Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1200 - czerwca 4, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Miasta osaczone przez kamery

Samorządowcy mają kłopot ze wskazaniem podstawy prawnej, a zasady przechowywania danych i dostępu do systemu są niejasne. Brakuje doświadczonych i sprawnych operatorów – tak wygląda świat miejskich systemów monitoringu wizyjnego. Dochodzą do tego brak weryfikacji celów, spore koszty i wątpliwa skuteczność. Bez ustawy o monitoringu wizyjnym nie uda się okiełznać tego bałaganu – uważają przedstawiciele Fundacji Panoptykon w specjalnym raporcie. MSWiA właśnie zapowiedziało powrót do prac nad projektem ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nagroda samorządowa wspiera biznes

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców musi być wielowymiarowe. Nie można zapominać o promocji i corocznym honorowaniu tych, którzy nie poprzestają na budowaniu własnego kapitału i przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. O znaczeniu gminnej nagrody dla tuzów lokalnego biznesu opowiada Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marzena Hoffmann*

Plany sprzedaży mienia są bardziej realne

Dziesięć jednostek samorządu nie uchwaliło i nie przekazało w terminie uchwał w sprawie WPF na rok 2016. Niespełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 z uwzględnieniem planu po III kwartałach wykazało 38 jednostek, a 47 nie spełnia wskaźnika biorąc pod uwagę dane na koniec roku 2015. Z prognoz samorządów wynika, że w ciągu kilku lat o ponad 50 proc. spadną dochody JST ze sprzedaży mienia. Czas pokaże, czy to efekt urealnienia wieloletnich prognoz finansowych czy też lepszej kondycji finansowej samorządów oraz braku potrzeby zawyżania tej kategorii w celu spełnienia relacji z art. 243. Przedstawiamy analizę tegorocznych WPF-ów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek*

Nieprawdziwe informacje w procesie zamówień publicznych

Do wykluczenia wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji może dojść w sytuacji, jeżeli jego działanie nosi znamiona winny umyślnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Szewczyk*

Ubezpieczanie ryzyka planowania przestrzennego

Wiele gmin może być zainteresowanych pomysłem wprowadzenia na rynek ubezpieczeń tych ryzyk planistycznych. Ta inicjatywa nie ma na celu całkowitego zdjęcia z gmin odpowiedzialności za skutki wywłaszczeń planistycznych, podziałowych czy deliktów planistycznych oraz innych ingerencji w prawo własności nieruchomości. Chodzi natomiast o przypadki niedoszacowania tych ryzyk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Bugdalski

Czym jest koncesja komunalna

Teoretyczną analizę koncesji komunalnej, jak i praktyczną, omawiającą szczegółowo przykłady jej zastosowań w gospodarce odpadami komunalnymi oraz w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, przedstawia dr Tomasz Srokosz w książce „Koncesja komunalna”, która już jest dostępna w sprzedaży.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński*

Podpowiadamy, jak uwieść inwestora

Zanim zaczniemy przygotowywać tereny, zastanówmy się, przedsiębiorcy z jakiej branży mogą chcieć wybrać naszą gminę. Ważne są też konsultacje z mieszkańcami, bez tego wydamy tylko pieniądze, napracujemy się, nakręcimy konflikt z ludźmi, a sukcesu nie odniesiemy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Przeciw klonowaniu miast

Domy z morskich kontenerów, wiatraki o pionowej osi, tętniące życiem średniowiecze. Ale także miasto jako dobre przyjęcie, na którym zostajemy, bo dobrze się bawimy. Z drugiej strony poszukiwanie tego, co najważniejsze, czyli godności mieszkańców. O tym wszystkim dyskutowano na konferencji „Po prostu Smart City” w Brzezinach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Dragan*, Aneta Maciejuk**

Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy

Pojedyncze, niezbyt duże gminy mają ograniczone szanse na pozyskiwanie znaczących funduszy na rozwój infrastruktury, kapitału ludzkiego, ochronę środowiska czy wspieranie przedsiębiorczości, dlatego by wygrać konkurencję z innymi, trzeba być od nich silniejszym i atrakcyjniejszym. Taką przewagę daje właśnie partnerstwo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Jeden numer dla miasta

Miejskie urzędy coraz chętniej wprowadzają nowoczesne technologie, aby usprawnić kontakt z mieszkańcami. Do zgłaszania awarii służą proste w obsłudze aplikacje i portale internetowe. Popularność zdobywa usługa Jeden Numer.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Proszę bilet do kontroli

Sprawdziliśmy, które miasta w Polsce wprowadziły najbardziej przyjazne pasażerom rozwiązania w systemach opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej. Przyjrzeliśmy się nowoczesnym rozwiązaniom taryfowym, jak i pomysłom wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców, jak i turystów. „Wspólnota” prezentuje pierwszy ranking systemów biletowych. Wygrał Poznań, na podium stanęły też Kraków oraz Warszawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków wzorem dla innych miast

Miasto stworzyło jeden z najbardziej funkcjonalnych systemów biletowych w kraju. Biletów czasowych i okresowych jest tyle, że każdy mieszkaniec i turysta znajdzie coś dla siebie. Nawet karę za przejazd bez biletu można uiścić u kontrolera, płacąc kartą bankową w przenośnym terminalu. Zasłużone drugie miejsce w naszym rankingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nad czym warto popracować

Czy brak zaawansowanych propasażerskich rozwiązań wpływa na ocenę jakości komunikacji przez mieszkańców? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na pewno jednak miasta z końca naszej tabeli rankingowej muszą popracować, aby być dobrze oceniane przez turystów i wszystkich przyjezdnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polski standard

O miastach ze środka tabeli rankingowej możemy powiedzieć tak: skroiły ofertę biletową na miarę swoich potrzeb. Nie ma fajerwerków technologicznych, obowiązują podstawowe, w miarę proste taryfy. Choć i tam powoli zakrada się nowoczesność, jak chociażby karty z chipem do kodowania biletów okresowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poznań: karta PEKA okazała się sukcesem

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna to dziś najbardziej zaawansowany system biletowy w Polsce. Pozwala na kodowanie całej gamy biletów, także jednorazowych, i płacenie za rzeczywiście pokonany odcinek podróży.

Zaloguj się i czytaj więcej

Warszawa: przyjazna komunikacja

Ponad 600 ulicznych automatów sprzedaży biletów, do tego przeszło 4200 innych miejsc, w których można je nabyć. Stolica jest miastem, gdzie chyba najłatwiej w Polsce o każdej porze doby kupić dowolny bilet kartonikowy na metro, tramwaj czy autobus. Stąd zasłużone trzecie miejsce w naszym rankingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wspólny bilet w Warszawie trzyma się mocno

To jeden z najbardziej funkcjonalnych w Polsce systemów pobierania opłat za przejazdy komunikacją. Choć wielokrotnie kruszył się i padał ofiarą braku przepisów regulujących zasady organizowania transportu w aglomeracjach, jednak przetrwał, a mieszkańcy podstołecznych miejscowości nie wyobrażają już sobie powrotu do starych reguł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Robert Stępowski*

Ile kosztuje promocja miasta i kiedy jest efektywna?

Wydatki promocyjne większości polskich miast pozostają na stabilnym poziomie. Jak się jednak okazuje, nie zawsze ich wysokość jest uzależniona od wielkości miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Polityka służb socjalnych

Politykę społeczną można potraktować jako najważniejszy, a także najkosztowniejszy blok zagadnień w działaniu państwa, sektora ubezpieczeń społecznych i samorządów terytorialnych. Obejmuje ona aktywności, za które – przy najszerszej definicji polityki społecznej – odpowiada więcej niż połowa członków Rady Ministrów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens*

Coroczny przegląd techniczny placówki oświatowej

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zobowiązuje dyrektora do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Dodatkowo na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty i kodeksu pracy dyrektor jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników szkoły przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dyrektor ma również obowiązek ochrony życia i zdrowia osób niebiorących udziału w procesie pracy, a mających dostęp do miejsca, w którym prace są wykonywane. Odpowiada więc zatem za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w szkole i ponosi konsekwencje zaniedbań i niewłaściwego stanu technicznego obiektu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządowcy wywalczyli in-house

Jest długo wyczekiwana przez samorządowców zmiana w zamówieniach publicznych, z których wyłączone zostaną zamówienia typu in-house. Tzw. mała nowela prawa zamówień publicznych zawiera rozwiązanie, zgodnie z którym zamówienia in-house będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przesłanki stosowania in-house zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby przedsiębiorstwa, które otrzymują zlecenia bez przetargu w zasadzie nie uczestniczyły w konkurencji na otwartym rynku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane