający, wyposażeni w nowe narzędzia, ale i nowe obowiązki, przygotowując i prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako pierwsi zmierzą się ze zmienionymi regulacjami. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia i zmiany wynikające z nowelizacji i wskazujemy na możliwości oraz już zidentyfikowane problemy, które w naszej ocenie mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane