Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1173 - maja 30, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Piotr Drygała

Roczny Program Współpracy okiem praktyka

Maj oznacza, że dopiero co złożyliśmy sprawozdanie organowi uchwałodawczemu naszego samorządu z realizacji Programu Współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (NGO). Warto właśnie od jego podsumowania rozpocząć prace nad jego wersją na kolejny rok. Jak? Postaram się podpowiedzieć na podstawie doświadczeń Dąbrowy Górniczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Bułajewski

Zasady sporządzania i publikowania protokołów kontroli

Jakie są zasady przygotowywania i publikowania protokołów sporządzanych przez organy wewnętrzne rady? W niniejszym artykule zostaną one przedstawione na przykładzie komisji rewizyjnej, która funkcjonuje obligatoryjnie w każdej jednostce samorządu terytorialnego i której głównym zadaniem jest kontrola działań (lub zaniechań) organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Kołak, Robert Sobieski

Skuteczna promocja miast i regionów

Dla osoby zajmującej się marketingiem miasto czy region jest takim samym produktem, jak sok pomarańczowy czy samochód osobowy. Być może brzmi to obrazoburczo, bo przecież miasto to ludzie, żywa tkanka społeczna, jednak miasto to także marka, z fizycznymi i psychicznymi atrybutami, która wzbudza określone uczucia – przez jednych pożądane, przez innych odrzucane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Miasta wracają nad rzeki

Bydgoszcz przymierza się do kolejnego etapu wielkiej rewitalizacji nadbrzeży Brdy. Lublin skonsultował właśnie z mieszkańcami pomysły na zagospodarowanie Bystrzycy – kosztowna inwestycja prowadzona będzie we współpracy z okolicznymi gminami. A Warszawa, która kończy budowę bulwarów nad Wisłą, przygotowała imponujący plan zagospodarowania starego Portu Praskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Bużałek

Zieleń to niedoceniany sprzymierzeniec drogowców

Dyskusja na temat wpływu roślinności na bezpieczeństwo ruchu drogowego sprowadzona została w Polsce do wyboru: wycinać przydrożne drzewa, czy nie. Na domiar złego przedstawia się ten dylemat jako fałszywą alternatywę między bezpieczeństwem kierowców a zachowaniem krajobrazu kulturowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządy powieliły błędy administracji centralnej

Brak spójnej strategii, za duże nakłady na infrastrukturę, zaniedbanie działań rozwojowych, zbyt optymistyczna ocena przyszłych możliwości finansowych i w efekcie ujemna zależność pomiędzy absorpcją środków unijnych a tempem rozwoju – to czarna strona finansów samorządowych według Wojciecha Misiąga, eksperta Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Swoje tezy przedstawił na XI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Początek marszu w stronę samodzielności organizatorskiej JST

Nowe zachęty i procedury łączenia gmin, możliwość powołania centrum usług wspólnych i związków gminno powiatowych - MAC-owski projekt zmian w ustawie samorządowej trafił do senatu. To już ostatnia prosta na drodze do rewolucji w uelastycznieniu pracy samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz

Odpowiedzialność samorządu za wypadki na terenie urzędu

Deszczowy dzień sprzyja powstawaniu wypadków na terenie urzędu, tj. zarówno w samym budynku, gdzie obsługiwani są petenci, ale również na terenie do niego przylegającym, jak chodniki czy parking. Często słyszy się o złamanych nogach na mokrych ścieżkach czy utracie zdrowia po upadku na śliskiej posadce. Powstaje jednak w związku z tymi zdarzeniami pytanie, kto tak naprawdę ponosi za nie odpowiedzialność. Czy sam fakt miejsca zdarzenia wystarczy, aby móc domagać się od samorządu stosownej rekompensaty?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus

Sekretarz a rada gminy – wzajemne relacje i powiązania

Niedopuszczalne jest zobowiązywanie wójta przez radę gminy do powołania określonej osoby na stanowisko sekretarza, jak również do zwolnienia osoby sprawującej tę funkcję. Pod względem prawnym organ stanowiący nie posiada bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu na decyzję wójta w tym zakresie. Uchwały rady gminy wzywające (zobowiązujące) wójta do zatrudnienia (zwolnienia) danej osoby na tę funkcję pozbawione są podstaw prawnych, w związku z czym powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego przez organy nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec

Bezradność wobec miejsc parkingowych

Sytuacja dosyć częsta. Deweloper ma nieobjętą planem zagospodarowania przestrzennego działkę pod budowę bloku. Ale za małą, jak na jego aspiracje, bo nie ma gdzie zaplanować miejsc parkingowych w ilości wynikającej ze spodziewanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Mógłby wprawdzie zrobić dwa poziomy pod ziemią, ale to przecież podniesie cenę mieszkań i zmniejszy zysk. A w dodatku teren ma wysoki poziom wód gruntowych, wiec koszt byłby jeszcze wyższy. Szczęśliwie obok są działki miejskie…

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Głowski

Piła z nadzieją patrzy na Senat

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, dający możliwość nadania statusu miasta na prawach powiatu tym miastom, które 31 grudnia 1998 r. utraciły status miast wojewódzkich. O tym, jak dużej szansy upatruje w tej nowelizacji samorząd Piły, pisze prezydent tego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Regranting wchodzi do gmin

Minęło 5 lat od wprowadzenia możliwości stosowania regrantingu w ramach współpracy międzysektorowej, ale mechanizm nadal jest mało znany, a dla wielu przedstawicieli samorządów lokalnych wręcz niejasny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Samorządowcy na Jasnej Górze

Samorządowcy pilnie oczekują od rządu przede wszystkim uporządkowania kwestii kompetencji – powiedział dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski podczas Samorządowego Spotkania Jasnogórskiego w Częstochowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Noc Muzeów szansą dla mecenasów sztuki

Miliony Polaków wywołała z domów Noc Muzeów. Tłumy ruszyły oglądać ciekawe miejsca, interesujące budynki, wartościowe wystawy i najwyższą sztukę. Staliśmy pokornie w kilometrowych kolejkach, takich, w których lubimy stać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ekostrefy zatrzymają samochody

Miasta dostaną narzędzie, które pozwoli mocno ograniczyć wjazd do centrum starym, kopcącym pojazdom. Niemile widziane będą zwłaszcza te z silnikiem Diesla. O kontrowersyjnych zapisach w złożonym niedawno w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy o ochronie środowiska mówi poseł Tadeusz Arkit.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Instytut Samorządności, czyli kpina z samorządów?

Minister administracji i cyfryzacji zapowiedział powstanie w Łodzi Instytutu Samorządności. Nada mu statut i powoła dyrektora. Powstanie więc kolejna placówka naukowo-badawcza, gdzie najważniejsze będą habilitacje i konferencje. Samorządowcy będą dla instytutu jak natrętna mucha.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miliony euro na ratunek dla miast

Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom – te miasta wyjątkowo boleśnie odczuły przemiany gospodarcze po 1990 roku. Upadek kopalń zepchnął je do grona metropolii z największymi problemami społecznymi w Unii Europejskiej. Ale paradoksalnie ten właśnie status spowodował odkręcenie unijnego kurka z pieniędzmi. Bytom do 2020 roku dostanie aż 100 mln euro dotacji na rewitalizację. To ogromny zastrzyk finansowy. Ale czy powstrzyma degradację miasta, borykającego się z 20-procentowym bezrobociem i walącymi się w wyniku szkód górniczych kamienicami? Czy zatrzyma exodus mieszkańców?

Zaloguj się i czytaj więcej

Arnold Pustkowski

Projekt nowego prawa zamówień publicznych

Zamawiający i wykonawcy już od dłuższego czasu zdają sobie sprawę, że kształt zamówień publicznych będzie się zmieniał wiele razy. Urząd Zamówień Publicznych wcale się z chęcią ich przeprowadzenia nie kryje. Zapowiedział między innymi pełną informatyzację zamówień publicznych. Nie będzie to jednak zmiana w trybie nowelizacji. Zabieg ten będzie wymagał powtórki z 2004 r., tj. zmiany całej ustawy. „Przewrót” ten będzie porównywalny ze zmianą ustroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Istotne zmiany w obowiązującym modelu postępowania przed sądami administracyjnymi nie tylko poprzez modyfikację pozycji procesowej jednostki samorządu terytorialnego jako strony postępowania, ale również bezpośrednio w ramach realizacji zadań publicznych i obowiązującego systemu jej sądowej kontroli dokonała ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamilla Grobicka-Madej

Udział związków zawodowych w procedurze likwidacji szkoły

Uprawnienie związków zawodowych do udziału w procesie likwidacji szkół publicznych nie budzi wątpliwości. Reprezentatywne organizacje związkowe mogą wyrazić swoje stanowisko bądź to na etapie uzewnętrznienia przez jednostkę samorządu terytorialnego zamiaru likwidacji szkoły (opiniując projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji), bądź też przy jej właściwej likwidacji (opiniując projekt uchwały w sprawie likwidacji).

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pomoc doraźna nie może mieć charakteru stałego

Pomoc doraźna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Nie może jednak stać się źródłem stałego utrzymania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Likwidacja zespołu szkół

Rozwiązanie zespołu szkół jako jednostki budżetowej ma charakter organizacyjny i nie skutkuje likwidacją szkół wchodzących w jego skład. Konsekwencje takie wywołuje dopiero uchwała o likwidacji podjęta w odniesieniu do każdej ze szkół wchodzących wcześniej w skład zespołu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opłata za reklamy

Przepisy ustawy o drogach publicznych zawierają zamknięty katalog kryteriów, według których możliwe jest zróżnicowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Niedopuszczalne jest zatem uzależnienie w uchwale rady stawki opłaty od innych, pozaustawowych czynników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Podawanie napojów alkoholowych

Rada gminy nie może odstąpić od ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla któregokolwiek z rodzajów zezwoleń (okresowych albo jednorazowych) ani nie jest władna różnicować te zasady dla poszczególnych rodzajów zezwoleń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane