Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1203 - lipca 16, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tadeusz Kołacz*

W oświacie „zmiana na nasze”. Ale czy na lepsze?

Ministerstwu edukacji udało się skłócić nauczycieli i złamać solidarność zawodową. Ale koszty reformy systemu edukacji poniosą nie tylko oni, tylko całe społeczeństwo. Przekształcenia spadną na barki samorządów. Wielu nauczycieli straci pracę. Rodzice zapłacą za nowe podręczniki, które miały być już bezpłatne. Wydrukowane książki pójdą na makulaturę, z czego ucieszą się wydawcy nowych. Dzieci i rodzice poniosą koszty testowania na nich nowego systemu, który funkcjonuje na razie wyłącznie w propagandowych hasłach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Po co nam ta rewolucja

O opinie na temat zmian w systemie oświaty, zapowiedzianych przez resort edukacji, poprosiliśmy prezydentów miast, urzędników oraz ekspertów samorządowych. Co ciekawe, jednogłośnie odmówili nam samorządowcy związani albo sympatyzujący z PiS. Przedstawiamy więc komentarze wybrane spośród tych nadesłanych do „Wspólnoty” – we wszystkich dominuje krytycyzm.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Rewitalizacja zmienia i miasto, i ludzi

Kiedy planujemy modernizację części miasta, to dotykamy sfery ludzi, którzy tam żyją, mają swoje wizje i oczekiwania. Dlatego program rewitalizacji trzeba tak przygotować, aby zachęcić ich do udziału w nim, aby dostrzegli korzyści – mówi wiceprezydent Otwocka Agnieszka Wilczek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Kot*, Sławomir Wojciechowski**

Masowa migracja akt stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki rozpoczęły prace związane z rozwojem Systemu Rejestrów Państwowych. Etap ten jest równie ważny, jak samo wdrożenie systemu, ma zapewnić jak najlepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb i wymagań pracowników urzędów stanu cywilnego w całym kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cyfrowa administracja wciąż kuleje

Czy w najbliższych latach Polskę czeka rewolucja, dzięki której zaczniemy doganiać cyfrową Europę? Czy teraźniejszość pozwala realnie ocenić, jak będzie wyglądać nasza cyfrowa przyszłość?

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Bezpieczne finansowanie rozwoju

– Największym niebezpieczeństwem dla finansowania samorządów jest nadmierne zadłużenie – powiedział Mirosław Panek, prezes zarządu BGK podczas XII Konferencji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przekonywał, że choć inwestycje samorządowe są ograniczone przez problemy kapitałowe, to są możliwości znalezienia dla nich finansowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

I twoje miasto może być eko

Rozpoczyna się czwarta edycja projektu Eco-Miasto. Program promuje koncepcję zrównoważonego rozwoju miast w oparciu o kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Organizuje go Ambasada Francji w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Nowe obowiązki samorządu w zapewnianiu internetu

Wprowadzone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw mają ułatwić inwestycje na obszarach, na których dostęp do internetu jest niewystarczający. U ich genezy leży przekonanie, że dostęp do internetu – podobnie jak woda, gaz, czy prąd – powinien być dobrem powszechnie dostępnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Adam Błaszko

Zasady zarządzania mieniem przez sołectwo

Rada gminy powinna określić zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w statucie jednostki pomocniczej w sposób wyczerpujący.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Woźniak, Sławomir Bukowski

Spółki komunalne walczą o rynek odpadów

Wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych musi optymalnie dobierać pojazdy do realizacji usługi, aby z jednej strony robić to najtaniej, a z drugiej spełnić wymagania, także środowiskowe, narzucone przez zamawiającego. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie to znakomity przykład do analizy pokazującej konieczność systematycznej modernizacji floty pojazdów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Milewska

Przyszłość gazet samorządowych

Prasa samorządowa budzi emocje. Coraz częściej skrajne. Dla zwolenników jest efektywnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Dla oponentów – zagrożeniem dla niezależnych tytułów i tubą propagandową. Nie można jednak zapomnieć, że dla mieszkańców wielu terenów bywa jedynym źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w ich gminie. Czy zatem wprowadzanie zakazu wydawania takich pism, o który wystąpił rzecznik praw obywatelskich, nie jest próbą wylania dziecka z kąpielą?

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdańsk zachwyca muralami

Artyści z Polski i Argentyny tworzą w lipcu w Gdańsku gigantyczne dzieła sztuki. To kolejna odsłona organizowanego co roku festiwalu Monumental Arts.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pobiegli po puchar „Wspólnoty”

Już po raz 21. samorządowcy z całej Polski wystartowali w ogólnopolskim biegu „Bursztyn Jarosławca”, zorganizowanym w przy okazji XXVI Międzynarodowego Biegu po Plaży. Tradycyjnie czekały na nich puchary „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Wittich*

Skuteczny monitoring miejski

Systemy monitoringu wizyjnego mogą być skutecznym narzędziem zwalczania miejskich zagrożeń. Wymaga to stworzenia, obok infrastruktury technicznej, sprawnego zespołu operatorów, zaangażowania policjantów i strażników miejskich. Monitoring nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Same kamery nie spowodują, że ludzie będą czuli się bezpiecznie. Nie wystraszą napastników. O poczuciu bezpieczeństwa decyduje bardziej jakość przestrzeni miasta, dobre relacje między mieszkańcami, obecność funkcjonariuszy na ulicach i ich sprawna reakcja, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Łysek

Problemy przy tworzeniu regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie

Do 31 lipca 2016 r. gminy mają obowiązek dostosować do zmian ustawowych akty prawa miejscowego, w tym uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Analiza dotychczas tworzonych regulaminów może budzić niepokój w zakresie poprawnego rozumienia delegacji ustawowej. Konieczne wydaje się zatem zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane