Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1193 - lutego 27, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Olsztyn uruchamia gigantyczny projekt konsultacji społecznych

10 tysięcy olsztynian lada dzień otrzyma od swojego prezydenta zaproszenie do grupy badawczej. Będą mogli kilka razy w roku wypełniać ankiety z pytaniami dotyczącymi szeroko rozumianego rozwoju miasta. To dziś największy w Polsce projekt angażujący mieszkańców do opiniowania polityki miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Panel Obywatelski, czyli jak to robią w Anglii

W Bristol Citizens’ Panel realizowanym przez urząd miasta (Bristol City Council) od 1998 roku bierze udział ok. 2 tys. osób – reprezentatywna próba mieszkańców. Trzy razy w roku wysyłane są do nich tradycyjną pocztą lub mailem ankiety dotyczące bieżących problemów miasta. Zebrane opinie trafiają do wydziałów urzędu odpowiedzialnych za dane kwestie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Będziemy maszerować albo zginiemy

Bon rządowy to wsparcie dla rodzin, ale nasz bon wychowawczy spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej atrakcyjni – mówi burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Gmina będzie wypłacać 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 13. miesiąca życia do ukończenia 6 lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Szymon Więsław*

Problemy małych gmin ze szkołami

Instytut Badań w Oświacie skataloguje problemy małych gmin związane z prowadzeniem szkoły i realizacją zadań oświatowych. Opisze w nim zarówno kłopoty wynikające z działań ustawodawcy, jak i relacji międzyludzkich. Katalog będzie dobrym punktem wyjścia do rozmowy o metodach i narzędziach wsparcia dla gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Znikają godziny karciane, wraz z nimi samorządowe pieniądze

Zmiana sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego – to najważniejsze zapisy w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kacper Nosarzewski*

Grzechy główne samorządowych strategii

Jakich strategii potrzebuje samorząd w nadchodzącej dekadzie? Poprzedni artykuł traktował o trendach w zarządzaniu strategicznym sektora samorządowego. Ale sama wiedza o najlepszych praktykach i próba ich zastosowania nie wystarczą. Na początek trzeba pozbyć się złych nawyków, które utrudniają opracowanie i wdrażanie dobrych strategii rozwoju gmin i powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Społeczne budownictwo czynszowe wypełni rynkową lukę

Ogromną zaletą dla samorządu jest możliwość taniego i długoterminowego finansowania mieszkań czynszowych bez obciążania wskaźników długu. Gmina nie zaciąga zobowiązania sama, tylko robi to jej spółka. W efekcie nie zadłuża się, a jest w stanie zapewnić mieszkania dla wielu osób – mówi Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Bosiak*

Odrębna własność obiektów budowlanych i prawo zabudowy szansą dla inwestorów

Niezagospodarowane przestrzenie w centrach Polskich miast to fakt w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Trójmieście. Stan ten jest często wynikiem nie technicznych ograniczeń w zakresie wykonawstwa projektów budowlanych bądź architektonicznego skomplikowania projektów, lecz braku odpowiednich regulacji prawnych, takich jak odrębna własność obiektów budowlanych lub tzw. prawo zabudowy, odpowiadających aktualnym potrzebom rynkowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Knedler*, Piotr Mizia-Ossoliński*, Mirosław Stasik*

Audyt wewnętrzny nie jest złem koniecznym

Samorząd stale otrzymuje nowe zadania do realizacji, często bez dodatkowych środków. Nowe regulacje prowadzą do ustawicznego wzrostu kosztów działania JST. Społeczność lokalna domaga się zaś dostępności i wysokiej jakości świadczonych usług. Zwiększanie efektywności działań staje się koniecznością. Warto wykorzystać możliwości audytu wewnętrznego. Wielu szefów samorządów nie wykorzystuje tego narzędzia, traktując audyt jako zło konieczne. Chcemy pokazać, że może być inaczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Rewitalizacja nabiera tempa

Gdańsk i Gdynia przygotowują się do modernizacji zaniedbanych fragmentów miast. Chcą wykorzystać środki z Unii Europejskiej oraz ustawę o rewitalizacji, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. Bytom, Łódź i Wałbrzych przygotowują pilotażowe programy, właśnie trwają ich konsultacje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Wrzesień

Rynki miejskie kuszą turystów

Skwery, place i rynki zyskują na funkcjonalności. Po przebudowach zaczynają tętnić życiem, lokuje się na nich mały biznes. Niemal zawsze wymaga to gruntownych zmian w przestrzeni, wyłączenia z ruchu, wycięcia części drzew, niezbędna jest też kampania promocyjna, jak w przypadku krakowskich targowisk. Ale bez względu na wielkość miasta czy osiedla, zmiany opłacają się wszystkim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Nowoczesne muzeum 355 metrów pod ziemią

Trzy poziomy zwiedzania, kaplica św. Barbary, klimatyzowana sala kinowa i pub. Wagony, które kiedyś wywoziły węgiel, dziś wożą turystów. Zrewitalizowana kopalnia Guido jest atrakcją Śląska. A uruchomiona niedawno ekstremalna trasa na poziomie 355 m pod ziemią jest najgłębszą trasą turystyczną w górnictwie węglowym w Europie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Regulaminy konsultacji społecznych – po co i jak je robić, dlaczego razem?

We współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kontynuujemy cykl artykułów na temat standaryzacji lokalnych konsultacji społecznych. Bazujemy na doświadczeniach osób – władz i pracowników samorządowych, zaangażowanych w projekt „Konsultacje z zasadami”, którego głównym zadaniem jest partycypacyjne tworzenie regulaminów konsultacji społecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Prawo autorskie w szkole

Utwór jest wynikiem samodzielnego działania twórczego i odróżnia się od innych wcześniejszych rezultatów działań twórców, gdyż jest niepowtarzalny. Prawo autorskie to przepisy opisujące, jakie prawa przysługują twórcom, czego mogą domagać się od naruszycieli ich praw, jakie korzystanie z utworów jest przestępstwem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Makowski

Likwidacja szkoły w orzecznictwie

Rosnące nakłady na oświatę wymuszają konieczność reorganizacji istniejącej sieci szkół i placówek oświatowych. Działania te są konsekwencją obniżania się dzietności czy migracji społeczności wiejskich do miast. Czynniki te, w związku z obowiązywaniem sztywnych regulacji ustawy Karta Nauczyciela oraz rosnącymi cenami rynkowymi, doprowadziły do sytuacji, w której w niektórych samorządach nakłady na oświatę sięgnęły wydatków w wysokości nawet 50 proc. środków budżetowych. Wymuszało to dostosowanie realizacji zadań oświatowych do zaistniałych warunków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Danuta Staniszewska*

Grupowe zakupy prądu lub gazu w trybie licytacji elektronicznych

W roku 2014 na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zostały przeprowadzone 372 licytacje. Suma oszczędności, wynikających ze stosunku pierwszej oferty złożonej w postępowaniu do ceny oferty najkorzystniejszej, wyniosła 45 274 071,81 zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Szelewa

Problemy z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi

W listopadzie 2015 r. sekretarz stanu w MEN podpisał rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. W niniejszym tekście ograniczono się do przedstawienia treści rozporządzenia jedynie z punktu widzenia dwóch rodzajów placówek, które łączą wymagania wobec kadry, sposób organizacji oraz podobne przyczyny trafiania do nich dzieci i młodzieży.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Morow*

Przeprowadzanie zadań audytowych w świetle nowego prawa

Obowiązywanie nowych przepisów wykonawczych w sprawie audytu od stycznia 2016 r. powoduje, że cały proces przygotowania i przeprowadzenia zadania audytowego (w szczególności zadania zapewniającego) i postępowania poaudytowego nie został zapewne jeszcze w pełni zrealizowany w żadnej jednostce samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamil Makowski*

Problematyka stanowienia prawa przez związek komunalny

Gminy i powiaty w celu wspólnego wykonywania zadań mogą tworzyć związki komunalne. Związki te, aby należycie realizować zadania, muszą mieć możliwość wykorzystywania procedur jak gminy, kiedy zadania te wykonywane są przez nie samodzielnie. Przesądzenie o możliwości stanowienia aktów prawa miejscowego ma zatem istotne znaczenie. Wydaje się, że związki komunalne muszą posiadać w pewnych sytuacjach możliwość wydawania aktów prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane