Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1195 - marca 26, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Mateusz Klupczyński

„Rodzina 500+” obniży wskaźnik z art. 243

Niebawem gminy zajmą się wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. W całym zgiełku związanym z wprowadzaniem nowego rozwiązania zupełnie umknął istotny fakt – ten program bardzo negatywnie wpłynie na indywidualne wskaźniki zadłużenia gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Złoty piasek plaż

O dylematach gmin turystycznych i ryzyku przekopu Mierzei Wiślanej rozmawiamy z burmistrzem Krynicy Morskiej Krzysztofem Swatem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dominik Krzysztofowicz

W Gdańsku o edukacji przyszłości

9–10 marca Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku gościło uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości. Podczas dwóch dni burzliwych debat dyskutowano o najważniejszych problemach dotykających dzisiejszą oświatę: podwyższeniu wieku obowiązku szkolnego, finansowaniu oświaty oraz o planach likwidacji gimnazjów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Andrzej Gniadkowski

Miasta boją się zmian w edukacji

Wypowiedzi minister edukacji i urzędników MEN dają podstawę do podejrzeń, że w mediach społecznościowych szykowany jest hasztag #szkoławruinie – komentowali samorządowcy podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Stwierdzili, że MEN przedstawia złą diagnozę polskiej szkoły, a jego propozycje, np. dotyczące likwidacji gimnazjów, są nietrafione.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dominik Krzysztofowicz

Polską lokalną rządzą Facebook i Twitter

Niemal każdy liczący się samorządowiec jest aktywny w sieci. Są entuzjaści Facebooka i Twittera, są też „tradycjonaliści” przywiązani do prowadzenia bloga. Jedni komentują ogólnokrajowe wydarzenia, inni zajmują się wyłącznie lokalnymi sprawami. Część z nich nie kryje, że chodzi tu przede wszystkim o autopromocję, ale zdecydowana większość nie wyobraża sobie już rządzenia miastem bez obecności w mediach społecznościowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Aktywność w internecie to obowiązek samorządowca

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz jest jednym z najaktywniejszych prezydentów w sieci. Prowadzi bloga, na którym co kilka dni pojawiają się nowe wpisy, a na facebookowym profilu nierzadko rozwiązuje problemy mieszkańców. Jak sam mówi, nie wyobraża sobie władania miastem bez aktywności w sieci społecznościowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Bosiak*

Zabezpieczenie interesów samorządu w umowie o roboty budowlane

W polskiej praktyce budowlanych zamówień publicznych nie ukształtowały się standardy dotyczące konstrukcji umów. Każdy podmiot tworzy je indywidualnie, na podstawie autorskich opracowań i wynikającej z praktyki ich weryfikacji. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie związane ze sporządzaniem takich umów przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mikołaj Maśliński*

Zamieszanie wokół publicznego transportu zbiorowego

Organizacja i funkcjonowanie publicznego transport zbiorowego budzi dużo emocji. 1 stycznia 2017 r. przestanie obowiązywać art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W praktyce oznacza to zmianę zasad rekompensaty strat ponoszonych przez przewoźników z tytułu honorowania przez nich uprawnień pasażerów do ulg ustawowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec*

Czy edukacja w Polsce naprawdę wymaga reformy?

Zgodnie z pielęgnowanym w Ministerstwie Edukacji przeświadczeniem o fatalnej kondycji polskiej szkoły, oczekuje ono dyskusji o wszystkim, no bo przecież wszystko trzeba zmienić. Można się obawiać, że wniosków będzie tak dużo, że ministerstwo wybierze z nich tylko te, do których już teraz jest przekonane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przyszłość krakowskich dzielnic

Co zrobić, żeby krakowskie dzielnice działały jak lokalny samorząd? Zastanawiali się nad tym uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach Forum Współpracy Międzysektorowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Dopłaty do mieszkań czynszowych

45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę aż 374 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania dopłatami w pierwszej edycji nowego programu społecznego budownictwa czynszowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

W nadzorze mniej ex post, więcej ex ante

Wojewoda Zbigniew Rau zadeklarował, że „nowe otwarcie” w łódzkim nadzorze prawnym nad samorządami ma służyć promowaniu jasnych i przejrzystych procedur postępowania nadzorczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Wałkuski

Standardy rowerowe, czyli wzór nie zawsze wzorowy

Jeżeli chcemy mieć w polskich miastach dobrej jakości udogodnienia dla cyklistów, potrzebujemy solidnych wzorców, na których będą mogli oprzeć się zarówno projektanci, jak i urzędnicy. Problem polega jednak na tym, że przyjmowane w miastach standardy nie zawsze zasługują na miano wzorowych. Wiele do życzenia pozostawia również poziom zgodności realizowanych inwestycji z ich zaleceniami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Samorządy słabo dbają o zabytki?

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że zbyt mała ilość miejscowych planów zagospodarowania terenu może przekładać się na niewielką ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Życie na wypasie

Na wiosenny redyk baca wychodzi 23 kwietnia, w dzień św. Wojciecha. Data jest umowna, bo tak naprawdę decyduje pogoda. Wraca 29 września, w św. Michała. Tak wypas owiec na karpackich halach odbywa się od wieków, co pozwala podtrzymać kulturę pasterską i chroni górskie łąki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zasada gwarancji trwałości stosunku pracy radnego, polegająca na konieczności uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, odnosi się do każdego stosunku pracy, bez względu na to, czy został on nawiązany na podstawie umowy o pracę, czy też powołania, wyboru lub mianowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Figurski

Gdy dyrektor dorabia na mieniu szkolnym

Budynki szkolne jak i wszelkie mienie, z którego korzysta placówka szkolna oczywiście mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych. Jeśli nie stoi to w sprzeczności z edukacyjną misją szkoły jest nawet godnym pochwały przejawem zaradności. Co jednak, gdy dyrektor placówki ulegnie pokusie, by przy tej okazji nieco dorobić? W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zazwyczaj sądy przyjmują jego odpowiedzialność jako funkcjonariusza publicznego, choć analiza przepisów nie prowadzi wprost do takiej konkluzji, a Sąd Najwyższy w tej sprawie jeszcze nie zajął stanowiska. Rozważany proceder niewątpliwie stanowi działanie charakteryzujące się wysokim stopniem społecznej szkodliwości, więc najlepiej jest podjąć niezbędne środki zaradcze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Makowski

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zadaniem rządzących jest opracować takie mechanizmy prawne, które umożliwią przejrzystą i zgodną z pojęciem interesu publicznego współpracę trzeciego sektora z organami władzy publicznej. Szczególnego znaczenia nabiera to w odniesieniu do współpracy organizacji pozarządowych z organami samorządu terytorialnego. Samorząd będąc najbliżej swoich mieszkańców, jest w stanie efektywnie wykorzystać wszelkie korzyści płynące z takiej współpracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok …...........

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane