Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/1190 - stycznia 16, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Maciej Konopka i Jakub Śwircz

Branding, czyli nadawanie tożsamości

Nie wystarczy stworzyć logotyp i wymyślić hasło promujące region, by osiągnąć sukces. Jednostkowe działania, jeśli w ogóle przyniosą pozytywny efekt, to na krótko, potem sytuacja wróci do punktu wyjścia. Województwo pomorskie przekonało się, że wynajęcie znanego grafika do stworzenia logotypu to za mało. Ale już Łódź udowadnia, jak spójna, wieloelementowa i bardzo konsekwentnie realizowana strategia może wpłynąć na postrzeganie miasta na arenie krajowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Brzoza, Maciej Plichta*

Stres w urzędzie

Każdego dnia stajemy w obliczu trudnych sytuacji, pośpiechu, nieporozumień, konfliktów, które wywołują u nas zdenerwowanie, przyśpieszają bicie serca, powodują pocenie się rąk, trudności z koncentracją. Urzędy nie są tu wyjątkiem. W artykule przyjrzymy się zjawisku i podpowiemy, jak działać, aby stres mobilizował, a nie wypalał pracowników, a także jak uniknąć spadku efektywności, dezorganizacji pracy i nieprzyjemnej atmosfery.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Muzeum Emigracji w Gdyni

Trudno się dziwić, że w Gdyni wszystko ciąży ku morzu. To miasto po to powstało. Ono urosło wokół portu. A skoro zbudowano port, to jest tu gospodarka morska i marynarka wojenna, a także podróże. A skoro są podróże, to jest też emigracja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Dworzec i biblioteka w jednym

Po 2 latach od wkopania kamienia węgielnego Nowe Centrum Sopotu zostało otwarte. Mieści dworzec kolejowy, centrum handlowe, Sopotekę i jest świetnym przykładem tego, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego może się samorządowi opłacić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przestrzeń tętniąca życiem

Poznaliśmy zwycięzców 10. edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego”. Nagrody wręczono laureatom na Politechnice Gdańskiej podczas międzynarodowej konferencji „Vibrant Public Spaces – Przestrzenie publiczne tętniące życiem”. Prezentujemy nagrodzone projekty, wraz z uzasadnieniem, jako przykłady dobrych praktyk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kołaciński*

Pomysł Oleśnicy na srebrną politykę

Centrum Usług Społecznych – nietypowe połączenie ośrodka opieki przedszkolnej, domu dziennego pobytu dla seniorów oraz kompleksu mieszkań chronionych z elementami klubu integracji społecznej, a wszystko w jednym wielokondygnacyjnym budynku – to pomysł Oleśnicy na walkę ze skutkami starzenia się społeczeństwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Likwidacja spółki odziedziczonej przez gminę

Zdarza się, że gmina dziedziczy majątek na podstawie art. 935 § 3 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w braku małżonka spadkobiercy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy jako spadkobiercy ustawowemu. Takie „szczęście” przydarzyło się pewnej gminie, która odziedziczyła 100 proc. udziałów w spółce będącej w złej kondycji i niemającej zarządu. Z czym gmina powinna się liczyć? Jakie obowiązki i odpowiedzialność na niej ciążą?

Zaloguj się i czytaj więcej

Urszula Lasek

Budowa drogi gminnej

W dniu 26 października 2015 r. weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany powodują możliwość składania przez gminę wniosku obejmującego budowę drogi gminnej, w ramach którego zachodzi konieczność objęcia inwestycją główną także wejścia na teren drogi o innej kategorii, typu wojewódzkiej, krajowej itd. W takim przypadku rozpatrzeniem wniosku zajmuje się jeden organ, właściwy dla inwestycji głównej, zaś wydana decyzja obejmie swym zakresem również inwestycje poboczne, niezbędne do budowy drogi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kacper Nosarzewski*

Trendy w planowaniu strategicznym

Integracja dokumentów, wykorzystanie wskaźników do monitorowania postępów i partycypacja – to najważniejsze trendy w przygotowywaniu dokumentów strategicznych samorządów. Warto je uwzględnić przy aktualizacji lub tworzeniu nowych programów rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny*

Centralizacja podatku VAT

Dla jednostek samorządu terytorialnego centralizacja rozliczeń podatku VAT będzie oznaczała konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania zadań komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poznań przyjął standardy dla dróg rowerowych

Jak projektować i budować śluzy, pasy i drogi rowerowe, aby były wygodne dla rowerzystów – to wszystko regulują nowe standardy rowerowe Poznania, które będą obowiązkowe dla projektantów i wykonawców inwestycji infrastrukturalnych w tym mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Mańka-Szulik

Metropolia to przestrzeń efektywnego współdziałania

Prezydenci 14 miast na Śląsku zadeklarowali wolę wejścia w skład związku metropolitalnego. Powołane zostały zespoły robocze, trwają prace nad zdefiniowaniem obszaru związku. Jest nawet gotowy wstępny harmonogram działań. Czy metropolia zacznie formalnie funkcjonować za rok? O przygotowaniach oraz o apelu skierowanym w tej sprawie do premier Beaty Szydło pisze Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Miasta nie muszą nam dyktować warunków

Mieszkańcy Warszawy fikcyjnie meldują się u nas, żeby zyskać prawo posłania dzieci do naszych szkół. Ostatnio rada gminy wręcz musiała podjąć uchwałę, aby jednym z kryteriów rekrutacji do naszych placówek było udokumentowanie, że mieszkaniec płaci podatki u nas – mówi wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Znów rusza walka o in-house w odpadach

Ministerstwo Środowiska domaga się zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o rezygnację z obowiązkowych przetargów związanych z gospodarką odpadami. Nowe przepisy miałyby się pojawić przy okazji nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowa gmina nie powstała, spór się zaognia

Wielki zawód – tak komentują decyzję rządu Beaty Szydło mieszkańcy Grabówki (woj. podlaskie), która od 1 stycznia miała być samodzielną gminą. Determinacja inicjatorów stworzenia nowej jednostki jest tak duża, że decyzja anulująca podział gminy Supraśl nie musi być ostateczna. Właśnie zbierają podpisy pod referendum w sprawie odwołania burmistrza Supraśla, który ich zdaniem przyczynił się do anulowania decyzji poprzedniego rządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Podział województwa mazowieckiego pojawia się i znika

Poseł Jacek Sasin dementuje pogłoski, jakoby Prawo i Sprawiedliwość miało zamiar podzielić Mazowsze i wyodrębnić z niego nowe województwo. Przynajmniej na razie. Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało w Sejmie konferencję, na której marszałek Adam Struzik oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przestrzegali przed skutkami wejścia w życie takiego pomysłu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Wsparcie dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych w szkole

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasila się zjawisko migracji zarówno obywateli polskich, jak i innych nacji, często z obszarów odmiennych kulturowo. W efekcie tego procesu do szkół polskich zgłaszają się nie tylko dzieci obywateli polskich powracających do kraju po dłuższym pobycie poza granicami, ale również dzieci uchodźców starających się o azyl, bądź też obcokrajowców podejmujących pracę na terenie Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Radosławski

Nowelizacja aktów prawa miejscowego

Nowelizacja aktu prawnego z technicznego punktu widzenia bywa trudniejsza niż przygotowanie takiego aktu od podstaw. Ewentualne błędy popełnione w akcie nowelizującym mogą prowadzić do wypaczenia intencji prawodawcy. Stąd też odpowiednio staranne podejście do techniki legislacyjnej jest w przypadku redagowania nowelizacji bardzo wskazane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane