Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1174 - czerwca 13, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Legislacyjne boleści

Chcemy przepisów precyzyjnych, eliminujących wątpliwości przy ich stosowaniu, ograniczających swobodne uznanie stosującego prawo w urzędzie i sądzie. To stan pożądany i trudny do osiągnięcia. Toteż w lawinie powstających ustaw mamy coraz częściej do czynienia z przepisami kazuistycznymi, tworzącymi spory interpretacyjne, z którymi kłopot ma nawet Sąd Najwyższy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Batkowski

Zatrudnianie jako „pełniącego obowiązki”

Czy pracodawcy samorządowi w niektórych sytuacjach mogą zatrudnić pracownika jako „pełniącego obowiązki”. Przepis tego nie przewiduje, ale praktyka jak najbardziej. Czy takie postępowanie jest więc dopuszczalne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Gendźwiłł

Jednomandatowe okręgi wyborcze wzmocniły burmistrzów

Wyraźnie przybyło gmin, w których komitet burmistrza zdobył większość bezwzględną w radzie, tym samym wzmocnił się „lokalny prezydencjalizm”. Wzrosła liczba komitetów wystawiających kandydatów na radnych, ale – co zaskakujące – spadła ogólna liczba kandydatów. Wprowadzenie JOW-ów nie wpłynęło za to na poziom frekwencji wyborczej. Oto pierwsza analiza skutków zastosowania w 2014 roku jednomandatowych okręgów w wyborach do rad gmin w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Jedenastu z Liwskich Mostów

Bitwy o Liwskie Mosty były elementem wojny polsko-rosyjskiej w 1831 roku. Najpierw w lutym armia feldmarszałka Dybicza, idąc na Warszawę, pokonała niewielki polski oddział broniący przeprawy przez Liwiec, potem w kwietniu kontratakujące oddziały polskie odrzuciły Rosjan na wschód po krwawym boju nad tą niewielką rzeczką rozdzielającą przed wiekami Mazowsze, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Jedenastu żołnierzy poległych w bitwie miało w końcu maja tego roku ponowny pogrzeb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Czas na kino pod gwiazdami

Gdy w piątkowe wczesne letnie wieczory ostatni goście opuszczają muzea, złaknieni kontaktu ze sztuką młodzi ludzie spotykają się pod chmurką. Dla nich rozstawiane są potężne ekrany, głośniki i projektory, a zamiast popcornu serwowane jedzenie z foodtrucków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mieszkańcy sami kreują przestrzeń

Miasta są dla ludzi, a nie odwrotnie. – Skoro postanowiłam spędzić całe życie w mieście, to chcę angażować się w przestrzeń, która mnie otacza. Jeśli tego nie zrobię, to jakość mojego życia będzie wyraźnie niższa, niż mogłaby być – mówi Bogna Świątkowska, prezes fundacji Bęc Zmiana.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Modernistyczne dzielnice miast: czy mamy je chronić?

Z budynku dworca kolejowego w Katowicach po przebudowaniu go w centrum handlowe pozostało niewiele. Z kolei Centralny Dom Towarowy w Warszawie, po kolejnej modernizacji, częściowo odzyska swój pierwotny, modernistyczny charakter. W miastach trwa spór o zakres ochrony tkanki materialnej, która powstała po wojnie. Gdzie biegnie granica pomiędzy wstydliwą spuścizną PRL a tym, co warte ocalenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Za mało zaufania do inwestorów

Dialog i ułatwianie procedur administracyjnych – to najważniejsze elementy decydujące o udanym procesie inwestycyjnym. Do takich wniosków doszli eksperci oraz najważniejsi gracze na rynku nieruchomości w trakcie konferencji Tereny Inwestycyjne w Polsce, która odbyła się w pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Rola sekretarza w ochronie danych osobowych

Kierownik urzędu może powierzyć sekretarzowi wiele zadań. Część z nich może być związana z ochroną danych osobowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Jak przywrócić samorządom wpływ na oświatę?

Zwiększenie samodzielności organizatorskiej jednostek samorządu terytorialnego (JST) i uczynienie z samorządu jednego podmiotu – płatnika, pracodawcy, podatnika – to jeden ze sposobów optymalizacji kosztów wspólnot oraz racjonalizacji zarządzania. Jednym z głównych problemów polskiego modelu edukacji jest ten, że jakkolwiek samorządy sprawują pieczę nad szkolnictwem, nie mają na nie realnego wpływu. Tymczasem, jeżeli przyjmujemy, że oświata ma być nadal obowiązkiem JST, należy przekazać im stosowne narzędzia zarządcze. Kierunki rekomendacji systemowych odnośnie do tych kwestii zaproponowano w raporcie Forum Od-nowa „Samorząd 3.0”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Stabilizacja czy zagrożenie

Ustawodawca w żaden sposób nie różnicuje sytuacji roszczeń finansowych zależnie od motywacji zmiany planów miejscowych. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że zmiana planów miejscowych ze względu na dostosowanie ich do map ryzyka powodziowego skutkować będzie po stronie samorządów gmin koniecznością wypłaty odszkodowań, których kwoty będą irracjonalne do wysokości ich budżetów. Ale to niejedyny problem wynikający z projektu ustawy Prawo wodne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Logo nie promuje miejscowości!

Nowe logo województwa pomorskiego ponownie wywołało dyskusję na temat konieczności posiadania przez samorządy identyfikujących je znaków graficznych. Czy w promocji miejsca logo jest naprawdę takie istotne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Opozycyjny radny nie jest tylko od pobierania diety

Obiecał mieszkańcom pomoc prawną, więc gdy został wybrany, to ją zorganizował. Nie przeszkadza mu bycie w opozycji, bo jak mówi, jego rolą jest pomaganie ludziom, a to daje ogromną satysfakcję, zaś możliwość składania interpelacji pozwala uruchomić urzędniczą machinę i załatwić nawet trudne sprawy. O roli pojedynczego radnego w wielkim mieście opowiada Dariusz Lasocki, radny dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Ćwiekliński

Czas na petycje

Ustawa o petycjach wejdzie w życie 6 września br. Samorządy powinny jednak już teraz zacząć przygotowywać się do tej chwili, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Sesja rady na Facebooku

Czy osoba lub grupa osób, które przed terminem odbycia sesji rady zamieszczają na popularnym portalu społecznościowym wszystkie materiały na sesję, czyli porządek obrad z projektami uchwał i uzasadnieniami do nich, opatrując je własnym komentarzem, krytycznymi opiniami i sugerowanymi rozwiązaniami, nie narusza prawa. Czy jest dopuszczalne prawem rejestrowanie przez poszczególnych radnych lub inne osoby dźwięku i obrazu z obrad sesji rady (komisji) i późniejsze upublicznianie tych nagrań na portalach społecznościowych? Czy w tym wypadku radni, wójtowie, członkowie zarządów JST mają prawo do ochrony swojego wizerunku w rozumieniu przepisów prawa?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Centra integracji społecznej elementem społecznej gospodarki rynkowej

Celem centrów integracji społecznej jest prowadzenie zajęć i pracy dla osób z wykluczenia społecznego, aby mogły rozwinąć swój potencjał, umiejętności, a przede wszystkim nabrać pewności siebie potrzebnej do powrotu na rynek pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konsultacje społeczne w gminie

Wójt nie może wydać zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących „budżetu obywatelskiego”. Kwestia ta może zostać uregulowana jedynie w formie uchwały rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Radny prezesem stowarzyszenia

Radny, pełniący funkcję prezesa stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, powinien zrezygnować z funkcji w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania. W przeciwnym razie wojewoda pozbawia go mandatu radnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane